Manažeři v Česku: Nejdůležitější je inovace a motivace lidí

Za nejdůležitější opatření na zvýšení konkurenceschopnosti svých společností považují tuzemští manažeři investice do inovací a správnou personální politiku a motivaci zaměstnanců. Vyplývá to z ankety mezi finalisty 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, z nichž budou vybráni a poté slavnostně vyhlášeni vítězové 23. dubna 2015.

 

Jako každoročně i letos odpovídali manažeři – finalisté soutěže MANAŽER ROKU na několik otázek, týkající se jejich podnikání a práce. Ve vztahu k úspěšnosti jejich podnikání manažeři oproti předchozím ročníkům zdůrazňovali ekonomické či personální úspěchy a narůstající optimismus. Téměř nikdo z manažerů nevzpomínal hospodářskou krizi a vypořádávání s jejími následky. Absolutní většina naproti tomu zmiňuje rok 2014 jako ekonomicky velmi úspěšný.

Jestliže v letech hospodářské krize byly v souvislosti s konkurenceschopností firem zmiňovány zejména úsporná opatření, pak v následujících letech dominovalo téma manažerského týmu a motivace pracovníků. I letos se objevily dva hlavní recepty: investice do inovací a správná personální politika a motivace zaměstnanců.

Téměř dvě pětiny manažerů (37 %) hovoří o klíčovém faktoru vhodné personální politiky a motivaci svých pracovníků. Připomínají také důležitost stabilního týmů a vzdělávání zaměstnanců.

Zhruba třetina tuzemských manažerů považuje za rozhodující pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti své společnosti investice do inovací, do moderních technologií. Přibližně 16 % manažerů vidí cestu ke konkurenceschopnosti přes zvýšení kvality výrobků, stejný podíl respondentů uvedl jako zásadní flexibilitu ve vztahu k obchodním partnerům a zákazníkům.

Letošní soutěž MANAŽER ROKU probíhá ve znamení Roku průmyslu a technického vzdělávání. Jedna z otázek ankety se proto zaměřila na názory manažerů na kvalitu vzdělání absolventů vysokých škol a na jejich připravenost na práci v jejich společnosti.

Přibližně 40 % tuzemských manažerů není spokojeno s vysokoškolskými absolventy, kteří k nim nastupují do jejich společnosti. Co zejména kritizují je nízká ochota absolventů na sobě pracovat, nedostatečně kreativní a samostatné myšlení, nedostatečné logické a analytické myšlení. Manažeři poukazují i na nezřídka slabé povědomí o oboru, ale i na mezery v jazykových znalostech či nedostatečné prezentační schopnosti. Někteří manažeři upozornili na příliš vysoká platová očekávání absolventů a na jejich zkreslené představy.

Téměř čtvrtina manažerů hledá se svými společnostmi cesty, jak řešit neuspokojivou úroveň znalostí a zkušeností absolventů vysokých škol. Studentům nabízejí praxe, intenzivně spolupracují se školami. Asi desetina manažerů přitom poukazuje na systémový problém českého školství.

Celou anketu mezi finalisty soutěže MANAŽER ROKU s jejich vyjádřeními a komentáři najdete na webové stránce www.manazerroku.cz

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Každoročně soutěž vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Česká manažerská asociace (ČMA), která je současně jejím realizátorem. Hlavními partnery soutěže jsou Česká spořitelna, a.s. a EUROVIA CS, a.s.

Jejím cílem je vyhledat a zviditelnit špičkové manažery (včetně zahraničních) působící minimálně tři roky v ČR a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a ekonomiky. Od roku 1993 prošlo soutěží přes 1200 finalistů a titulem MANAŽER – MANAŽERKA ROKU bylo oceněno 53 osobností. Letošním mottem soutěže je „Prestiž-inspirace-úspěch v Roce průmyslu a technického vzdělávání“.

Rok průmyslu a technického vzdělávání vyhlásil letos SP ČR a připojili se k němu vyhlašovatelé soutěže i řada manažerů. Vedle toho SP ČR a ČMA slaví letos čtvrtstoletí svého vzniku.

 

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU
Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

PR podpora soutěže MANAŽER ROKU
Miroslav Dočkal, tel.: +420 608 573 798, e-mail: mirekdockal@volny.cz