Staňte se Manažerem roku 2014!

Staňte se Manažerem roku 2014!

14 října, 2014

Vážení přátelé,

jménem vyhlašovatelů 22. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU, kterou každoročně vyhlašují Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Vás zveme k účasti. Cílem soutěže je zviditelnění významných osobností managementu, jejich často netradičních metod řízení, které vedly k výsledkům. Domníváme se, že je naším společným zájmem tyto úspěšné manažery podporovat a prezentovat jejich výsledky nejširší veřejnosti.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice,
 • manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po dobu tří let (nemusí být občanem ČR),
 • podání písemné přihlášky, která obsahuje prohlášení o oprávněnosti používat osobní údaje,
 • vyjádření souhlasu s účastí v soutěži a závazek k uhrazení vložného (15 000, – Kč s DPH).

Na co je použito vložné:

 • pna osobní několika stupňové hodnocení nominovaných manažerů
 • bezplatné účasti manažera s doprovodem na slavnostním vyhlášení výsledků v pražském Paláci Žofín 23. 4. 2015
 • medializací a propagací manažera a firmy v ekonomickém tisku
 • setkání úspěšných manažerů v krajích s hejtman
 • prezentace profilů úspěšných manažerů na webu soutěže a na webech vyhlašovatelů

Účastník musí vyhovovat následujícím kritériím:

 • osobní podíl na úspěšnosti a rozvoji firmy,
 • vysoká kvalifikace v oboru i v oblasti řízení,
 • využívání a rozvoj moderní metody řízení firmy, strategické a invenční myšlení,
 • manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách evropského ekonomického prostoru,
 • dovede získávat pracovníky pro cíle firmy,
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání.

Při hodnocení bude přihlédnuto:

 • k hospodářským výsledkům firmy,
 • k cílevědomému vytváření image firmy,
 • k úspěchům na domácím a zahraničních trzích,
 • k výsledkům sociální politiky firmy.

Připomínáme,
že zúčastnit se soutěže mohou manažeři, kteří se nechají nominovat právnickými osobami, státními a veřejnými institucemi, bankovními domy, zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, správními nebo statutárními orgány firem, družstev, účastníky soutěže minulých ročníků soutěže.
Výběr nominovaných provede Hodnotitelská komise na základě podmínek a kritérií soutěže. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou do soutěže zařazeny.
Na regulérnost průběhu soutěže dohlíží Řídící výbor soutěže, složený ze zástupců vyhlašovatelů, partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu.

Harmonogram soutěže:

 • nominační období: říjen 2014 – polovina února 2015
 • zpracování a podání přihlášek: listopad 2014 – únor 2015
 • hodnocení: únor – březen 2015
 • slavnostní vyhlášení výsledků: 23. duben 2015, palác Žofín

Případné dotazy rádi zodpovíme na adrese: Česká manažerská asociace
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: 224 109 301, tel./fax: 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz

Věříme,
že na naši nabídku budete reagovat pozitivně a přispějete tak vyhledávání a popularizaci špičkových manažerů.

 

Další informace najdete v sekci Ročník 2014