Ekonomice se daří, manažeři jsou optimističtější a chtějí prezentovat své výsledky třeba v soutěžích

Ekonomice se daří, manažeři jsou optimističtější a chtějí prezentovat své výsledky třeba v soutěžích

24 února, 2016

ČR nemá prestižnější soutěž, která by se zabývala vyhledáváním nejschopnějších a nejosobitějších reprezentantů managementu ve firmách a v organizacích, než je MANAŽER ROKU. Letos se již odehrává její 23. ročník, v němž bude 21. dubna v Praze vyhodnocena další plejáda představitelů moderních metod řízení, jejich vývoje a trendů. Oceněni budou ti nejlepší v souvislosti s tím, jak přispěli k prosperitě své firmy, ekonomiky, společnosti. Zájem o soutěž je značný, manažeři jsou optimističtější, než tomu bylo v předchozích letech.

Inspirace, úspěch, prestiž – to vše je soutěž MANAŽER ROKU

 

V rámci soutěže MANAŽER ROKU budou do poloviny března probíhat nominace manažerů a manažerek. Soutěž je veřejná, návrhy podávají právnické i fyzické osoby prostřednictvím Nominačního listu, pravidla najdete ZDE. Návrhy na ocenění podávají zejména finalisté z předchozích let, členové Klubu Manažera roku při České manažerské asociaci, svazy, sdružení i asociace a další profesní uskupení, vysoké školy, univerzity, poradenské firmy a také státní, veřejné i soukromé instituce nebo představenstva vyhlašovatelů, jimiž jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace (ČMA), stejně tak jako členové Řídícího výboru a Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU.

Prezident České manažerské asociace Pavel Kafka k tomu říká: „Manažerské řemeslo prochází v současné době dramatickým vývojem. Na přelomu 20. a 21. století ovládly management metody tzv. postupného zlepšování a symbolem byl každodenní management nákladů a inovací, ale ani na tom se dnes již nedá stavět. Pouhé zlepšování se nemůže stát strategií. Začíná éra internetu věcí a strojů, kterou nazýváme Průmysl 4.0. To znamená, že nastupuje čas hlubokých proměn výroby, společnosti i manažerské orientace při řízení podniků a organizací. Roste tedy význam strategického managementu, a to je téma, kterým se dnes ČMA intenzivně zabývá“.

Zpětnou vazbou je i soutěž MANAŽER ROKU. Diskuze nejzkušenějších, ředitelů, majitelů a inovátorů, která je součástí řady setkání souvisejících se soutěží a následných aktivit, se bezprostředně dotýká výsledků práce a potřeb manažerů. Na jejich originalitě, odvaze i vynalézavosti a zejména efektivitě činnosti bude záviset i úspěšnost českého hospodářství, potažmo životní úroveň.

Podle nejčerstvějšího výzkumu agentury IPSOS se ukázalo, že přibývá Čechů s optimistickým názorem na další vývoj ekonomické situace jak v ČR, tak jejich domácnosti. I to je vypovídající signál o vzrůstající prosperitě českých firem, o tom, jak jsou řízeny. Od roku 2012 narůstá počet lidí, kteří se dívají do budoucnosti vstřícně. Čtvrtina populace ve věku 18-65 let věří ve zlepšování vlastní ekonomické situace, a nejvíce optimistů je mezi mladými do 24 let. Výrazně optimističtější jsou lidé s vysokoškolským vzděláním. To vytváří i prostor pro další zvyšování jak spotřebitelské poptávky, tak i výše maloobchodních tržeb.

Jak to souvisí s byznysem? Podle dalšího výzkumu IPSOS (Průmysl očima manažerů a veřejnosti) je předností českého průmyslu schopnost adaptace a flexibility – v to věří 57 % dotázaných manažerů. Na konkurenceschopnost spoléhá 41 % těchto odborníků a na kvalitní výrobky odkazuje 32 % manažerů. Zhruba 23 % respondentů vnímá vývoj technologií a inovací jako přednost našeho průmyslu, ale jen 17 % si jich myslí, že má průmysl v ČR kvalitní manažerské řízení.

I to je rukavice hozená soutěži MANAŽER ROKU. Je to ona, která prostřednictvím příkladů a vzorů lidí, kteří na základě odpovědného a progresivního řízení posunují podniky a organizace do čela ekonomiky a spolupodílí se na trendech, prezentuje význam managementu a jeho nezbytnost nejen pro velké korporace, ale i pro drobné firmy.

Jaká je tedy budoucnost našeho průmyslu, na němž je česká ekonomika postavena? Prioritní jsou podle šetření IPSOS inovace, nové technologie a kvalitní vzdělávací systém – to vidí jako zásadní téměř 60 % manažerů. Schopný management preferuje 39 % manažerů, pouze 13 % dotázaných by však vsadilo na strategii udržitelného rozvoje. I proto bude při hodnocení přínosu jednotlivých osobností k rozvoji českého managementu posuzován vztah ke společenské odpovědnosti, jíž ČMA věnuje mimořádnou pozornost v řadě významných aktivit.

Podle výzkumu IPSOS se loni dvě třetiny manažerů pro zvýšení konkurenceschopnosti jejich firem zaměřilo zejména na zavádění nových technologií a inovací. A právě řada z nich se již nyní ocitá mezi nominovanými v soutěži MANAŽER ROKU.

Ludmila Koutská
ředitelka projektové kanceláře MANAŽERA ROKU
Mobil: 731 482 447
E-mail: koutska@cma.cz

Kontakt pro média:
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mobil: 739 452 816
E-mail: mmostyn@spcr.cz