Práce by měla být koníčkem, aneb představujeme vám Daniela Hanuse, kandidáta na post MANAŽER ROKU 2023

Práce by měla být koníčkem, aneb představujeme vám Daniela Hanuse, kandidáta na post MANAŽER ROKU 2023

11 března, 2024

V rámci celorepublikové soutěže MANAŽER ROKU, která do letošního ročníku vstoupila s novým konceptem, vám postupně představujeme jednotlivé kandidáty na post MANAŽER ROKU 2023. Mezi ně patří i docent Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA, Prezident Asociace strojních inženýrů ČR (A.S.I.). “A.S.I. tehdy, a stejně i dnes, si klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství a strojírenství, podporovat výměnu zkušeností v oboru a posilovat postavení strojních inženýrů ve společnosti,” a přesně tyto hodnoty si vzal za své pan Hanuš, kterého jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky.


 

  • Jaké intuitivní rozhodnutí jste kdy učinil/a a projevilo se jako skvělá manažerská volba?

Intuici jako nevědomý vhled do problematiky vždy využívám při komplikovaných rozhodnutích vedle racionální analýzy situace a činil jsem tak v minulosti a dokumentuji skvělou volbu podpořenou právě intuicí na posledním významném manažerském rozhodnutí. V podmínkách pandemie Covid-19, finanční a energetické krize a rozvíjející se války na Ukrajině jsem jako manažer mezinárodního projektu WEC 2023 s plánovaným rozpočtem řádu 50 milionů Kč musil rozhodnout o formě uspořádání Světového inženýrského konventu, Valného shromáždění WFEO a vědeckého kongresu.V té době byly rušeny všechny akce s fyzickou účastí a převáděny na online formu. Vzhledem k významu akce jak pro světovou veřejnost, tak i pro Českou republiku jako hostitelskou zemi a vzhledem k zásadnímu významu zaměření konventu na udržitelnost, klimatickou změnu, energetiku, vzdělávání a další oblasti, které jsou obsaženy v cílech udržitelného rozvoje vyhlášené OSN jsem viděl jako naprosto žádoucí uspořádat akci s fyzickou účastí delegátů, pokud možno z většiny zemí všech kontinentů. Vedle sledování trendů ve světě, vývoje zdravotní situace, ekonomické situace, analýzy vztahů a realizovaných akcí podobného druhu ve světě a také nálady lidí a jejich ochoty a schopnosti cestovat, kdy bylo velmi obtížné exaktně stanovit výše rizik jak finančních, tak také společenských, manažérská volba o fyzickém uspořádání akce byla v konečné fázi rozhodování podpořena intuicí. Výsledek akce správnost manažerské volby potvrdil a v porovnání s předchozími akcemi, které byly pořádány v normálních podmínkách a také zeměmi řádově ekonomicky i politicky silnějšími, jako například Čína, Austrálie, Brazílie, Japonsko, se výkonově WEC 2023 zařadil do řetězu minulých konventů se srovnatelnými, případně i lepšími parametry.

 

  • Jaký nejzajímavější počin konkurence jste zaznamenal/a považujete jej za pro Vás inspirativní?

Pokud jde o konkurenci v oblasti podnikání obsahující péči o vzdělávání a jeho kvalitu a zajišťování celoživotního profesního rozvoje inženýrů, průběžně sleduji aktivity a výsledky činnosti obdobných institucí především ve světě. Jako určitý vzor v této oblasti je Engineering Council UK – „Inženýrská rada Velké Británie“ s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky. Dlouholetým historickým posláním instituce je přispět k technickému a ekonomickému rozvoji Velké Británie péčí o vysokou profesní úroveň techniků a inženýrů v celé šíři oborů založenou na monitoringu a certifikaci vzdělávacích institucí, technických univerzit a na monitoringu a certifikaci celoživotního profesního rozvoje techniků a inženýrů pro jejich uplatnění v národním hospodářství. Britská inženýrská rada jako nevládní instituce je oficiální součástí vzdělávacího systému ve Velké Británii. Český svaz vědeckovýzkumných společností a jeho součást Český národní výbor Engineers Europe se přirozeně inspirují příkladem Velké Británie a také dalších obdobných institucí v zemích EU.

  • Čím byste se živil, kdybyste nebyl manažerem?

Moje působení jako manažer bylo vždy spojeno s další odbornou pracovní činností jak v průmyslu, výzkumu a také v akademické sféře, tedy s činnostmi vyžadujícími hluboký vhled do průmyslových a výrobních procesů, vědecké, vývojové a výzkumné práce, a praktickou výukou v oborech strojního inženýrství, zejména letadlové techniky a energetiky. Spojení administrativně – manažerské činnosti s praktickou technickou a pedagogickou prací mi velmi pomáhá pochopit a volit správné procesy řízení instituce.

Moje pozice manažera se vyvinula z praktické technické a pedagogické práce v oboru strojního inženýrství, která byla velmi úspěšná a v které jsem dosáhl světového uznání. Proto přechod z manažerské pozice do praktického pracovního nasazení může být a stále je jako učitel na technické univerzitě, Fakultě dopravní ČVUT v Praze.


Motto na závěr:

Práce by měla být koníčkem.