Staňte se Manažerem roku 2013

Staňte se Manažerem roku 2013

21 února, 2014

Jménem vyhlašovatelů 21. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU, kterou každoročně vyhlašují Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR vás vyzýváme k účasti a nominacím kandidátů do soutěže. Finále soutěže spolu s vyhlášením výsledků se uskuteční v pražském Paláci Žofín dne 24. dubna 2014. Termín pro uzávěrku nominací je 28. února 2014.

Cílem soutěže je zviditelnění významných osobností managementu, jejich často netradičních metod řízení, které vedly k výsledkům. Domníváme se, že je naším společným zájmem tyto úspěšné manažery podporovat a prezentovat jejich výsledky nejširší veřejnosti.

Více informací k podmínkám účasti v soutěži a harmonogramu naleznete zde.

Přečtěte si taktéž dopis prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, Ing. Jaroslava Hanáka, v němž vyzývá k účasti, nominacím a zmiňuje, že jednou z možností, jak poukázat na význam průmyslu a na schopné lidi, je právě soutěž Manažer roku. Celé znění dopisu zde.