• Cena CEO, generální manažeři, ředitelé, předsedové představenstva
  • Cena CFO, management ve finanční sféře, finanční manažeři, auditoři
  • Cena COOCHRO, HR manažer, provozní a projektový management – manažeři orientovaní dovnitř společnosti
  • Cena CMO, CIO, obchod, marketing, komunikace, obchodní ředitel/manažer, marketingový manažer, PR – manažeři externě orientovaní
  • Cena CTO, IT, AI, Technologie, Digital, E-commerce, IT manager, vrcholový management v technologiích a digital