Setkání oceněných manažerů v soutěži MANAŽER ROKU, Liberec

Setkání oceněných manažerů v soutěži MANAŽER ROKU, Liberec

15 června, 2015

Severočeské muzeum v Liberci přivítalo nejvýznamnější manažery Severovýchodních Čech

mrl_02Celou fotogalerii naleznete zde

 

Hradec Králové 11. 6. 2015

V historických prostorech Severočeského muzea v Liberci se dne 11. 6. 2015 konalo slavnostní Setkání oceněných manažerů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Hlavním cílem této akce, kterou organizovala společnost Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a jejím ČMA Regionálním klubem Severovýchodní Čechy, bylo představit manažery tří krajů, oceněné v soutěži MANAŽER ROKU. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmanů Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Setkání se letos konalo již po deváté a těší se zájmu a podpoře z nejvyšších míst všech tří krajů. Pozvání proto přijala celá řada významných hostů. Celé setkání zahájil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, za Královehradecký kraj pozdravil oceněné manažery Otakar Ruml, náměstek hejtmana Královehradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací, cestovního ruchu a kultury.

Setkání manažerů navštívili mimo zástupců z krajů také senátor Přemysl Sobotka, který přivítal manažery a pronesl zdravici. Česká manažerská asociace byla zastoupena prezidentem Pavlem Kafkou, Janem Preclíkem, ředitelem Ivo Gajdošem a tajemníkem soutěže Manažer roku Rastislavem Lukovičem. Za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se setkání účastnil prezident svazu Jan Weisner a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Josef Dvořák. Setkání podpořil i Josef Středula za Českomoravskou konfederaci odborových svazů.

Soutěž MANAŽER ROKU si podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, klade za cíl vyzdvihnout nejlepší z nejlepších, ocenit klíčové osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat nejen na dobrou práci, kterou odvádějí, ale představit je i jako vzory pro další potenciální následovníky. Letošní ročník byl již dvaadvacátý.

Na Setkání oceněných manažerů byli představeni všichni manažeři ze severovýchodních Čech, kteří se stali finalisty v celostátní soutěži Manažer roku. Přítomní hosté si poslechli jejich krátké profesní příběhy a dozvěděli se zajímavé informace o jejich společnostech. Letošní ročník soutěže je pro náš region významný tím, že Manažerkou roku se stala Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka společnosti Petrof, spol. s.r.o.

Součástí Setkání oceněných manažerů byla také podnětná diskuze, ve které zúčastnění hovořili na téma spolupráce veřejné správy s podnikatelským sektorem. Důraz se také dávalo na důležitost odborného vzdělávání v dnešní době.

Příští setkání manažerů, oceněných v soutěži Manažer roku bude v následujícím roce hostit Královéhradecký kraj.

Těšíme se společně s Vámi na další akce ČMA, Regionálního klubu Severovýchodní Čechy. Příští setkání se uskuteční v říjnu u Manažerky roku, Zuzany Ceralové Petrofové ve společnosti Petrof, spol. s.r.o.