Nejlepší manažeři v ČR: Daniel Beneš a Zuzana Ceralová Petrofová

Nejlepší manažeři v ČR: Daniel Beneš a Zuzana Ceralová Petrofová

24 dubna, 2015

V paláci Žofín v Praze byly 23. dubna 2015 za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, členů vlády a 400 předních manažerů vyhlášeny výsledky letošního, již 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2014. Soutěž vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.

nejlepsi_mr_2014_bCelou fotogalerii naleznete zde

Absolutními vítězi letošního ročníku se stali a titul Manažer a Manažerka roku získali Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ a Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka a ředitelka společnost PETROF. Pomyslnou štafetu předali svým nástupcům Manažer roku 2013 Karel Žďárský a Manažerka roku 2013 Jaroslava Valová. Oceněným poblahopřál prezident ČR Miloš Zeman, pod jehož záštitou se soutěž koná. Ocenění nejlepším manažerům předávali 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr životního prostředí Richard Brabec, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Ceny předali také vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU, kteří se v rámci Hodnitelské komise podíleli na výběru vítězů. „Vybírali jsme podle charakterových vlastností, manažerských schopností a našich dlouhodobých principů, které nemá žádná jiná soutěž. Vítězové měli špičkové výsledky ve všech pěti námi hodnocených oblastech, včetně produktivity práce a přidané hodnoty, o kterých se podle mne v ČR mluví málo. U obou vítězů jsme dospěli k mimořádné shodě, oba získali velmi vysoký počet bodů,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vítěze jsme vybírali podle jejich výsledků v posledních třech letech, akcentovali jsme přitom ještě více než dříve produktivitu práce a základní makroekonomické ukazatele vůbec. Tedy parametry, které v jiných soutěžích postrádáme. Velký důraz jsme také kladli na společenskou odpovědnost, včetně toho, jak se firmy chovají ke svým zaměstnancům,“ uvedl Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

„Oproti loňsku byl mezi finalisty cítit větší optimismus z vývoje ekonomiky už proto, že odvahu se přihlásit dostalo více manažerů než loni. Dalším posunem je, že ve finále jsme měli 23 procentní podíl žen. Naše kritéria hodnocení jsou jasná: osobní příspěvek manažera k dobrým výsledkům firmy či instituce a jeho úsilí o zlepšení věcí veřejných. Jde nám přece o prosperitu celé ČR, nejen starost o vlastní byznys,“ uvedl Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.

Deset nejlepších manažerů bylo vybráno do žebříčku TOP 10. Jsou jimi: předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ a. s. Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti KOH-I-NOOR holding a. s. Vlastislav Bříza, ředitelka a jednatelka společnosti PETROF, s.r.o. Zuzana Ceralová Petrofová, generální ředitel a předseda představenstva společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Jan Czudek, předseda společnosti Moděva oděvní družstvo Konice Leo Doseděl, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti ELCOM, a. s. Jiří Holoubek, generální ředitel společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. Josef Kubiš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Jiří Kunert, předsedkyně představenstva společnosti RENOMIA, a. s. Jiřina Nepalová a ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena Štáchová.

Oceněni byli i manažeři v dalších kategoriích: Mladý manažerský talent, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců, Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců a Manažeři odvětví ve 23 oborech. Zvláštní kategorií je uvedení do Síně slávy: v tomto roce do ní byl uveden Prof. Zdeněk Souček. Součástí akce bylo rovněž vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší studentskou esej, tentokrát zaměřenou na některé z témat, vztahující se k Roku průmyslu a technického vzdělávání, které vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR se svými partnery.

Výsledky 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

 

MANAŽER ROKU Ing. Daniel Beneš, MBA ČEZ a. s.
MANAŽERKA ROKU Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová PETROF, spol. s r. o.

