Ze zákulisí: V jaké historické době by chtěl žít finalista letošního ročníku soutěže MR František Vavera?

Ze zákulisí: V jaké historické době by chtěl žít finalista letošního ročníku soutěže MR František Vavera?

29 srpna, 2023

 

Přípravy pro slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního 30. ročníku soutěže jsou v plném proudu. Vítěze se dozvíme již 20. září 2023, a to v nádherném sále Empire Hall ve Slovanském domě. Mezi těmi, kdo se letos nebál vykročit z takzvané komfortní zóny je i plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů MV-Generální ředitelství HZS České republiky, který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám letošního finalistu můžeme blíže představit.


  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Toto je složitá otázka. Osobně od mládí miluji historii, vývoj lidstva, kdy mě zejména fascinovala doba starověkého Řecka, doba Alexandra Velikého a vrcholná doba rozkvětu Římské říše. Díky vývoji lidstva je možné hledat paralely v jednotlivých časových obdobích. Ale z mého pohledu každý má žít v časovém období, které je mu dáno. Proto současnost, tedy doba, která je dána od mého narození, je doba, kterou chci žít a žiji.


  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Jsou okamžiky, které Vás ovlivní na celý život, v pracovním, a i osobních životě. V osobních životě to bylo a je bezpochyby narození potomků, v mém případě mých synů. To byl pro mě okamžik, který změnil můj život a jistě jej posunul jinam. V pracovním životě, to byly zejména dva okamžiky.

    • Rok 2005, kdy jsem dostal tu možnost přímo pracovat pro tehdejšího ministra vnitra a řešit zejména legislativní věci všeho druhu, poznat řadu lidí, dnes bych řekl přátel, s kterými jsem v kontaktu dodnes. Tato doba mě hodně naučila, „otevřela mi oči“ v chodu státní správy a samosprávy a velice mě posunula mém pracovním životě.
    • Rok 2009 a 2010, kdy jsme se stal příslušníkem bezpečnostního sboru, začal jsem se stýkat s vedením hasičů, ale i celou komunitou hasičů a kdy jsem následně dostal též tu možnost být ve funkci náměstka ministra vnitra. Tyto pracovní možnosti mě ovlivňují též dodnes.

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

To je dosti záludná otázka. Každý hodnotitel má své odlišné hodnoty a kritéria nastaveny jinak. Z mého pohledu, snad i díky tomu, že jsou dlouhodobě ve státní správě, je to zejména důraz na personál, zejména na podřízené. Kladu důraz na řádné řízení lidí, jejich motivaci, kontrolu a optimální pracovní zázemí. Za důležité považuji být příkladem v pozitivním i negativním hledisku, tedy jako vlídnou, tak tvrdší tvář umět využít v rámci pracovních vztahů a plnění pracovních úkolů.

 

 


Motto na závěr:

„Staré-li poznáš, pro nové sílíš.“


Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou i na další spolupráci,

Česká manažerská asociace