Metrostav na Islandu

Metrostav na Islandu

8 dubna, 2015

islandCelou fotogalerii naleznete zde

V pražském Domě vědy a techniky se 26. března uskutečnila beseda s ing. Alešem Gothardem, ředitelem výstavy projektů společnosti Metrostav. Zorganizovaly ji společně Česká manažerská asociace a Islandská sekce Severské společnosti.

Proč právě tito dva partneři? Ing. Gothard je držitelem titulu Mladý manažerský talent do 35 let za rok 2013. A v současné době působí jako vedoucí týmu, který na Islandu razí tunely. Právě o tom na besedě vyprávěl.

Metrostav je na Islandu od roku 2006, kdy tam založil svou organizační složku (Metrostav a.s. útibu á Íslandi). Prvním projektem byl Hédinsfjardargöng, který se budoval v letech 2006–2010 a jehož hodnota byla 1,8 mld. Kč. Jde o dva dvoupruhové silniční tunely (3642 a 6930 m) propojující města Siglufjördur a Ólafsfjördur na severu Islandu, která byla v zimě prakticky odříznuta od světa – jejich vzájemná vzdálenost pak činila po nejkratší sjízdné komunikaci 240 km, přičemž vzdušnou čarou se od sebe nacházejí ve vzdálenosti pouhých 14 km. Ačkoliv v každém z těchto měst žije jen asi tisíc obyvatel, důvodem pro realizaci tohoto nákladného projektu bylo to, že islandská vláda se snaží zabránit migraci obyvatelstva do oblasti Reykjavíku a podpořit tradiční způsob života právě zlepšením dostupnosti takto izolovaných míst.

K hlavním výzvám, kterým tu museli čeští stavbaři řešit, patřila voda. Tunely byly ‒ vzhledem ke geologickým podmínkám vyznačujícím se puklinami a zlomy – zasahovány velkými (a neočekávanými) přítoky podzemní vody, o teplotě pouze mezi 2 až 4 °C, jejíž tlak dosahoval až 30 barů. Takové hydrogeologické podmínky překvapily i místní zkušené odborníky. Problémem byla především teplota vody (cement přestával obvykle reagovat), a proto bylo potřeba přistoupit k aplikaci chemických injektáží, což se původně v takové míře nepředpokládalo. Razilo se tedy ve velmi těžkých podmínkách a je ke cti razičů a techniků, že se je podařilo zvládnout a tunely dokončit.

Problémem jiného druhu bylo znehodnocení islandské koruny v důsledku tamní finanční krize, Metrostavu se však podařilo s islandským partnerem domluvit na kompenzacích.

Druhým projektem je Nordfjardargöng, který byl zahájen v roce 2013 a má být dokončen v roce 2017 a jehož hodnota má činit 1,5 mld. Kč. Jde o dvoupruhový silniční tunel, který propojí města Eskifjördur a Neskaupstdur na východě Islandu z obdobných důvodů jako v prvním případě – nepříznivé zimní počasí s přívaly sněhu znemožňuje průjezd stávající, asi 60 km dlouhou trasou, jejíž alternativou je pouze objížďka v délce 250 km. Navíc v Neskaupstaðuru je umístěna důležitá „krajská“ nemocnice obsluhující oblast cca deseti tisíc obyvatel této oblasti.

Délka tunelu bude 7566 m a stane se tak po svém dokončení nejdelším tunelem na Islandu. Zde jsou hlavním problémem nesourodé geologické podmínky (nesoudržné sedimentární vrstvy).

Tady je třeba uvést, že Metrostav používá v náročných tunelovacích podmínkách na Islandu metodu Drill&Blast (navrtej a odstřel), která vychází z norské tunelovací metody a ukázala se jako velmi efektivní. Poprvé ji Metrostav použil právě na Hédinsfjardargöngu, poté ve Finsku, v současné době s ní pracuje opět na Islandu a nově také v Norsku. Dohromady za posledních osm let Metrostav touto metodou vyrazil přes 16 km tunelů. A právě ing. Gothard se na jejím zavedení významně podílel.

Vzhledem k tomu, že se Metrostav na Islandu osvědčil, čekají ho další projekty: V polovině roku 2015 bude zahájena stavba tunelu Bakkavegur u Húsaviku (940 m) a v roce 2016 tunelu Dýrafjardargöng v oblasti západních fjordů (5600 m).

Na závěr besedy se ing. Gothard zmínil o některých zajímavých aspektech mimopracovního života na Islandu, k nimž patří – vedle krásné přírody – třeba bohatý rybolov, koupání v horkých pramenech, sledování polární záře či zážitek z pozorování erupce sopky Holuhraun.

A snad úplně na závěr, besedu podpořily Klub islandských fanatiků a firma slečny Kateřiny Lukášové, která přinesla islandskou vlajku a představila několik potravinových produktů, jež z Islandu dováží.

Hana Petrová