Staňte se Manažerem roku 2014!

Vážení přátelé,

jménem vyhlašovatelů 22. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU, kterou každoročně vyhlašují Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Vás zveme k účasti. Cílem soutěže je zviditelnění významných osobností managementu, jejich často netradičních metod řízení, které vedly k výsledkům. Domníváme se, že je naším společným zájmem tyto úspěšné manažery podporovat a prezentovat jejich výsledky nejširší veřejnosti.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice,
 • manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po dobu tří let (nemusí být občanem ČR),
 • podání písemné přihlášky, která obsahuje prohlášení o oprávněnosti používat osobní údaje,
 • vyjádření souhlasu s účastí v soutěži a závazek k uhrazení vložného (15 000, – Kč s DPH).

Na co je použito vložné:

 • pna osobní několika stupňové hodnocení nominovaných manažerů
 • bezplatné účasti manažera s doprovodem na slavnostním vyhlášení výsledků v pražském Paláci Žofín 23. 4. 2015
 • medializací a propagací manažera a firmy v ekonomickém tisku
 • setkání úspěšných manažerů v krajích s hejtman
 • prezentace profilů úspěšných manažerů na webu soutěže a na webech vyhlašovatelů

Účastník musí vyhovovat následujícím kritériím:

 • osobní podíl na úspěšnosti a rozvoji firmy,
 • vysoká kvalifikace v oboru i v oblasti řízení,
 • využívání a rozvoj moderní metody řízení firmy, strategické a invenční myšlení,
 • manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách evropského ekonomického prostoru,
 • dovede získávat pracovníky pro cíle firmy,
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání.

Při hodnocení bude přihlédnuto:

 • k hospodářským výsledkům firmy,
 • k cílevědomému vytváření image firmy,
 • k úspěchům na domácím a zahraničních trzích,
 • k výsledkům sociální politiky firmy.

Připomínáme,
že zúčastnit se soutěže mohou manažeři, kteří se nechají nominovat právnickými osobami, státními a veřejnými institucemi, bankovními domy, zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, správními nebo statutárními orgány firem, družstev, účastníky soutěže minulých ročníků soutěže.
Výběr nominovaných provede Hodnotitelská komise na základě podmínek a kritérií soutěže. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou do soutěže zařazeny.
Na regulérnost průběhu soutěže dohlíží Řídící výbor soutěže, složený ze zástupců vyhlašovatelů, partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu.

Harmonogram soutěže:

 • nominační období: říjen 2014 – polovina února 2015
 • zpracování a podání přihlášek: listopad 2014 – únor 2015
 • hodnocení: únor – březen 2015
 • slavnostní vyhlášení výsledků: 23. duben 2015, palác Žofín

Případné dotazy rádi zodpovíme na adrese: Česká manažerská asociace
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: 224 109 301, tel./fax: 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz

Věříme,
že na naši nabídku budete reagovat pozitivně a přispějete tak vyhledávání a popularizaci špičkových manažerů.

 

Další informace najdete v sekci Ročník 2014