Hodnotitelská komise finišuje

Praha, 24. března 2013. Počet finalistů nejlepších manažerů v roce 2012 přesáhl osm desítek. Zbývá měsíc do slavnostního vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Manažeři, kteří s úspěchem prošlináročným několikastupňovým hodnocením, se 8. dubna stanou finalisty soutěže a přiřadí se k lize těch nejlepších v zemi. Finalistů bude tentokrát více než osm desítek. Hlavním bonusem projektu je, že účastníci nejsou hodnoceni jen podle čísel a výsledků na přihlášce, ale že uvedená fakta jsou prověřována odbornou Hodnotitelskou komisí v praxi, a to formou manažerského auditu přímo na pracovišti. Každý finalista si tak musí projít mnohastupňovým náročným hodnocením. Od ledna posuzovala Hodnotitelská komise všechny nominace a vybrala a doporučila prozatím více než osm desítek finalistů. Nyní zpracovává hodnocení a kvantifikuje vybrané ukazatele, jako jsou tržby, EBITDA, hospodářský výsledek, investice, přidaná hodnota a další. U každého soutěžícího to je celkem 30 kritérií, ty pak vyústí do zásadních šesti: 1. Osobnost a způsobilost manažera, osobní přínosy manažera pro firmu, 2. Podnikatelské výsledky a konkurenceschopnost firmy, 3. Schopnost čelit krizi, 4. Celospolečenské přínosy firmy, 5. Pracovně-sociální a vzdělávací aktivity 6. Environmentální přístup. Manažer může být ohodnocen celkovým počtem 100 bodů. To se však v historii soutěže ještě nikdy nestalo. Z finalistů pak budou ve čtvrtek 25. dubna v pražském paláci Žofín vybráni za rok 2012 opravdu ti nejlepší: MANAŽER A MANAŽERKA ROKU, Vynikající manažer střední a Vynikající manažer malé firmy, Mladý manažerský talent a manažeři odvětví.

 Většina manažerů, nominovaných do jubilejního 20. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, komentuje svoji účast „jako možnost otestovat své kvality, porovnat se s kolegy z branže, inspirovat se, setkat se s nejlepšími manažery České republiky a zlepšit prestiž své profese.“ Vnímají ji jako exaktní a sofistikovaný projekt s desítkami parametrů a kritérií, nesrovnatelný s ostatními soutěžemi a anketami.

Poslední tři roky počet nominací vyrovnaně stoupal a letos se dostal k číslu 200,“ zhodnotil nominační období Rastislav Lukovič z České manažerské asociace, garant a organizátor celého projektu. „Pro soutěž máme po celé České republice ustaveno asi 300 nominačních míst, která musela kvalifikovaně a srozumitelně vyhodnotit, proč nominaci danému manažeru udělují. I letos přišlo tradičně nejvíce nominací z Prahy a ze Středočeského kraje. Pozadu však nezůstávají ani další regiony jako např. jihomoravský, královehradecký a moravskoslezský, také pardubický a nebo kraj Vysočina. Už to, že manažer s úspěchem projde nominací a pak náročným několikastupňovým hodnocením a stane se finalistou soutěže, mu přidá na důvěryhodnosti a prestiži a přiřadí ho k lize těch nejlepších v zemi,“ řekl.

 DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM

Velké finále intelektuálního kapitálu

Dlouhodobě je den slavnostního vyhlášení výsledků soutěže MANAŽER ROKU odbornou veřejností vnímán jako svátek manažerů. V pražském paláci Žofín je pro ně tradičně připraven atraktivní odborný i prestižní program.

„Letošní manažerský den, 25. duben, začíná mezinárodní konferencí České manažerské asociace: NENECHME SI UJET VLAK (DON´T MISS THE TRAIN) – s podtitulem Úloha manažerů ve 21. století,“ vysvětluje prezident, České manažerské asociace, Pavel Kafka. „Na ní vystoupí domácí i zahraniční esa managementu. Pozvání přijala  ředitelka T. Hirwikoski z Laurea University of Applied Sciences Finland a představí nám finskou cestu k úspěchu, jako součást tzv. nordického zázraku. Se svým konceptem vystoupí také přední světový odborník na rozvoj a využívání neurovědních oborů v procesu vzdělávání, Lance Knowles z Assisted Language Learning v USA,“ představuje hosty Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace. Za domácí scénu se za řečnickým pultem vystřídají generální ředitel České spořitelny, Pavel Kysilka, úřadující MANAŽER ROKU 2011 a generální ředitel Agrostroj Pelhřimov, Lubomír Stoklásek. Konferenci bude moderovat jeden z nejúspěšnějších českých manažerů, který nyní pracuje na světové úrovni, Jan Mühlfeit z Microsoft Corporation a nositel titulu MANAŽER ROKU 1999. Program dále pokračuje diskuzí u kulatého stolu, jejímž cílem je přenést závěry konference do povědomí české politické scény a naservírovat politikům to, co od nich manažeři při rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti očekávají.

