MANAŽER ROKU v novém termínu 3. 12. 2020

Vážení příznivci České manažerské asociace a soutěže Manažer roku,

vzhledem k aktuální situaci reflektuje ČMA přijatá vládní nařízení. Zároveň se však po veškeré vynaložené práci a úsilí všech zapojených této slavnostní události nehodláme vzdát.

Proto na základě nejnovějšího Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 Vám tímto oznamujeme, že plánovaná akce DEN MANAŽERŮ, která se měla konat dne 21. října 2020, proběhne v novém termínu, který byl stanoven na 3. prosince 2020.

Podrobnosti průběhu slavnostního vyhlášení 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU budou upřesněny po 3. listopadu 2020, jakmile budeme znát další informace. Máme připraveno několik scénářů, které počítají ať už s účastí diváků nebo bez nich a také s online přenosem celé akce.

Také termín panelové diskuse s tématem „Návrat k prosperitě“ byl zrušen a bude přesunut z 21. října na příhodnější datum. Rádi bychom zachovali jak složení řečníků, tak i téma a diskusi uskutečnili, jakmile nastanou vhodné podmínky pro její uspořádání.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace a věříme, že společnými silami toto období zvládneme.

 

Ing. Ivo Gajdoš
Výkonný ředitel České manažerské asociace