Ze zákulisí: Nominaci do soutěže přijal také Roman Balogh, ředitel společnosti KD Pragma, a.s.

Ze zákulisí: Nominaci do soutěže přijal také Roman Balogh, ředitel společnosti KD Pragma, a.s.

21 července, 2023

 

Již od roku 1993  vyhlašuje Česká manažerská asociace soutěž MANAŽER ROKU a během třiceti let jí prošla celá řada zajímavých, schopných a inspirativních manažerů a leaderů. Každý, kdo se stal jejím účastníkem, si odnáší cennou zkušenost nejen ve formě benchmarkingu.

Již za necelé dva měsíce budeme znát finalisty soutěže MANAŽER ROKU 2022, ve které jsme letos přivítali i inženýra Romana Balogha ze společnosti KD Pragma a.s., jehož mottem je: “Kdo chce, hledá cestu, kdo nechce, hledá překážku.”

Roman Balogh je nejen ředitelem KD Pragma, a.s., je také předsedou představenstva společnosti a členem Revizní kontroly České manažerské asociace. Pana Balogha jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám tohoto manažera můžeme představit.

Příjemné počtení přejeme.


  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Ideálně v době, kdy podání ruky a slovo bylo závazkem, nepsanou smlouvou, zákonem. V dnešní hektické době nám spoustu času zabírá sepisování dohod, smluv, závazků a nakonec mnohdy ani deset podpisů pod nimi nezaručí, že se „hraje“ fér, že podepsané platí. Příkladem jsou neustálé politické dohody, které se stejně neplní, rozdílné výklady Ústavy ČR, smlouvy o smlouvě budoucí, atd. Tyto „manýry“ se dále propisují do mezilidských vztahů, ať v podnikatelském nebo civilním životě.

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Pro mne jedním z prvních zásadních životních okamžiků, i když jsem si ho uvědomil až o hodně let později, bylo setkání s „Panem učitelem“, učitelem matematiky a fyziky na základní škole. Snažil se nám vštípit, a u mě se mu to povedlo, že není nezbytně nutné se naučit nazpaměť jednotlivé vzorečky a poučky, ale umět je použít v praxi a pochopit proč a jak je použít v tom daném případě, pochopit smysl a princip proč něco funguje tak a něco zase jinak. Moje pragmatické myšlení a pohled na celý život tedy zcela jistě ovlivnily názory a rady mého učitele ze základní školy.

Životní okamžik, který nás posune dál? Často to bývají situace, kdy si člověk takzvaně sáhne na dno a má šanci se od něj odrazit a posunout se dál. Mně osobně se takový těžký životní moment zatím naštěstí vyhnul. Ale jeden zásadní okamžik v mém životě přece jen nastal. V roce 1995 jsem musel ze dne na den řešit situaci, zda se s kolegou vydám na cestu soukromého podnikání nebo zůstanu zaměstnancem a posunu se profesně, z pozice provozního elektrikáře na pozici vedoucího údržby. Zvolil jsem si druhou cestu, a po 20 letech na různých vedoucích pozicích jsem se stal až ředitelem společnosti. Společnosti, kterou jsem z velké části vybudoval a v loňském roce jsem se stal jejím jediným majitelem. Někdy mi vyvstane na mysl otázka, co by bylo, kdybych si vybral první cestu, ale v životě je potřeba jít dál a neohlížet se za tím co by, kdyby.

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Určitě bych se zaměřil na profesní i osobní úspěchy, cíle a priority jednotlivých kandidátů. Zajímal by mě jejich přístup k lidem, jak k zaměstnancům, tak i ke klientům. Manažer roku by měl být rázný, rozhodný a empatický.


Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se na viděnou nejen v rámci udílení cen MANAŽER ROKU 2022,

Česká manažerská asociace