Rozhovor: Pavel Kafka a Ivo Gajdoš o soutěži MANAŽER ROKU

Rozhovor: Pavel Kafka a Ivo Gajdoš o soutěži MANAŽER ROKU

10 dubna, 2014

Business očekává od nové vlády stabilitu a kvalitu při fungování státu

n_kafka2Přehlídka manažerských úspěchů a ocenění – další, 21. ročník atraktivní soutěže pro manažery, kteří působí na území České republiky, je tady. Datum 24. dubna bude pro mnohé výjimečným, neboť se jim dostane ocenění, na které se nezapomíná. Prezidentu České manažerské asociace Ing. Pavlu Kafkovi jsem položila několik otázek:

Od 20. ročníku soutěže Manažer roku uplynul rok. Jak byste charakterizoval toto období, co nového přineslo do života českých manažerů?

Rok je krátká doba na nějaké výraznější změny. Na druhé straně – máme novou vládu, od které business očekává, i ve smyslu Výzvy k nápravě řízení státní správy, přijaté vyhlašovateli Manažera roku při příležitosti minulého, jubilejního ročníku, více elementární manažerské kvality ve státní správě, větší stabilitu a kvalitu fungování státu. Vždyť zde je největší problém konkurenceschopnosti české ekonomiky. Do života českého managementu také vstoupila více než dosud, alespoň jak doufám, problematika analýzy rizik, zejména v oblasti finančního řízení.

Nastává generační výměna nejen majitelů firem, ale i managementu. Pro mnoho odborníků jsou to značné změny, které mohou probíhat až bolestně. Také ne každý manažer se dokáže smířit s tím, že by měl zůstat bez diáře plného termínů. Dá se předpokládat, že budou mít jejich znalosti a zkušenosti v příštích letech větší prostor k uplatnění se než v současnosti? Budou celospolečensky žádaní?

Já v to doufám. Zkušenosti odcházející generace manažerů jsou cenné, někdy nenahraditelné – zejména jejich sociální kompetence. Představa některých mladých o tom, že stačí „zvládnout čísla“, z nich úspěšné manažery ještě neudělá.

Jedna z kategorií soutěže je pro talentované manažery do 35 let. Čím se tito lidé vyznačují? A je obtížné je vyhledat a nominovat?

Máme v soutěži Manažer roku 280 tzv. nominačních míst, organizací nebo i jednotlivců – např. finalisté loňského ročníku MR, členové vrcholových orgánů vyhlašovatelů (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace), členové Hodnotitelské a Národní komise. Přesto není jednoduché najít vhodné kandidáty pro nominaci. Často je u těch mladých samozřejmě také uvažováno o jejich potenciálu do budoucna – aby se eventuálnímu úspěchu nezpronevěřili. Řada z nich se také ještě tzv. necítí na nominaci do tak prestižní soutěže, jakou Manažer roku bezesporu je.

 

Osobní příběhy manažerů jsou velkými tématy

n_gajdos_2Mezi manažerskou špičkou se léta pohybuje Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské asociace. Jeho zkušenosti z manažerských pozic i kontakty mezi osobnostmi v této branži jsou až výjimečné. I jeho jsem se v souvislosti s nadcházejícím setkáním těch nejlepších tedy zeptala:

Doprovodný program soutěže Manažer roku bude jistě i letos bohatý. Nač se lze těšit?

V minulých letech jsme před vyhlášením nejlepších manažerů organizovali odbornou konferenci na téma konkurenceschopnosti a systému vzdělávání u nás a ve světě. Pro letošní ročník se vyhlašovatelé rozhodli uspořádat pouze panelovou diskuzi na téma Vládní prohlášení versus konkurenceschopnost ČR. K diskuzi jsou pozváni zástupci vlády. Samotné vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v tradičním, slavnostním duchu a po něm již bude probíhat vzájemná komunikace za hudebního povzbuzení kvarteta Jana Smignatora. K doprovodnému programu přispěje představení elektromobilů různých značek, včetně populární Tesly.

Na pražském Žofíně se každoročně setkávají výjimečné osobnosti řady oborů, vede se řada diskuzí nejen o ekonomice, ale třeba o společenské odpovědnosti, udržitelnosti, etice. Co vás na těchto setkáních vždy zaujme?

Mezi finalisty si každoročně organizujeme malý průzkum o jejich postojích k různým oblastem pracovního a politického života. Jako příklad uvádím odpověď jednoho z nich: „Máme svůj vlastní názor, unikátní produkt a neděláme kompromisy v kvalitě. Jsme kreativní a inovativní.“

Udržitelný rozvoj je velké a dlouhodobé téma, kterému se věnuje stále více firem. Zrovna nedávno jsme měli v Senátu kulatý stůl na toto téma a iniciovali jsme znovuobnovení činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která by měla být garantem jednotné strategie vlády v oblasti udržitelnosti a posílení konkurenceschopnosti ČR. Česká manažerská asociace se také podílí na průzkumu konkurenceschopnosti pro Světové ekonomické fórum (WEF) a prezentaci jeho výsledků. Letos pořádáme při této příležitosti spolu s VŠE a CMC Čelákovice 18. září mezinárodní konferenci, při které chceme ukázat regionální srovnání naší konkurenceschopnosti s ostatními evropskými zeměmi a také limity naší ekonomiky, která se stala takřka montovnou a překladištěm Evropy.

Ale mezi manažery je také mnoho pozitivních názorů a dobrých příkladů. Jedním z nich je pomoc technickému vzdělávání v ČR. A kde jinde začít, než ve školce? Projekt ČMA a brněnské firmy Prefa kompozity „Technické školky“ si již za 5 let své existence vybojoval několik ocenění a mnoho nabídek ke spolupráci. Přitom princip je tak jednoduchý – rozvíjet přirozenou kreativitu dětí formou hry a orientovat je k technickým zázrakům (jakými jsou například různé konstrukce mostů) a k vnímání přírodních materiálů, které vidí kolem sebe. Umožnili jsme také našim mladým členům ČMA získat mezinárodní licence EFQM a podílet se na práci Centra excelence v ČR.

Témat, v nichž Česká manažerská asociace nabízí svým členům zajímavou seberealizaci, je dost a přibývá jich. Svěží vítr, který z naší činnosti začal vát, ukazuje na nový a praktický směr, jímž chce ČMA kráčet.

Osobně znáte příběhy nespočtu manažerů. Čím se vyznačují?

Máte pravdu, většina nejzajímavějších oceněných osobností soutěže Manažer roku vystupuje posléze při neformálních setkáních, například v Pražském manažerském klubu. Zde hovoří o svých úspěších, ale i prohrách, z nichž se poučili. Jsou to unikátní osobní výpovědi top manažerů z různých oblastí – od zdravotnictví, přes průmysl až po státní správu. V tom je síla této soutěže, že se v ní objevují a soutěží manažeři 28 různých oborů. Samozřejmě je těžké najít kritéria pro jejich vzájemné porovnání. V tom nám letos pomohla nová předsedkyně hodnotitelské komise MR, prof. Kislingerová z VŠE Praha.

A čím se příběhy a lidé, k nimž patří, vyznačují? Upřímností, pokorou, odvahou, chutí dělat něco jinak, nově, originálně, silou myšlenky i osobního příkladu.

  připravila Eva Brixi (www.iProsperita.cz)