Ze zákulisí: Představujeme Vám Jiřího Buchala, který se letos utkává o post MANAŽER ROKU 2022

Ze zákulisí: Představujeme Vám Jiřího Buchala, který se letos utkává o post MANAŽER ROKU 2022

31 srpna, 2023

 

Slavnostní udílení cen 30. ročníku soutěže MAMAŽER ROKU se blíží a již dnes můžeme jakožto vyhlašovatelé soutěže s radostí říct, že je plný inspirativních a schopných manažerských osobností. Mezi finalisty jubilejního ročníku se zařadil i pan Jiří Buchal, generální ředitel RD Rýmařov, kterého jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky. 

 


  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč?

Na tuto otázku mám dvě odpovědi. Jednu zlehčenou (odpověď píši v době velkých veder) a druhou vážnou.

  1. Zlehčená: V době Praotce Čecha. Proč? Snažil bych se ho a celou skupinu přesvědčit, ať pokračujeme ještě trochu jižněji a založíme Čechy u moře😊
  2. No a teď vážně: Velice obdivuji dobu Alexandra Velikého. To, jak velice mladý vládce dokázal bez dnešních komunikačních prostředků, bez kterých si nedokážeme náš každodenní život představit, nejen ovládnout, ale hlavně udržovat ovládaná území od Balkánu až po území dnešního Afganistánu a Pakistánu. Podřízeným a celému národu šel příkladem ať už to byla síla nebo vzdělání. Projevoval úctu k protivníkům a jejich rodinám a často spolupracoval s poraženými národy, jejichž území nechával pod správou jejich dosavadních vládců.

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Každý okamžik a každá životní situace mi něco dala, něco případně vzala, ale vždy mne posunula dále. Možná první činnost, která začala formovat mou manažerskou osobnost, byla v 18 letech převzetí turistického oddílu Tuláci. Tehdy jsem dospěl a stal se vedoucím oddílu o cca 40 dětech a 8 vrstevnících (některých i starších), kdy jsem začal pořádat každotýdenní schůzky, které chtěly svou přípravu. Vrcholem byly tábory, které chtěly plánování, přípravu a vedení celého teamu, který ten tábor dal dohromady. Byla to také obrovská odpovědnost za svěřené děti ve věku 8-16 let. Zde jsem se naučil pracovat v teamu kolegů a vrstevníků s různými názory, činit rozhodnutí a za tato si nést plnou zodpovědnost. Zde jsem si prošel všemi třemi fázemi:

  • převzetí od zakladatelů a dlouholetých vedoucích, vybudování si úcty a respektu,
  • Posunutí oddílu blíže směrem k nastupující generaci a rozvíjení oddílové činnosti,
  • Po osmi letech přípravu na předání vedení oddílu mým nástupcům, vzešlým z oddílu tak, aby bylo toto předání úspěšné a aby oddíl pokračoval dále.

To vše se povedlo. Oddíl funguje dodnes, jak si můžete zkontrolovat na www.tulaci.cz

 


  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU

Já osobně bych nehleděl na velikost firmy, její výsledky a zlepšení, ale spíše na integritu celého manažerského teamu, schopnost být „partou,“ která ví co dělá, proč to dělá, je schopna to srozumitelně komunikovat podřízeným a je tahounem celé společnosti dopředu. Je to tedy i případná schopnost firmy fungovat nějakou dobu i bez toho „manažera roku.“


Děkujeme za příjemný rozhovor a těšíme se na viděnou nejen během slavnostního udílení cen MANAŽER ROKU 2022,

Česká manažerská asociace