Ze zákulisí: Představujeme Vám Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c., MBA, ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina, který se utká o post MANAŽER ROKU 2021

Ze zákulisí: Představujeme Vám Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c., MBA, ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina, který se utká o post MANAŽER ROKU 2021

1 září, 2022

Za necelé tři týdny se dozvíme finalisty již 29. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Během Dne manažerů se 20. září 2022 v Paláci Žofín sejdou manažeři, leadeři, vizionáři, podnikatelé i inspirativní osobnosti napříč všemi odvětvími. Jsme rádi, že Vám tímto můžeme představit dalšího kandidáta na post Manažera roku 2021 pana Zdeňka Kadlece, ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina. Pan Kadlec do soutěže vstupuje v kategorii „Veřejná správa“ a odpověděl nám na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám tohoto manažera můžeme blíže představit.

  • Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Myslím, že se mi dlouhodobě docela daří lidi kolem mne spojovat, vytvářet zdravé společenství, zasypávat příkopy a posilovat sounáležitost. Jsem hrdý na dobré jméno našeho úřadu i na to, že jsme většinou pracovníků vnímáni a hodnoceni jako atraktivní, solidní zaměstnavatel.

Titul Manažer roku 2021 by pro mne znamenal ujištění, že jsem zvolil správnou cestu, a pocit štěstí, že mi osud dopřál spolupráci s vynikajícími kolegyněmi a kolegy. Titul by byl také oceněním jejich práce.

  • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

V pandemii mnoho našich zaměstnanců nezištně pomáhalo tam, kde bylo třeba. Projevila se velká ochota k bezplatné přesčasové, i víkendové práci.

Náš úřad se aktivně chopil činností, které jinak nepatřily k jeho povinnostem. Organizovali jsme zásobování ochrannými pomůckami a dezinfekcí, pomáhali jsme nemocnicím a pobytovým i terénním sociálním službám. Zajišťovali jsme informační telefonní i e-mailovou linku pro občany. Vytvořili jsme vlastní systém pro objednávání na testování a později na očkování, zajistili jsme provoz několika očkovacích center. A snažili jsme se přispět také k osvětě, k odpovědnému jednání a rozhodování našich spoluobčanů.

Podařilo se nám změnit zaběhnutý stereotyp naší práce, naučili jsme se jednat videokonferenčně, pro některé pracovní pozice jsme si zvykli i na přiměřenou možnost práce z domova. Vyšší zátěž vedla i k modernizaci některých procesů a k odbourání některých zbytných činností.

Jsme si dobře vědomi role veřejné správy. Naším úkolem je řešit potřeby našich spoluobčanů, hájit jejich oprávněné zájmy, vytvářet prostředí dostatečně svobodné pro uplatnění každého jedince, avšak také bezpečné před nekorektními zásahy kohokoliv do práv a svobod ostatních.

 

  • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Myslím, že naše země má dobré výchozí podmínky i značný potenciál dalšího růstu. Můžeme být jedním z nejlepších míst pro život na naší planetě. Potřebujeme k tomu však angažovanou veřejnost, uvážlivé lidi, kteří se budou chtít podílet na správě veřejných záležitostí, kteří budou odpovědně nakládat se svým volebním právem a budou silně vnímat principy morálky, humanismu, právního státu a jeho demokratické správy, společenské odpovědnosti, slušnosti a kulturnosti jednání, udržitelnosti a přiměřenosti. A potřebujeme také více vzájemné důvěry a ochoty ke změnám a k vynakládání osobního úsilí.

Naše cesta by měla vést k moderní zemi, která bude nejen technologicky vyspělou, ale také bude nabízet příležitosti k seberealizaci všem. Tedy lidem nadaným i spoluobčanům znevýhodněným, mladým i starším, úspěšným i těm méně šťastným, zdravým i nemocným. Nutným předpokladem k další kultivaci společnosti je vzdělanost obyvatel, a to jak v odborném, tak i všeobecném směru.

Za nejdůležitější úkol pro blízkou budoucnost považuji potřebu více chránit životní prostředí, vrátit naši planetu do udržitelné rovnováhy.

Krédo na závěr: „Každý člověk by měl po sobě na světě zanechat podle svých možností a schopností nějakou viditelnou stopu, vyrýt do země brázdu. Důležité je, aby byla dostatečně hluboká a vedla správným směrem. Je třeba žít pro sebe i pro lidi kolem, sobě i ostatním se snažit prospívat.“

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou v Paláci Žofín,

Česká manažerská asociace