Jak to vidí manažeři

Hlavní podmínkou konkurenceschopnosti a tématem diskuzí mezi nominovanými i finalisty se stal systém českého školství, zejména toho technického, které v posledních letech zaostává za potřebami firem a celé ekonomiky. Podle nominovaných manažerů ujíždí české ekonomice a zdejším firmám vlak. Roman Hrnčíř, předseda družstva Severochema, k současnému školství podotýká: „České školství bohužel neprodukuje dostatečné množství odborníků v těch oborech, které průmysl potřebuje. Navíc mám pocit, že v některých oborech úroveň absolventů značně klesá. Nejen družstva, ale i velké firmy a exportéři mají s kvalitou absolventů technického školství problémy a jak shodně říkají, odborníky si musejí vychovávat a školit sami“. Jednou z takových firem je i společnost Beneš a Lát a její generální ředitel, Lumír Al-Dabagh, situaci komentuje: „Považuji vzdělání za konkurenční přednost. Vzděláváním zaměstnanců, nejen odborným, se systémově zabýváme v podnikové mini-akademii, což je strukturovaný systém rozvoje dospělých.“ Zcela lapidárně a přesně popsal situaci Milan Macholán, předseda představenstva a generální ředitel První brněnské strojírny ve Velké Bíteši: „Z rány, kterou dostalo české technické školství v devadesátých letech, jsme se stále nevzpamatovali. Vláda ČR musí dát zcela reálnou a masivní podporu technickému školství již od základních škol, přes učiliště, až po střední a vysoké školy.“

Příklad z Vysočiny

Problému technického školství se intenzivně věnuje také loňský vítěz soutěže MANAŽER ROKU, Lubomír Stoklásek z Agrostroje Pelhřimov, který je spolu s Evou Sykovou, ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV, tváří připravované konference. „Do soutěže jsem šel mimo jiné i proto, abych spolu s ostatními úspěšnými manažery mohl změnit situaci ve školství. Před 13 lety, když jsem do Agrostroje vstoupil, byl průměrný věk zaměstnanců 55 let. A přitom jsem chtěl změnit výrobu a zavést nové technologie. Potřebovali jsme mladé lidi, kteří umějí na moderních strojích a s IT technologiemi. Dnes již máme ve firmě 42 % lidí s maturitou. Naše opatření vytvořila možnost zaměstnávat lidi z regionu a  zasahujeme do školství v regionu. Pozval jsem před časem 30 ředitelů základních škol a zavedli jsme exkurze škol v našich provozech – školní i individuální návštěvy. Podařilo se nám také zlepšit rozhled kantorů, kteří jsou často odtrženi od praxe a už dlouho neviděli technický pokrok v praxi. Zavedli jsme na konci školního roku akci – týden pro kantory. Duální systém musí fungovat do budoucna i u nás. Některé návrhy musí vzejít zespodu, ty nám ministerští úředníci nevymyslí,“ zhodnotil L. Stoklásek.

 Soutěž mobilizuje zdroje

Projekt MANAŽER ROKU zcela neformálně mobilizuje zdroje a formuje ligu úspěšných českých manažerů a manažerek, kteří se často průkopnicky staví nejen k pozitivním, ale i k negativním jevů ve společnosti. Např. kritický postoj mají nominovaní a finalisté letošního 20. ročníku na úroveň korupce u nás. Z některých jejich výpovědí vyplývá, že ve svých firmách již zavádějí etické kodexy, zapojují se také např. do hnutí  PodnikameBezKorupce.cz nebo do Koalice pro transparentní podnikání a neakceptují zakázky za tzv. provize. U některých oborů existuje již řadu let standardní postup výběrových řízení formou elektronických aukcí, kterých se účastní dodavatelé z celého světa a jejichž systém eliminuje korupci. Na druhé straně se s korupcí mnozí čeští manažeři setkávají téměř denně.

„Jednou podáš prst a už nejsi svobodný“ nebo „Bohužel ano a výsledkem je, že daná firma ani daný pracovník již pro nás nepracují“ tak znějí odpovědi hodnocených. Další dodává, že korupci odmítá, protože chce být svobodný, aby mohl být konkurenceschopný.

Projekt MANAŽER ROKU vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Jeho hlavním cílem je ocenit a vyzdvihnout vynikající manažerské osobnosti jako příklad pro ostatní. MANAŽER ROKU je dnes systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží v České republice a dokonce i ve Střední Evropě. Za dobu existence soutěže – tedy za dosavadních 19. ročníků – do finále postoupilo a finalisty se stalo celkem 1112 vynikajících manažerů a manažerek (140 žen a 972 mužů) z celé České republiky. Na pomyslném poháru vítězů této soutěže se skví jména výjimečných a úspěšných manažerských lídrů jako je: Lubomír Stoklásek z Agrostroje Pelhřimov, Eva Syková z Akademie věd ČR, Senta Čermáková z Hewlett Packard, Zbyněk Frolík z Linetu, Jiří Cienciala z Třineckých železáren, Jan Mühlfeit z Microsoft, legendární Štěpán Popovič z Glaverbel Czech, Zdeněk Pelc, Jana Kozáková či Vladimír Feix. „Ukazuje se, jak významnou roli manažeři plní a jak se jejich výkon podepisuje na konkurenceschopnosti firem i celé země,“ uzavírá Pavel Kafka.“

Další info na: www.manazerroku.cz, nebo prochazkova@cma.cz