Ze zákulisí: Marcela Lonková, finalistka 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, posouvá hranice

Ze zákulisí: Marcela Lonková, finalistka 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, posouvá hranice

13 září, 2023

 

Marcela Lonková je vizionářkou, podnikatelkou a spolumajitelkou společnosti This One, která se jako jedna z prvních začala věnovat digitalizaci účetnictví v ČR. Marcela se vždy výrazně odlišovala ve svém přístupu k účetnictví, odmítla přijmout konvenční myšlení a standardy. Svými odvážnými rozhodnutími a vizionářským přístupem posouvá hranice a Mění svět účetnictví, což je od začátku i mottem celé společnosti. Marcela je příkladem toho, že odhodlání, tvrdá práce a strategické myšlení vede k úspěchu, jak dokazuje dlouhodobý růst a rozvoj společnosti This One, která se z malé účetní kanceláře transformovala na účetně-poradenskou společnost, využívající nejmodernější technologie. Její oddanost a vášeň v podnikání jsou inspirací pro další ženy, které chtějí dosáhnout podnikatelských úspěchu.


  • V jaké historické době byste chtěla být manažerem a proč?

Právě dnes žijeme v éře plné pokroku a inovací, které ovlivňují téměř každý aspekt našich životů. Právě dnešek je pro mě doba, která nabízí manažerům jedinečné příležitosti, které by v minulosti nebyly možné.

 

Klíčovým faktorem jsou za mě moderní technologie, na kterých stavíme celý náš byznys. Dnešní doba je typická svým rychlým technologickým pokrokem, který zásadně ovlivňuje způsob, jakým firmy fungují. Moderní nástroje pro komunikaci, analýzu dat, digitalizaci, automatizaci a online spolupráci umožňují manažerům efektivněji řídit své týmy a dosahovat lepších výsledků. Můžeme rychle reagovat na změny, sledovat výkonnost a optimalizovat procesy, což v minulosti bylo mnohem složitější.

Moderní technologie transformují obor účetnictví a daní, ve kterém působím na úplně jinou úroveň. Dělají z účetnictví atraktivní zaměstnání, které může lákat mladé lidi. Jsem nesmírně ráda, že mohu být u toho. Mohu ovlivňovat, jakým směrem se svět účetnictví vyvíjí. Jsem nadšená, že se účetnictví začíná vymaňovat z papírové rutiny, která tak zabíjí potenciál lidí a mě osobně nesmírně ubíjela po nástupu do prvních zaměstnání.

Dalším důležitým aspektem je globalizace. Máme úžasné nástroje, které přináší velkou míru flexibility. Dovolují práci na jakoukoliv vzdálenost, můžeme cestovat, můžeme spolupracovat s lidmi a firmami z celého světa. Jsou to nezaplatitelné zkušenosti. Otevírá to takové perspektivy, o kterých se lidem dřív ani nezdálo. Jsem schopna se inspirovat různými kulturami a pracovními postupy. Tohle všechno vás jako manažera neuvěřitelně posouvá. Tohle všechno jsou příležitosti, díky kterým jako manažer rostete, rozvíjíte své schopnosti přizpůsobit se a řídit rozmanité týmy. Je to jízda, na kterou jsem s chutí nastoupila a užívám si ji.

Za sebe musím také zmínit dynamiku dnešního podnikatelského světa. Jsem člověk, který má rád, když se stále něco nového děje. Ve stojatých a klidných vodách se necítím dobře. Ale dnešní proměnlivost a konkurenční prostředí, které vyžaduje rychlé reakce a inovativní přístupy, je pro mě výzvou a ta mě motivuje se neustále zdokonalovat, rozvíjet své vůdčí schopnosti a nové přístupy k řízení.

Také mi vyhovuje dnešní důraz na lidské zdroje a týmovou spolupráci. Uvědomuji si, že lidi jsou nejcennější zdroj, který ve firmě mám. Jsem člověk, který potřebuje budovat silné vztahy se svým týmem. Záleží mi na tom, aby se mí kolegové cítili ve firmě dobře, chci podporovat jejich osobní rozvoj a vytvářet motivující pracovní prostředí.

