Ze zákulisí: Představujeme Vám Bc. Jana Láta ze společnosti BENEŠ & LÁT, který letos zabojuje o post Manažera roku 2021

Den Manažerů (20. září 2022), jehož součástí je mimo jiné i slavnostní vyhlášení vítězů dnes již tradiční soutěže Manažer roku, se blíží a celý organizační tým České manažerské asociace je z letošní účasti příjemců nominací nadšený. Letošní, již 29. ročník prestižní ankety, přivítá mezi finalisty mnoho skvělých, inspirativních a schopných lidí. 

Nominaci do letošního ročníku přijal i Bc. Jan Lát ze společnosti BENEŠ & LÁT a.s., a to v kategorii: “Průmysl a navázané obory.” Ve své funkci ekonoma/CFO je doslova ve svém živlu a bezesporu tomu napomáhá i citát od jednoho z velikánů, jako je jmenovec pana Láta — Jan Werich: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“  (Jan Werich)

 

 • Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Myslím si, že s celým BENEŠ a LÁT týmem ukazujeme, že podnikání lze dělat poctivě, s pohledem daleko do budoucnosti bez nutného akcentování rychlého zisku. Že podnikání je poslání, které má spojovat generace.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Musím říci, že mi největší radost v té prapodivné době udělalo to, že jsme vlastně nemuseli zásadně měnit nic. Byli jsme velmi dobře připraveni. Jen jsem existující funkční řešení lehce upravili, ale žádné překážky jako nepřipravenost na práci z domova, nebo pomalá reakce na změny nákupního chování zákazníků nás nepostihly. Ano významně vzrostl podíl práce z domova, ale veškeré zdroje jsme k tomu měli. Ano významně narostl objem zakázek na našem e-shopu stavebnic, ale škálovat jsme zvyklí s ohledem na sezónnost, a tak jsme opět neměli problém reagovat.

Samozřejmě každá takováto celospolečenská změna otestuje fungování firem a přinesla i nám nový pohled na to, jaké kotrmelce nás mohou potkat.

Jan Lát

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Česká republika je zemí, kde žijí šikovní a pracovití lidé. Nemám obavu o jejich osud. Kde vidím velká rizika je růst preferencí různých populistů, kteří by svou štědrou politikou dokázali státní kasu zadlužit na generace dopředu. Chci věřit, že šikovní a pracovití lidé také vezmou rozum do hrsti a vyberou si méně líbivá hesla, náročnější, ale poctivější cestu, abychom dokázali „chytit za pačesy“ druhou transformaci a opravdu český průmysl, technologie a znalosti opět dostali na světové výsluní.

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na shledání, 20. září 2022 v Paláci Žofín, během slavnostního vyhlašování finalistů již 29. ročníku soutěže Manažer roku,

Česká manažerská asociace

 

Ze zákulisí: O titul Manažerka roku 2021 se letos utká i JUDr. Milena Kadlecová, předsedkyně a ředitelka spotřebního družstva Jednoty v Hodoníně

Soutěž Manažer roku ocenila během své existence, která čítá již téměř třiceti let, přes 3,500 inspirativních, schopných manažerů napříč všemi odvětvími podnikání. Jde o prestižní záležitost, kde si každý z manažerů svůj post musí obhájit. Na základě jednotlivých disciplín a benchmarku od zkušených profesionálů se mimo jiné každý soutěžící dozvídá o svých schopnostech a může tak svou praxi posunout dále, či ji poskytnout ostatním.

Do letošního, již 29. ročníku soutěže přijala nominaci i JUDr. Milena Kadlecová, předsedkyně představenstva a ředitelka družstva Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně. Této inspirativní dámě jsme položili tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám můžeme představit další ženu manažerku, jejímž životním krédem je: „Všechno má své řešení – per partes.“

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Podařilo se mi vytvořit kolektiv pracovitých a schopných lidí, spolu s nimi od základů přestavět družstvo na moderní firmu bez toho, aniž by do ní vstoupil zahraniční kapitál. Společně se nám podařilo naplnit dlouhodobou vizi naší kvalitní obchodní sítě v okrese Hodonín a Nový Jičín. Podílela jsem se a podílím se i nyní na nastavení procesů spolupráce v nákupu i logistice družstev na Moravě. Ocenění Manažer roku 2021 by pro mě i můj tým hodně znamenalo. Bylo by to krásné uznání naší práce a výsledků, kterých se nám podařilo dosáhnout. Jsem na svůj tým hrdá.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Aktivizovali jsme pracovní týmy i v nových nepřehledných podmínkách, ve stavu právní nejistoty, jako obchodníci jsme byli v „první linii“. Vytvořili jsme systém zpětných vazeb v toku informací a rychlých rozhodnutí tak, abychom dokázali racionálně řídit firmu i za nastalé krizové situace.

