• Vizionář
  • Mladý manažerský talent do 35 let
  • Cena za udržitelný rozvoj