Řekl o soutěži – Vladimír MAŘÍK

Řekl o soutěži – Vladimír MAŘÍK

15 ledna, 2020

Prof. Ing. Vladimír MAŘÍK, DrSc., dr.h.c., zakladatel Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC)

Vítěz soutěže MANAŽER ROKU 2018

Řekl o soutěži:

Chtěl jsem ukázat, že i ve velmi neobvyklých podmínkách vysokoškolského výzkumného prostředí s limitovanými zdroji a akademickou atmosférou je možné úspěšně uplatnit moderní manažerské řízení. Je možné vytvářet a vést nové celky dosahující výsledků mezinárodní úrovně i přinášející uspokojení výzkumníkům – obvykle individualitám s unikátním způsobem inovativního přístupu a myšlení. Chtěl jsem dokumentovat, že takový postup je nejen možný, ale že se nás v České republice může posunout ve výzkumné oblasti směrem k mezinárodní excelenci.