V první fázi to byla obrovská solidarita zaměstnanců, minulé dva roky hodně prověřily mezilidské vztahy i loajalitu zaměstnanců a míru ochoty pracovat pro druhé. Zavedli jsme nová hygienická opatření, z nichž některá jsou platná i do budoucna. Jinou dimenzi dostala i spolupráce s představiteli obcí, hlavně těch menších, a to zejména v tom, jak jsme se vzájemné informovali a hmotně si pomáhali. Hodně se změnilo i chování zákazníka a my jsme v návaznosti na to významně upravili sortiment.

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Nejbližší období dvou let bude těžké nejen pro podnikatele, ale i pro domácnosti. Bude nás trápit růst cen, úroků, zanikání firem, omezování provozů, růst nezaměstnanosti, tlak na zvyšování mezd apod.

Na druhou stranu je potřeba se dívat do budoucna také jako na období výzev a nových možností. Znamená to také být připraven na změnu trhu s nemovitostmi i to, že některé firmy zaniknou. Můžeme toho využít v oblasti budoucích investic i inovací. Jsme malá země uprostřed Evropy. Naše možnosti jsou omezené v porovnání s velkými zeměmi s obrovským nerostným bohatstvím. Máme ale schopné a pracovité lidi. Pokud spojíme síly a podpoříme vzdělávání, kreativitu našich lidí a dáme zelenou smysluplným aktivitám, pak budeme mít důstojné místo v Evropě.

 

Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se na viděnou nejen během slavnostního vyhlašování soutěže Manažer roku 2021,

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: účast v soutěži potvrdil i Mgr. Ing. Petr Menšík, tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

Přípravy pro akci Den manažerů, během které se slavnostně vyhlašují finalisté již 29. ročníku benchmarkové soutěže Manažer roku, jsou v plném proudu. Hodnotitelská komise má již ve svých rukou první soutěžní přihlášky, které pečlivě pročítá a boduje dle jasně stanovaných kritérií. Hodnocení probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované dle EFQM. 

V rukou Hodnotitelské komise je i přihláška Mgr. Ing. Petra Menšíka, tajemníka Magistrátu města Frýdku-Místku, který přijal nominaci v letošním ročníku soutěže a společně s dalšími nominovanými se utká jak o post ve své soutěžní kategorii, kterou je Veřejná správa, tak i o ocenění hlavní Manažer roku.

Pan Menšík, jehož životním krédem je: „Je lepší shořet než vyhasnout,“ nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky a nás těší, že Vám tohoto manažera můžeme představit.

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Jednoznačně proto, protože jsem přesvědčen, že žádný, v minulosti oceněný manažer, nedisponoval tak dlouhými vlasy jako tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku… A teď vážně, pokud mám mluvit za sebe, pak důvodem jsou zejména ukončené projekty, které jsme v roce 2021 společně na Magistrátu města Frýdku-Místku zvládli ukončit. Zřejmě se budu opakovat, ale případný úspěch by byl pouhou pomyslnou třešničkou na dortu, kterým je dlouhodobá dobrá pověst, respektive dobré jméno naší organizace.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Úřad se pandemii C-19 přizpůsobil velice pružně a hlavně doslova bleskově (homeoffice, výpočetní technika, zavedení směn, hygienicko-organizační opatření, testování zaměstnanců na přítomnost C-19 daleko před datem povinného testování, …), zároveň byl umožněn fyzický kontakt s klienty, kteří měli neodkladné záležitosti.

Zejména se podařilo zainvestovat do oblasti IT a kyberprostoru. Byli jsme nuceni zlepšit neverbální komunikaci a dále zlepšit propojenost, respektive kompatibilitu jednotlivých systémů, aplikací a agend.

