Ze zákulisí: “Think big, start small, act now,” říká Bronislav Převrátil, ředitel Chart Ferox, a.s., kandidát na post MANAŽER ROK 2022

Ze zákulisí: “Think big, start small, act now,” říká Bronislav Převrátil, ředitel Chart Ferox, a.s., kandidát na post MANAŽER ROK 2022

18 července, 2023

 

Již třetí dekádu se pod záštitou České manažerské asociace organizuje celorepubliková soutěž MANAŽER ROKU. Během uplynulých let se díky této anketě sešla celá řada inspirativních, inovativních a schopných manažerů a lídrů. Soutěž MANAŽER ROKU směřuje k rozvíjení odborných schopností manažerů, včetně jejich nadání vést pracovní týmy.

První soutěžní disciplínu má za sebou i Ing. Bronislav Převrátil, Ph.D.  – ředitel závodu Chart Ferox, a.s., který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám tohoto kandidáta na post MANAŽERA ROKU 2022 můžeme blíže představit. A jak lépe začít, než životními krédy pana Převrátila, která zní:

“Innovations | Culture | Leadership | Performance – Framed by Integrity & Trust”

“Think big, start small, act now!”


  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Preferuji současnou dobu, která klade na nás, řídící pracovníky, velké nároky a připravuje nám k překonání mnohé výzvy. Tím se posouváme profesně i lidsky dál, musíme na sobě samých i námi vedených organizacích neustále pracovat a trvale se učit. Schopnost rychle se adaptovat na nové podmínky nebo je též aktivně utvářet je dnes, a i do budoucna klíčovou strategickou výhodou. Ti, kdo dokážou nastavit takovou změnu ve svém vlastním životě a ve firmách, které vedou, budou dobře připraveni na budoucnost, která nás čeká.

Pokud bych si však měl vybrat nějakou historickou dobu, tak by to mohlo být období po sametové revoluci, kdy v naší republice vládl entuziasmus z nově nabyté svobody a demokracie, budoval se kapitalismus a tržní hospodářství, domácí ekonomika se otevírala směrem na západ a doba byla plná příležitostí i možností poznávat a učit se nové věci.

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Pokud hledám okamžik, který mě profesně nejvíce posunul, pak to bezpochyby byla transformace společnosti Chart Ferox, kterou jsme pod mým manažerským vedením dokázali za posledních 5 let provést. Nejednalo se o jednu konkrétní událost, ale o dlouhodobou práci na naplnění vize rozvoje naší firmy. Společně s mým týmem jsme se věnovali tomuto cíli neustále. Byla to obrovská profesní a životní zkušenost, kterou nelze získat absolvovaným manažerským školením či čtením příběhů úspěšných lídrů. Musí se to prožít a odpracovat. A jaké byly konkrétní kroky naší firemní transformace? Zaměřili jsme se na efektivní výběr těch správných lidi na správná místa s ohledem na jejich silné stránky. Aktivně jsme hledali a rozvíjeli talenty v našem týmu a investovali do jejich adaptace a rozvoje. Postavili jsme nové inovativní obchodní modely, například v oblasti služeb a vzdálené podpory zákazníků. Velkou pozornost jsme věnovali digitalizaci všech oblastí naší firmy, včetně digitalizace našich produktů. Dokázali jsme přeměnit firmu z primárně výrobně orientované na firmu zaměřenou na projekty a služby s vysokou přidanou hodnotou. Rozšiřovali jsme naše výrobkové portfolio v oblasti čistých (zelených) technologií a věnovali jsme se udržitelným projektům jak uvnitř firmy, tak v naší místní komunitě. Samozřejmě jsme se také mnohému naučili ze svých vlastních chyb a přešlapů, o kterých jsme společně diskutovali. Musím říci, že toto byla jedinečná zkušenost a lekce, která nám jako manažerskému týmu i jednotlivcům pomohla profesně i lidsky vyrůst.

Pokud se zaměřím na osobní rovinu, pak zásadními okamžiky, které mě životně posunuly nejdále, bylo narození našich 3 dětí, a také stavba našeho domu a jeho další úpravy. Moje rodina je pro mě nejcennější hodnotou.

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Jako hodnotitel soutěže MANAŽER ROKU bych se zaměřil na „desatero“ úspěšného manažera, které shrnuji níže a vnímám jej jako klíčový faktor výběru kandidáta. Těmito důležitými oblastmi jsou: vize a strategické myšlení, leadership a vedení, inovace a adaptabilita, řízení výkonnosti, komunikační dovednosti, schopnost rozhodování a dělání změny, etika a odpovědnost, flexibilita a agilita, mentoring a rozvoj zaměstnanců, řízení vztahů.

Vybraný lídr by měl splňovat vysoké standardy v každé z uvedených oblastí, měl by být osobností, která inspiruje ostatní svým osobním příkladem. Mimo tohoto desatera bych ještě určitě vnímal celkovou osobnost, její dynamiku, charisma, vystupování, schopnost přesvědčit i celkovou autenticitu dané osobnosti. To by pak mělo dát poměrně dobrý a ucelený obraz o kandidátovi pro hodnotitele.


Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další spolupráci nejen v rámci soutěže MANAŽER ROKU,

Česká manažerská asociace