Cena za nejlepší eseje studentů vysokých škol na zadané téma.