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Vzhledem k turbulentní době je to tzv. věštění z křišťálové koule. Odhaduji následující:

 • Ekologie a životní prostředí – nepodaří se klást dostatečný důraz na trvale udržitelné životní prostředí (nedostatek zdrojů, zejména finančních, nízká osvěta, nedostatečná opatření veřejné moci).
 • Politika, společnost – nárůst extrémních a populistických názorů a odklon od současných demokratických hodnot.
 • Ekonomika – bez utahování opasků, zvyšování nezaměstnanosti a snižování reálných mezd to v příštích letech nepůjde.
 • Věda a vývoj – bude zaostávat či stagnovat, zároveň předpokládám, že se objeví nové mladé individuality.
 • Sport – dojde k ústupu ze slávy v oblasti kolektivních sportů, ale na druhou stranu zazáří individuální výkony.
 • Kultura – v těžkých dobách, které očekávám, se rodí nejzásadnější, nadčasová umělecká díla, tedy v této oblasti jsem mírným optimistou.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou nejen v září na Dni manažerů 20. září 2022,

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: Představujeme Vám Radka Barvu z ČESKÉ HYPOTEČNÍ, a to jako prvního kandidáta v kategorii “Služby”

Už téměř tři dekády se koná prestižní soutěž Manažer roku, jejíž vyhlašovatelem je Česká manažerská asociace, která sdružuje jak manažery, tak lídry a další inspirativní a schopné osobnosti. Jde tedy o velice široké spektrum působení, čemuž je soutěž přizpůsobená, a to deseti soutěžními kategoriemi. V jedné z nich mám tu čest uvítat pana Radka Barvu, jednatele společnosti ČESKÁ HYPOTEČNÍ, který se utká jak o titul ve své kategorii “Služby“, tak i o hlavní ocenění Manažera roku 2021. 

Theodore Roosevelt kdysi řekl: “Kdykoliv tě někdo požádá, zda bys mohl něco udělat, řekni ‘Samozřejmě že mohu!’ Pak se do toho opři a vymysli, jak se to udělat dá,” a přesně tímto mottem se pan Barva inspiruje nejen v pracovní sféře. 

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Ocenění Manažer roku by pro mne bylo velkou ctí a zadostiučiněním. Znamenalo by to pro mne, že mojí práci provádím zodpovědně a ku prospěchu jednotlivým lidem i společnostem. Toto ocenění by samozřejmě nebylo jen moje, pokud by se mi podařilo toto významné ocenění získat, patřilo by celému mému týmu, který se mnou úspěšných 25 let pilně pracuje.

Za 25 let se mi společně s mými věrnými kolegy podařilo vybudovat stabilní společnost, která poskytuje služby ve světě financí, realit, pojištění a investic. Dnes disponujeme pobočkami po celé České republice.

Úspěšně se nám podařilo proplout krizí na finančním trhu v roce 2008. V tuto dobu bylo velmi nesnadné udržet chod naší společnosti a následně pak vše za stabilizovat.

Dodnes si vážím všech našich partnerů a klientů, kteří s námi celou složitou situaci dokázali úspěšně překlenout.

Pevně věřím, že dalších dvacet pět let bude v úspěšném gardu. Moje vize je dále předávat svoje praktické odborné zkušenosti nováčkům v našem oboru. Můj osobní cíl je být vždy na správném místě ve správný čas, jednat s předstihem a být vždy minimálně o pár kroků dopředu. Nadále pomáhat nejen kolegům v oboru, ale i široké veřejnosti. Nyní se častěji zaměřuji na segment B2B, kde nacházím inovátorské příležitosti.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

V našich oborech činnost nebyla nijak omezená a v rámci nařízení vlády jsme mohli v zásadě normálně fungovat.

Trh se na jistou dobu ochromil a v mnohém i zastavil. Nám to umožnilo se do hloubky zamyslet a inovovat vnitrofiremní procesy.

Tehdejší situaci v rámci ekonomiky společnosti významně ovlivnily následující aspekty:

– úrokové sazby /v té době např. úrokové sazby byly na dnes již historických minimech cca do 2%/,

– ceny nemovitostí /byly na významném vzestupu, ale stále byly reálné vůči nákupům/,

– Time management jednotlivých klientů /práce v rámci homeoffice umožňovala řešit akční přístup/,

– nestabilní ekonomická situace /úspory na účtech vedli mnoho klientů k nákupu nemovitostí v kombinaci s hypotéčními úvěry/.

Najednou mnoho lidí začalo přemýšlet úplně odlišně o své bytové situaci. Mnoho mladých rodin si v této době pořizovalo vlastní nemovitosti. Další lidé z důvodu nemožnosti cestování realizovali nákup rekreačních objektů. Také se mezi lidmi našlo určité procento těch, kteří už jen chtěli odejít z velkých měst a obklopit se přírodou. Tak se prodávaly i nemovitosti určené k velkým a zásadním rekonstrukcím. Zkrátka covid od základu změnil přístup, myšlení i nákupní chování některých klientů.

Takto nás covidové období ovlivnilo z vnějšího prostředí.

