Soutěž MANAŽER ROKU cílí i na smart

Soutěž MANAŽER ROKU cílí i na smart

21 ledna, 2019

Letošní 26. ročník prestižní manažerské soutěže reaguje na společenské a technologické změny a moderní trendy v managementu a přináší nové kategorie. Jednou z nich je Smart manažer.

 

Prestižní klání osobností v soutěži MANAŽER ROKU se o slovo hlásí novými kategoriemi jako je Vizionář, Zahraniční manažer, Interim manažer či Mladý manažerský talent do 35 let. Patří mezi ně i soutěžní kategorie Smart manažer, což odborníci hodnotí pozitivně.

Například Hynek Gloser, vizionář a spolumajitel společnosti Consilia Futura Europa, autor projektů Smart Biotic Pump, vidí ve vyhledávání, hodnocení a oceňování smart manažerů značný přínos. Jeden z hlavních problémů současnosti jsou prudce se rozvíjející zejména informační a komunikační technologie a z ní vyplývající změny sociálních a ekonomických modelů a chování lidstva. Lidé nechápající souvislosti tohoto proměňujícího se světa se stávají jen slepými konzumenty. To je riziko revoluce 4.0! Proto je určitě přínosné, vyhledávat Smart manažery, neboť smart manažer musí umět vidět svět v souvislostech,“ říká.

Architekt a urbanista Michal Postránecký, zakladatel a vedoucí Centra Města Budoucnosti na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT poukazuje na to, že „smart musí vyváženě reprezentovat nejen optimální vztah k výhodám zvětšujícího se digitálního světa, ale i způsob řešení běžných životních situací bez pomocníků na tomto virtuálním světě závislých. Jejich nadužívání mohou zásadně snížit naše kognitivní schopnosti, včetně té základní a tou je přežití na této planetě“.

Unie Smart City, která je partnerem soutěže MANAŽER ROKU v kategorii Smart manažer, poukazuje na důležitost chytrých řešení pro vývoj společnosti a zkvalitnění života. „Záměrem Unie je stát se zastřešujícím subjektem v rámci katalogizace a popisu jednotlivých smart služeb, inovací a řešení, a to nejenom pro veřejnou správu, ale i pro soukromoprávní subjekty,“ říká prezidentka Unie Smart City a majitelka společnosti VERDERA Consulting Petra Misterková. Stejně jako výše zmínění vizionáři připomíná, že na smart řešení je potřeba pohlížet komplexně, jeho součástí je sdílení dat. Uveďme jeden konkrétní příklad z mnoha – těžko lze za chytré město považovat město, které během dvou let třikrát rozkope stejný chodník, jednou mění dlažbu, pak potrubí a nakonec pokládá kabeláž. „Naše Unie chce být garantem smart náhledu. V tomto směru jednáme s ministerstvy a dalšími subjekty veřejné správy,“ dodává Petra Misterková.

Do kategorie Smart manažer a dalších soutěžních kategorií se lze přihlásit do konce února 2019. Slavnostní vyhlášení těch nejlepších je plánováno na konec dubna.

 

O soutěži MANAŽER ROKU

Již 25 let soutěž vyhledává, hodnotí a oceňuje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo téměř 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich. Další informace, včetně nominačních listů či přihlášek, najdete na www.manazerroku.cz.