Manažeři: Musíme si vylepšit renomé

Manažeři: Musíme si vylepšit renomé

20 ledna, 2014

Jak se na image své profese dívají špičkoví čeští manažeři a jaké vidí možnosti jejího zlepšení mezi občany, to bylo tématem novoroční ankety organizátorů soutěže MANAŽER ROKU mezi finalisty předchozích dvaceti ročníků této soutěže.

Tuzemští manažeři se domnívají, že česká společnost nehodnotí jejich profesi příznivě, tento dojem mají více jak čtyři pětiny z nich. Takový je alespoň závěr novoroční ankety rozeslané na více jak tisícovku finalistů soutěže MANAŽER ROKU. Mezi odpovídajícími byli i manažeři známí široké veřejnosti, jakými jsou Zbyněk Frolík z Linetu, Jan Mühlfeit z Microsoftu či Evžen Korec z Ekospolu.

Respondenti se zamýšleli i nad důvody podle nich převážně negativního nahlížení na jejich práci. Třetina z nich poukázala na vliv mediálního zájmu o manažerská selhání. „Mediální pozornost je zásadně disproporčně negativní a zaměřena především na případy manažerských selhání, neetického nebo nezákonného jednání manažerů, a preferuje čtivý výběr příběhů s potenciálem skandálů,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel VEBA textilní závody.

Stejně často byl zmiňován dopad špatných příkladů chování manažerů kvůli korupci, tunelování firem a obecně nepoctivosti. Pětina odpovědí uvedla jako negativní vliv na image této profese absurdně vysoké odměny a „zlaté padáky“, především manažerům ve státních či ztrátových firmách. „Manažer, který přivede firmu do ztráty, by přece neměl mít nárok na žádnou odměnu,“ uvedl k tomu Evžen Korec z Ekospolu.

Pětina odpovědí poukázala rovněž na vliv povýšenosti či arogance v chování manažerů. „Namyšlenost, neprofesionalita, povýšené chování a insignie privilegované skupiny, zahrnující drahé značky oděvů a doplňků vystavovaných na obdiv, renomé poškozují. Pokora, smysl pro fair play a slušné vystupování jej zvyšují,“ uvedl Zbyněk Frolík, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a jednatel společnosti Linet.

Stejný podíl respondentů poukázal na státní správu jako faktor, který podráží dobrou image manažerů a ztěžuje vykonávání této profese. „U manažerů státních firem, kteří mnohdy bojují o státní zakázky nebo naopak rozhodují o nákupu služeb a materiálu, se jejich renomé ať zaslouženě či nezaslouženě blíží pohledu na naše politiky,“ shrnul názor řady respondentů Jan Lustyk, ředitel Rieter CZ. Právě zlepšení a profesionalizace státní správy patřilo přitom mezi častá novoroční přání ostatním manažerům a podnikatelům.

Mezi recepty na zlepšení renomé tuzemských manažerů patří empatie a ochota naslouchat druhým, nemít „patent na rozum“ (Josef Hynek, rektor Univerzity Hradec Králové). Část manažerů považuje za klíčové, jak kvalitní dokáží vytvořit tým spolupracovníků a podřízených. „Ne nadarmo se špičkoví manažeři posuzují podle schopností týmů, které vybudují a řídí,“ vyjádřil se již zmíněný Evžen Korec.

Mezi aktivity, které mají zlepšovat renomé manažerů, patří soutěž MANAŽER ROKU. V letošním roce se soutěž snaží najít svou novou, modernější tvář a současně opět nejlepší manažery. Kandidáty na ocenění MANAŽER ROKU lze nominovat do 15. února 2014. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 24. dubna 2014 v pražském paláci Žofín za účasti 500 manažerů a prezidenta ČR. Další informace naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz

 

Kontakt pro zájemce o účast v soutěži

Dr. Rastislav Lukovič, Tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, e-mail: lukovic@cma.cz

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– Nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.