V rámci interní komunikace jsme ve velké míře využívali on-line prostředí. Pro některé mé kolegy to byla velká zkouška, ale zvládli jsme ji na výbornou.

 

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Toto je velmi složitá otázka a další ekonomický vývoj je z mého úhlu pohledu velmi těžké predikovat.

Pevně věřím, že náš národ, ve kterém je mnoho chytrých a schopných lidí, poskládá své síly dohromady a najdeme společně vítěznou cestu z této složité situace.

Já sám za sebe podporuji udržitelný rozvoj a environmentální vlivy mi nejsou lhostejné. V našem oboru se intenzivně věnujeme spolupráci s odborníky v rámci ekologického hospodaření včetně alternativních zdrojů energií nabízíme našim klientům úsporná řešení.

Připravujeme developerské projekty, kde budou použity a využity nízkoenergetické materiály, zaměřujeme se na ekologické prvky. Zabudována budou tepelná čerpadla, využijeme solární energii. Intenzivně řešíme šedou vodu. Jedná se o apartmánové domy v horských a rekreačních oblastech. Chceme umožnit našim klientům využívat tyto nemovitosti v rámci odpočinku, práce v režimu homeoffice, pronájmu. Vzhledem k inflaci umožňujeme našim klientům i díky těmto projektům vhodně investovat finance a zamezit tak vysokému procentu inflace.

 

Děkujeme za milý rozhovor a těšíme se nejen na setkání během slavnostního vyhlašovaní vítězů 20. září 2022,

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: O titul nejen v kategorii Neziskové sféry letos zabojuje i RNDr. Jiří Hynek

Organizátoři prestižní soutěže Manažer roku, která má letos již 29. ročník, nelení a mimo přípravy na slavnostní „den D“, který se uskuteční 20. září 2022 současně s konferencí Dne manažerů Vám postupně poodkrývají zákulisí této ankety. Dnes Vám představujeme dalšího zkušeného a inspirativního manažera, jehož mottem je: Jdeš-li nahoru, všechny pěkně zdrav, budeš je potkávat, až půjdeš dolů.“ Dovolte nám představit Vám RNDr. Jiřího Hynka z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, který se utká jak o hlavní ocenění, tak i to v soutěžní kategorii managementu a leadershipu „Nezisková aféra.“

 

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Po dobu celé mé pracovní kariéry jsem byl kvalitním manažerem a za mnou zůstávala dobře odvedená práce završena ekonomickými výsledky. Titul manažer roku by pro mě znamenal ocenění za celoživotní práci především v oblasti obranného průmyslu, jenž jsem výraznou měrou pomohl obnovit a dostat na současnou světovou úroveň.

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Naše firma zvládala pandemii tak, že nikdo ze zaměstnanců se v kritickém období covidem-19 nenakazil. Po dobu pandemie jsme přešli na krizový režim s maximálním využitím moderních komunikačních technologií. Investovali jsme do vybavení konferenční místnosti, což nám umožnilo řadu jednání přesunout do internetového prostoru. Řadu poznatků v oblasti komunikace využíváme i nyní, neboť šetří čas a peníze.

 

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Bezpečná a prosperující země, ve které mé děti budou chtít žít.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na naši další vzájemnou spolupráci,

Česká manažerská asociace

Finalistka Ing. Kateřina Kadlecová o své účasti v soutěži Manažer roku 2020

Kateřina Kadlecová, ředitelka a CEO české společnosti USSPA, se v loňském roce účastnila 28. ročníku soutěže Manažer roku, kde získala ocenění v kategorii “Manažer malého a středního podniku.” Co jí její účast přinesla a zda by účast doporučila ostatním? Nejen o tom se dočtete v tomto rozhovoru.

 

 • Co Vám účast v soutěži Manažer roku dala?

Určitě zajímavou zkušenost. Na chvíli jsem se mohla na svou práci podívat z jiného úhlu, pojmenovat i takové věci, které mnohdy dělám automaticky a samozřejmě, srovnat si myšlenky a podstatu svého leadershipu.

 

 • Jak důležitá je pro Vás výměna manažerských zkušeností a vzájemný benchmarking?

Výměna zkušeností bývá inspirativní, na druhou stranu každý obor a každá firma jsou natolik specifické a benchmarking tak není přímo tím cílem. Navíc osobně ráda hledám vlastní cesty.

 • Doporučila byste účast ostatním manažerům a proč?