V neposlední řadě bych měla zmínit i stále větší důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost firem. Jako současný manažer mám příležitost přispět k těmto cílům. Ať už je to pomoc dětem s postižením, které už několik let podporujeme, nebo snaha o ekologický přístup tam, kde to můžeme jako firma ovlivnit.

Celkově lze říct, že být manažerem v dnešní době nabízí nespočetné výhody a unikátní příležitosti pro úspěch, inovace a osobní rozvoj. Moderní technologie, globalizace, dynamika podnikatelského světa, lidské zdroje nebo udržitelnost a společenská odpovědnost společně vytvářejí stimulující a perspektivní prostředí. Jsem přesvědčena, že právě tato doba je ideální období pro vedení a řízení týmů a poskytuje mi nejlepší příležitosti k rozvoji a dosažení úspěchu jako manažerka.


  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

 

Nepochybně to byl rok 2017, kdy po dvou letech činnosti naší společnosti se můj tehdejší obchodní partner rozhodl jít jiným směrem a já zůstala čelit samotnému vedení celé firmy. Dobře jsem znala náš core business, měla jsem výborné vztahy s klienty, ale řízení firmy jsem si musela rychle osvojit. Tato fáze znamenala nejen změnu v roli, ale i výzvy, které jsem dosud neznala. Zároveň se ale ukázala jako klíčový mezník, který mi otevřel cestu k neuvěřitelnému osobnímu růstu.

Bylo to období neustálého napětí, kdy naše finanční situace nebyla stabilní, kdy jsem se měsíc co měsíc starala o včasné výplaty zaměstnanců a zaplacení DPH. Náš pracovní tým byl v té době malý a odchod každého zaměstnance byl pro firmu zásadní. Ale i přes všechny překážky jsem to nikdy nevzdala.

Prvním krokem bylo posílení pracovního kolektivu, kde jsem se soustředila na podporu jeho výkonnosti a odvedení kvalitní práce. Následně jsem se zaměřovala na budování vztahů s klienty, kteří jsou klíčovým pilířem úspěchu naší firmy dodnes. A v neposlední řadě na posun firmy, abychom vždy stáli pevně na několika stabilních nohách, abychom si udrželi konkurenční náskok a finanční stabilitu.

Tento přístup mě provází dodnes a vytváří pevnou základnu pro mé vedení. Věřím, že právě díky tomuto odhodlání jsem si udržela mnoho kolegů z původního týmu, a i řada klientů je s námi od začátku. To vše mi dává sílu pokračovat vpřed s vírou, že každý významný moment nás posouvá blíže k našim cílům a rozvíjí nás k lepší verzi sebe samých.


  • Na co byste jako hodnotitelka soutěže dávala největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU

Podle mého názoru by nejdůležitějším kritériem pro výběr MANAŽERA ROKU měla být schopnost vykreslit jasnou vizi a směřovat tým k dosažení konkrétních cílů. Avšak uvědomuji si, že vize samotná nestačí. Klíčovou schopností, kterou by měl každý manažer zvládnout, je kvalitní komunikace, propojená s uměním vytvářet pozitivní a inspirativní pracovní prostředí. Bez ohledu na technologický pokrok je totiž základem úspěchu angažovaný a soudržný tým, kde spolupráce a rozvoj jednotlivců jdou ruku v ruce.

Z osobního nadšení pro technologie bych také sledovala schopnost manažera podporovat inovace. Rychlá změna technologického vývoje vyžaduje adaptaci, a právě způsob, jakým manažer podporuje a implementuje nové myšlenky, může být měřítkem jeho kvalit.

Důležitým faktorem je rovněž zohlednění environmentální a společenské odpovědnosti. Manažer by měl mít schopnost vnímat dopad svého jednání na okolní svět a být schopen vést tým etickým způsobem. V dnešním světě, kde jsme spojeni globálními vazbami, je to klíčové.

Závěrem bych řekla, že při hodnocení MANAŽERA ROKU bych kladla důraz na komplexní schopnosti, které zahrnují nejen obchodní vizi a technologický vhled, ale i umění vést lidi s empatií, integritou a ohleduplností k okolnímu světu.


Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se na viděnou 20. září 2023 v Empire Hall ve Slovanském domě,

Česká manažerská asociace