TOP 10 nejlepších manažerů v ČR

Podle abecedy (nikoliv podle pořadí)

  Jméno Firma
1 Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva a generální ředitel
ČEZ a. s.
2 Ing. Vlastislav Bříza
předseda představenstva a generální ředitel
KOH-I-NOOR Holding a. s.
3 Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
ředitelka a jednatelka
PETROF, spol. s r. o.
4 Ing. Jan Czudek
generální ředitel a předseda představenstva
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
5 Ing. Leo Doseděl
předseda
MODĚVA oděvní družstvo Konice
6 Ing. Jiří Holoubek
předseda představenstva a výkonný ředitel
ELCOM, a. s.
7 Ing. Josef Kubiš
generální ředitel
AGRO Jesenice u Prahy, a. s.
8 Ing. Jiří Kunert
předseda představenstva a generální ředitel
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
9 Jiřina Nepalová
předsedkyně představenstva
RENOMIA a. s.
10 Mgr. Helena Štáchová
ředitelka
Divadlo S+H

Mladý manažerský talent, Vynikající manažer malé a střední firmy, Síň slávy, O nejlepší studentskou esej

 

MLADÝ Manažerský talent Ing. Monika Šimánková, Ph.D. HESTEGO a. s.
Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců Mgr. Helena Štáchová Divadlo S+H
Vynikající manažer STŘEDNÍ firmy do 250 zaměstnanců Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová PETROF, spol. s r. o.
SÍŇ SLÁVY Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc. Management Focus
O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU ESEJ Patrik Borýsek VŠE Praha
O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU ESEJ Anežka Kolúchová Vysoká škola báňská – TU Ostrava
O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU ESEJ Lucie Vozáková Vysoká škola báňská – TU Ostrava

 Manažeři odvětví

 

Odvětví Jméno Firma
1. Zemědělství Ing. Josef Kubiš AGRO Jesenice u Prahy, a. s.
2. Potravinářská výroba Ing. Tomáš Milich OVUS – podnik živočišné výroby, spol. s r. o.
3. Výroba a prodej textilu, oděvů a tkanin Ing. Leo Doseděl MODĚVA oděvní družstvo Konice
4. Výroba pro sklářský průmysl Ing. Zdeněk Frelich AGC Flat Glass Czech a. s., člen skupiny AGC
5. Výroba a zpracování dřeva Ing. Vlastislav Bříza KOH-I-NOOR Holding a. s.
6. Zpracování plastů a gumy Ing. Czeslaw Kura, Ph.D., MBA PRO NORTH CZECH, a. s.
7. Chemie Ing. Josef Tichý Explosia a. s.
8. Výroba kovů a hutních výrobků Ing. Jan Czudek TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
9. Výroba součástek pro strojní zařízení Zdeněk Sobota Obzor, výrobní družstvo, Plzeň
10. Výroba a distribuce energií Ing. Daniel Beneš, MBA ČEZ a. s.
11. Výroba modelů, nástrojů a nářadí Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová PETROF, spol. s r. o.
12.  Výroba strojů a zařízení Ing. Jan Houdek, Ph.D. INCO engineering, s. r. o.
13. Výroba elektrických přístrojů a zařízení Ing. Jiří Holoubek ELCOM, a. s.
14. Výroba komponentů pro stavebnictví Ing. Jindřich Zdráhal Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
15. Obchod a cestovní ruch Ing. Martina Grygar Březinová Sodexo Pass Česká republika, a. s.
16. DOPRAVA A Letectví Ilona Plšková Aircraft Industries a. s.
17. Bankovnictví a pojišťovnictví Jiřina Nepalová RENOMIA a. s.
18. Informační technologie a vzdělávání PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA LIGS UNIVERSITY, s. r. o.
19. Zdravotnictví A SOCIÁLNÍ SLUŽBY MUDr. Michaela Tomanová, MBA Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
20. Veřejná správa – tajemník JUDr. Tomáš Elis Statutární město Opava
21. Veřejná správa – představitel Mgr. František Lukl, MPA Město Kyjov
22. Služby pro podnikatele – zemědělství Ing. Jiří Sobota Zemědělská společnost Sloveč, a. s.
23. Služby pro veřejnost – kultura a sport Mgr. Helena Štáchová Divadlo S+H

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního již 22. ročníku soutěže proběhlo 23. dubna 2015 v pražském paláci Žofín. Soutěž se letos uskutečnila v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání. Další informace naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.


Kontakt pro zájemce o účast v soutěži MANAŽER ROKU
Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, e-mail: lukovic@cma.cz

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU
Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 739 452 816, e-mail: mmostyn@spcr.cz