Nastupující generace manažerů se hlásí o slovo v soutěži O nejlepší studentskou esej

Nastupující generace manažerů se hlásí o slovo v soutěži O nejlepší studentskou esej

26 dubna, 2016

Stovky předních českých manažerů, kteří byli v pražském Paláci Žofín účastníky slavnostního vyhlášení úspěšných manažerských osobností roku 2015 – soutěže MANAŽER ROKU, se 21. dubna zároveň setkali se svými možnými budoucími následovníky. Organizátoři soutěže před vlastním ceremoniálem oznámili výsledky jiného žebříčku, a to O nejlepší studentskou esej.

Všechny vítězné příčky obsadili autoři ze stejné školy:  Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava. Prvé místo patří Veronice Ruskové, druhé Janě Běčákové za příspěvky na téma Vývoj nových technologií a budoucnost mladé generace a jako třetí skončil Lukáš Tomíček s esejí na téma Kybernetická revoluce. V letošním roce komise udělila ještě zvláštní cenu za Nejkreativnější esej. Tu obdržel Jakub Mašek z VŠE v Praze za originální přístup rovněž na téma Kybernetická revoluce.

Ocenění vybraným studentům předali náměstkyně primátorky hlavního města Prahy a členka Řídícího výboru soutěže Eva Kislingerová, ředitel kariérního portálu Proudly a projektový manažer Studenta media Jan Klusoň a zástupce společnosti MEGAPIXEL Michal Křenek.

Soutěž O nejlepší studentskou esej, letos se uskutečnil již 3. ročník, probíhala v rámci příprav prestižní soutěže MANAŽER ROKU.

Účastníci psali, jak bylo již zmíněno, práci na jedno ze dvou témat:

  1. Vývoj nových technologií a budoucnost mladé generace
  2. Kybernetická revoluce (Průmysl 4.0/Internet věcí) a vliv na společnost

V prvním tématu se autoři zaměřili na různé aspekty technologií a jejich vliv na společnost. Věnovali se otázce chování, životního stylu, ekologických a bezpečnostních rizik. Uvedli kořeny v minulosti, shrnuli současnou situaci a končili snahou nastínit budoucí výhled, přičemž akcentovali možná pozitiva i negativa vývoje nových technologií. Zmínili i požadavky na mladou generaci, které se tím otevírají nové možnosti seberealizace, i když za cenu přidružených rizik, nad nimiž je nezbytné se zamyslet.

Ve druhém tématu se autoři věnovali kybernetické revoluci, pojmu mnohým zatím neznámému, a jejím možným dopadům na jednotlivá odvětví hospodářství, sociální systém i právní řád. Dále poukázali na možné budoucí vývojové trendy v této oblasti.

Toto vše jsou letos žhavě diskutované otázky právě mezi členy vyhlašovatelů soutěže MANAŽER ROKU, jimiž jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. S nastupující generační obměnou šéfů mnohých firem je tedy zajímalo, jak vidí nastíněnou problematiku právě příslušníci nejmladší generace.

Soutěže O nejlepší studentskou esej se zúčastnilo celkem 53 studentů z pěti vysokých škol:

  • Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
  • Karlova univerzita, Fakulta ekonomická, Praha
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Masarykova univerzita, Brno
  • Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav

Z nich se do druhého kola hodnocení dostalo 10 nejlepších prací. Příspěvky v prvním kole vyhodnotil tým odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze v čele s prof. Evou Kislingerovou. Ve druhém kole z TOP desítky prací vybrala tři nejlepší eseje komise složená se zástupců vyhlašovatelů a partnerských organizací.

Vítězové soutěže se zúčastnili konference Gender Gap, která předcházela slavnostnímu vyhlášení soutěže MANAŽER ROKU v Praze na Žofíně, zároveň obdrželi hodnotné ceny jako např. fotografické kurzy, ekonomické publikace a roční bezplatné členství v Klubu mladých manažerů ČMA, v rámci kterého se budou moci účastnit aktivit ČMA.