Za mimořádný přínos společnosti mimo měřitelná kritéria.