Řekl o soutěži – Adam LIŠKA

Řekl o soutěži – Adam LIŠKA

25 ledna, 2020

Adam LIŠKA, výrobní ředitel a prokurista společnosti Bekaert Petrovice
Vítěz v kategorii Mladý manažerský talent 2018

Řekl o soutěži:

Hlavním důvodem proč jsem se soutěže zúčastnil byla možnost přesvědčit mladé manažery a nastávající generaci o tom, že s pevnou vůlí, pracovitostí, pokorou a odhodláním, ale i originalitou, dokážou změnit to, co si mysleli, že nedokáží. Jde o to dát naději těm, kteří vidí věci jinak. Mladí lidé mohou podnikům pomoci realizovat změny, vynalézat nová řešení, kreativně přemýšlet, zkoumat, tvořit, inspirovat druhé. Mladí manažeři věří v možnost změnit svět a jsou to ti, kteří to dokáží. A já věřím, že můj úspěch v soutěži Manažer roku 2018 poukázal na tuto šanci.