Ano, doporučila. Vystoupit ze svého světa je občas zdravé, připomenout si, že řízení lidí je také “řemeslo”, které má své zákonitosti… a hlavně se na chvilku zastavit a uvědomit si vlastní úspěchy je stejně zdravé, jako najít příležitosti ke zlepšení.

 

Děkujeme za milý rozhovor a za celou Českou manažerskou asociaci Vám přejeme mnohé další úspěchy nejen v pracovní sféře.

Ze zákulisí MR2021: Dalším kandidátem na Manažera roku se stává Tomasz Wiatrak, MBA – Chairman & CEO ORLEN Unipetrol

Již téměř tři dekády se pod záštitou České manažerské asociace organizuje soutěž Manažer roku, jejíž prestiž je zjevná už jen díky tomu, že se letos v září uskuteční již 29. ročník. Během uplynulých let se díky této anketě sešla celá řada inspirativních, inovativních a schopných manažerů a lídrů. Soutěž Manažer roku směřuje k rozvíjení odborných schopností manažerů, včetně jejich nadání vést pracovní týmy.

První soutěžní disciplínu má za sebou i Tomasz Wiatrak, MBA – Chairman & CEO společnosti ORLEN Unipetrol, který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám tohoto kandidáta na post Manažera roku 2021 můžeme blíže představit. A jak lépe začít, než životním krédem pana Wiatraka, které je: „Jediný limit, který máš je ten, který si sám vytvoříš.“

 

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Zastřešuji stabilní a úspěšnou společnost, která zaměstnává bezmála pět tisíc lidí. Pod mým vedením jsme ji dokázali provést mnoha zásadními krizovými i růstovými okamžiky. Vstoupili jsme na slovenský maloobchodní trh, dokázali jsme se vyrovnat s globální pandemií i následnými obchodními a logistickými omezeními, která způsobila. I přes nepříznivé hospodářské výsledky jsme dokázali hledět v před a pokračovat v investicích do budoucnosti, i když by bylo jednoduché využít situace a investice pozastavit. Nyní již několik měsíců společně bojujeme proti dopadům ruské invaze na Ukrajinu. Na českém trhu je dostatek paliv a jeho výroba je zajištěna, což zajistilo české ekonomice potřebnou stabilitu. Získání tohoto titulu by bylo oceněním každodenní zodpovědné, mnohdy mravenčí a zvenku ne zcela doceněné, práce všech zaměstnanců naší skupiny, kterou v posledních, turbulentních, letech odvádí.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Úlohou velkých společností je v těžkých chvílích působit jako stabilizační prvek. Jsem velice rád, že jsme byli schopni na nastalou situaci flexibilně reagovat a úspěšně minimalizovat bezpečnostní a komoditní rizika, což mělo pozitivní vliv na stabilitu české ekonomiky. Přijali jsme množství bezprecendentních bezpečnostních a hygienických opatření, z nichž mnohá šla nad rámec povinností nařízených státem. Díky tomu jsme svou úlohu zvládli na výbornou. Během pandemie jsme také začali hledat synergie a nové postupy tam, kde jsme je do té doby nebyli nuceni hledat. Významně jsme i urychlili proces digitalizace společnosti a posílili principy vzdáleného řízení a práce z domova. Nástup těchto dvou moderních principů v naší tradičně založené společnosti by byl bez pandemie zřejmě pozvolnější.

 

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Jako jeden z pilířů české ekonomiky jdeme cestou udržitelného rozvoje a přechodu k využívání nízkoemisních a bezemisních energetických zdrojů. Tato transformace přináší řadu na první pohled ne zcela komfortních výzev a také ji zcela zásadně ovlivňují přírodní a geopolitické situace, o kterých sice tušíte, ale nevěříte, že by se mohly opravdu stát. A to platí nejen pro naši firmu, ale de facto pro celé Česko. Historie i současnost nám ukazuje, že tento stát a lidé v něm mají neuvěřitelný potenciál být inovativní a flexibilní za každé situace. Současně jsme pevnou a nedílnou součástí ekonomických a bezpečnostních struktur Evropy. Pracujme proto zodpovědně dál na rozvoji této krásné země, ale zároveň buďme více hrdí na to, co jsme dokázali, a važme si opravdových hodnot. Ty jsou totiž nezbytným předpokladem pro jakýkoliv další růst. A protože jedním ze strategických cílů naší skupiny je rozvoj vodíku, vidím Česko jako středoevropského lídra rozvoje moderní vodíkové mobility v dopravě osob i přepravě surovin a zboží.

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na zářijové setkání nejen během slavnostní příležitosti vyhlašování vítězů soutěže Manažer roku2021.

Česká manažerská asociace