ČMA pokřtila knihu o slavných manažerských osobnostech

ČMA pokřtila knihu o slavných manažerských osobnostech

1 listopadu, 2018

Přejít na celou fotogalerii

 

V den výročí vzniku republiky 28. října pokřtila Česká manažerská asociace knihu „100 let od začátku svobodného podnikání v Československu“ s podtitulem Manažeři se lvíčkem. Na křest v Obecním domě v Praze navazovalo divadelní představení Studia Ypsilon „Říjen 2018 – den po dni“.

Praha, 1. 11. 2018 Pětadvacet let prestižní soutěže MANAŽER ROKU, vyhlašované Českou manažerskou asociací (ČMA), mělo po letošním dubnovém vyhlášení manažerů čtvrtstoletí na Pražském hradě říjnové pokračování. V den připomenutí kulatého výročí vzniku republiky 28. října ČMA slavnostně pokřtila knihu „100 let od začátku svobodného podnikání v Československu“, která nese hrdý podtitul Manažeři se lvíčkem. Právě příběhy úspěšných manažerů čtvrtstoletí – vítězů soutěže, jsou těžištěm této obsahově a vizuálně atraktivní publikace. Přibližuje inspirativní osudy prvorepublikových osobností a věnuje se značkám firem, které překlenují období od první republiky do dnešních dnů. Závěru patří kapitoly, hledící do budoucna naší společnosti i managementu.

Samotný křest knihy Kamila Mikety proběhl pod taktovkou ČMA, jako generálního partnera, v historickém sále cukrárny Obecního domu. Tedy v místech, kde se rodil nový stát. Dne 28. října 1918 dozrál okamžik, kdy část Národního výboru rozhodla, že vyhlásí nezávislost. Tužkou jednoho z členů – Aloise Rašína – sepsali politici zákon číslo 1, kterým se prohlašoval samostatný československý stát.

Slavnostní průběh a atmosféru křtu knihy, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta, ocenili přítomní manažeři a hosté. „Jsem velmi rád, že se po slavnostním vyhlášení Manažerů čtvrtstoletí, které se uskutečnilo letos 19. dubna ve Španělském sále Pražského hradu, podařilo dohodnout, připravit a vydat kvalitní publikaci o nejlepších řídících pracovnících, tak jak je po dobu 25 let vyhledávala a oceňovala soutěž MANAŽER ROKU,“ uvedl prezident ČMA Pavel Kafka. Zmínil záměr připravit pro rok 2024 mezinárodní konferenci vědeckého řízení, která by byla 100letým připomenutím První mezinárodní konference vědeckého řízení v Praze. Ústředními postavami kongresu byli tehdejší prezident T.G.Masaryk a pozdější americký prezident H.C.Hoover.

Autor Kamil Miketa ocenil ve své řeči skvělý záměr vydat společně knihy a poukázal na dobrou spolupráci s ČMA.

Křtu se vedle autora, vedení ČMA, včetně viceprezidenta Petra Choulíka a výkonného ředitele Ivo Gajdoše a zástupců nakladatelství Mladá fronta, zúčastnila desítka manažerů čtvrtstoletí. Společně při něm zavzpomínali na zlomový bod v jejich manažerské kariéře. Byla to pro většinu z nich změna politického systému po roce 1989, ale i inspirace osobnostmi či výsledky práce jiných.

Například Bořivoje Kačenu, dřívějšího předsedu představenstva a generálního ředitele Stavby silnic a železnic, inspirovala v mládí stavba Ždákovského mostu. O osudu profesora Miroslava Václavíka, generálního ředitele Centra rozvoje strojírenského výzkumu VÚTS, rozhodli po sametové revoluci pracovníci ústavu, když jej zvolili za svého představitele. Současného majitele společnosti GZ Media Zdeňka Pelce přijali do této firmy, která je nyní světovým výrobcem vinylových desek, na doporučení díky jeho studentské práci.

Dřívější generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren, ministr průmyslu a obchodu v období 2013-2014 a nyní vládní zmocněnec pro tři kraje Jiří Cienciala vidí jako zlomové „údolí smrti světové hutnické krize“ po roce 2008 nebo joint venture s německou firmou koncem 90. let. Spolumajitel TOS Varnsdorf Jan Rýdl si připomněl privatizaci a snahu firmu přímo odkoupit, kdy musel dát dohromady partu zkušených lidí. Přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha Vladimír Beneš vzpomenul dobu, kdy viděl zemřít pacienta. V tu chvíli si řekl, že se bude věnoval neurochirurgii a zachraňovat lidi.

Křtu se zúčastnili i Vladimír Feix, prezident a generální ředitel společnosti Český porcelán či generální ředitelka a majitelka SIKO KOUPELNY Jaroslava Valová či předsedkyně družstva Moravské Ústředny Brno Jana Malá. Na akci se zastavil také manažer čtvrtstoletí rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Jako každý správný křest i tento nabídnul přítomným „kulinářské osvěžení“, tentokrát z Francouzské restaurace Obecního domu. Partnerem bylo Vinařství Znovín Znojmo, které připravilo k ochutnávce výroční šarži vína ke 100 letům vzniku republiky. Akci ČMA partnersky podpořila Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Tím křest neskončil. Díky aktivitě ambasadorky ČMA Jaroslavy Timkové se jej podařilo časově propojit s divadelním představením Studia Ypsilon s názvem „Říjen 1918 – den po dni“. Hosté se tak mohli z cukrárny odebrat do vedlejšího Grégrova sálu a být svědky představení, diváky přijatém velmi pozitivně, které bylo živě přenášeno Českou televizí. Koncipováno bylo jako encyklopedické heslo, které zaznamenávalo dobové politické události i kuriozity, včetně inzerátů a kriminálních případů. Doplnila je dobová poezie a próza kabaretu Červená sedma, charakteristická pro nálady té doby.

Druhá část křtu knihy se uskuteční 15. listopadu za účasti autora Kamila Mikety při setkání Pražského manažerského klubu.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 16 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU ( https://www.manazerroku.cz ). Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Kontakt pro média
Milan Mostýn
Ředitel komunikacea tiskový mluvčí
Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1
www.cma.cz
e-mail: mostyn@cma.cz
mobil: +420 739 452 816