Názory účastníka 27. ročníku MR – Petra Poledňáka

 

Mgr. Petr Poledňák MBA, jednatel společnosti Seminaria, se přihlásil do 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Představujeme vám jeho názory na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Vybudování týmu spokojených, kreativních a inovativních zaměstnanců, kteří vytvořili prosperující společnost.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Kdysi přišly Southwest Airlines se sloganem „Zaměstnanci na prvním místě a zákazníci až na druhém“. Vyvolalo to pobouření, ale úspěch Southwest dokázal, že jen spokojení zaměstnanci mohou dát zákazníkům ten nejlepší servis a že se to firmě vyplatí. Jakákoli měkká dovednost stará nebo nová, která vede k posílení motivace a odpovědnosti zaměstnanců, je svatým grálem.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Je krásné, že jsem obklopen mladšími zaměstnanci, kteří již vyrostli na online technologiích, takže otázku bych pootočil: Jak mohou zaměstnanci přispět k reskillingu top managementu a majitelů firem? Pokud špičky firem pochopí, že věci nelze dělat jako dříve, se zaměstnanci bude už ten nejmenší problém.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost?

Kdysi dávno mi jeden guru firemního vzdělávání řekl, že téma životního prostředí a udržitelné budoucnosti je pouhým luxusem a že firmy se o něj budou zajímat jen tehdy, pokud je k tomu budou nutit zákony. Není to už naštěstí pravda. I my o tom uvažujeme a zařazujeme do našeho programu stále větší podíl vzdělávacích aktivit v oblasti ekologii a udržitelného rozvoje. Zájem roste i bez hrozby zákonů, sankcí a pokut, což je nejcennější poznatek.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Rád soutěžím a mám rád příběhy o podnikatelském úspěchu. Nabízím svůj vlastní a rád se při tom seznámím s příběhy ostatních finalistů.