Ze zákulisí: Prvním kandidátem na post MANAŽERA ROKU 2022 se stává Ladislav Verner, SOMA spol. s.r.o.

Ze zákulisí: Prvním kandidátem na post MANAŽERA ROKU 2022 se stává Ladislav Verner, SOMA spol. s.r.o.

4 dubna, 2023

Již krásných třicet let Česká manažerská asociace vyhledává, hodnotí a oceňuje inspirativní a schopné manažery. Prestižní soutěž MANAŽER ROKU, která směřuje k rozvíjení odborných schopností manažerů, včetně jejich nadání vést pracovní týmy, Vám od dubna 2023 začíná postupně představovat kandidáty na post MANAŽERA ROKU. Pro letošní jubilejní 30. ročník byly finalistům zaslány tři anketní otázky, které reflektují osobnosti jednotlivých manažerů, a to jak ve sféře odborné, tak i lidské.

 

Prvním letošním finalistou, kterého Vám vyhlašovatelé soutěže s radostí představují je, Ing. Ladislav Verner, zakladatel a jednatel společnosti SOMA spol. s.r.o., která je leaderem v oblasti vývoje flexotiskových strojů ve střední a východní Evropě.

Pan Verner je rozený leader, mimořádný vizionář se schopností své vize úspěšně realizovat. Vyniká neobyčejnou invencí a schopností vnímat, pozorovat a správně vyhodnocovat jakékoliv děje a situace ve svém blízkém i globálním okolí. Díky této přednosti dokáže nalézt vlastní originální cestu, na které často předběhne dobu. Například od samého počátku svého podnikání dokazuje, že jakákoliv společnost může dosáhnout dlouhodobé perspektivy pouze prací s vyšší přidanou hodnotou lidského umu ve výrobku. Tedy nikoliv cestou spočívající v pozici být dobrým
subdodavatelem velmi jednoduchých lidských činností. Je slušný a schopný vlastním příkladem dokázat, že jeho závěry a úkoly pro spolupracovníky jsou dosažitelné.


  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč?

Mě osud umožnil být vrcholovým manažerem v kritickém období ( 03/1992 – 2023 ) pro moji firmu i pro tehdejší Československo. Dnes s jistotou vím, že patřím mezi lidské

bytosti, které se odlišují mimořádnou schopností správně  vnímat, pozorovat a vyhodnocovat děje kolem nás, tedy „vidět dlouho do budoucnosti“. Běda společnosti i firmám, kteří v přelomových (krizových) obdobích nejsou schopni nabídnout tento typ vedoucích pro zásadní pozice.

Tam, kam dnes  došla firma Soma mohl být i český průmysl a české hospodářství (zcela závislé na průmyslu), tedy na cestě k prosperitě, nikoliv na cestě k dlouhodobé chudobě, kam po 30 letech dnes zcela prokazatelně směřuje česká subdodavatelská ekonomika se svým naivním (klientelistickým) receptem – spoluprací se strategickými partnery.

 

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Velmi si cením respektu, který mají naši západní konkurenti z našeho podnikání a za největší ocenění naší práce považuji účast Soma v 6. knižnici “Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích“ ze současnosti, když v předcházejících 5. knižnicích se objevily jména z naší historie, jako pánové Baťa, Kolben, kaplan,..a další významné osobnosti světového formátu.

 

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Zcela určitě největší důraz musí být dáván na aspekty podnikání (řízení), které přímo souvisí s „ČESKÝM NÁRODNÍM ZÁJMEM“ (v ČR není stále definován). Český národní zájem v průmyslové zemi, jako je ČR, nemůže být odlišný od NĚMECKÉHO (ŠVÝCARSKÉHO, HOLANDSKÉHO, ČÍNSKÉHO,…) národního zájmu – tedy VLASTNÍCH FINÁLNÍCH VÝROBKŮ S VYSOKOU MÍROU LIDSKÉHO UMU, PRODEJNÝMI DO CELÉHO SVĚTA !

Manažeři ve firmách, kde nemají vlastní finální výrobky neřeší a tedy neřídí nic, co je spojené s vývojem, projekcí, konstrukcí finálního výrobku na jedné straně a nic, co je svázané s marketingem, prodejem, servisem na konci řetězce potřebných profesí.

 


Děkujeme za rozhovor a těšíme se na zářijové setkání nejen během slavnostní příležitosti vyhlašování vítězů soutěže MANAŽER ROKU 2022.

Česká manažerská asociace