Ze zákulisí: Představujeme Vám Radka Barvu z ČESKÉ HYPOTEČNÍ, a to jako prvního kandidáta v kategorii “Služby”

Ze zákulisí: Představujeme Vám Radka Barvu z ČESKÉ HYPOTEČNÍ, a to jako prvního kandidáta v kategorii “Služby”

28 července, 2022

Už téměř tři dekády se koná prestižní soutěž Manažer roku, jejíž vyhlašovatelem je Česká manažerská asociace, která sdružuje jak manažery, tak lídry a další inspirativní a schopné osobnosti. Jde tedy o velice široké spektrum působení, čemuž je soutěž přizpůsobená, a to deseti soutěžními kategoriemi. V jedné z nich mám tu čest uvítat pana Radka Barvu, jednatele společnosti ČESKÁ HYPOTEČNÍ, který se utká jak o titul ve své kategorii “Služby“, tak i o hlavní ocenění Manažera roku 2021. 

Theodore Roosevelt kdysi řekl: “Kdykoliv tě někdo požádá, zda bys mohl něco udělat, řekni ‘Samozřejmě že mohu!’ Pak se do toho opři a vymysli, jak se to udělat dá,” a přesně tímto mottem se pan Barva inspiruje nejen v pracovní sféře. 

  • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Ocenění Manažer roku by pro mne bylo velkou ctí a zadostiučiněním. Znamenalo by to pro mne, že mojí práci provádím zodpovědně a ku prospěchu jednotlivým lidem i společnostem. Toto ocenění by samozřejmě nebylo jen moje, pokud by se mi podařilo toto významné ocenění získat, patřilo by celému mému týmu, který se mnou úspěšných 25 let pilně pracuje.

Za 25 let se mi společně s mými věrnými kolegy podařilo vybudovat stabilní společnost, která poskytuje služby ve světě financí, realit, pojištění a investic. Dnes disponujeme pobočkami po celé České republice.

Úspěšně se nám podařilo proplout krizí na finančním trhu v roce 2008. V tuto dobu bylo velmi nesnadné udržet chod naší společnosti a následně pak vše za stabilizovat.

Dodnes si vážím všech našich partnerů a klientů, kteří s námi celou složitou situaci dokázali úspěšně překlenout.

Pevně věřím, že dalších dvacet pět let bude v úspěšném gardu. Moje vize je dále předávat svoje praktické odborné zkušenosti nováčkům v našem oboru. Můj osobní cíl je být vždy na správném místě ve správný čas, jednat s předstihem a být vždy minimálně o pár kroků dopředu. Nadále pomáhat nejen kolegům v oboru, ale i široké veřejnosti. Nyní se častěji zaměřuji na segment B2B, kde nacházím inovátorské příležitosti.

 

  • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

V našich oborech činnost nebyla nijak omezená a v rámci nařízení vlády jsme mohli v zásadě normálně fungovat.

Trh se na jistou dobu ochromil a v mnohém i zastavil. Nám to umožnilo se do hloubky zamyslet a inovovat vnitrofiremní procesy.

Tehdejší situaci v rámci ekonomiky společnosti významně ovlivnily následující aspekty:

– úrokové sazby /v té době např. úrokové sazby byly na dnes již historických minimech cca do 2%/,

– ceny nemovitostí /byly na významném vzestupu, ale stále byly reálné vůči nákupům/,

– Time management jednotlivých klientů /práce v rámci homeoffice umožňovala řešit akční přístup/,

– nestabilní ekonomická situace /úspory na účtech vedli mnoho klientů k nákupu nemovitostí v kombinaci s hypotéčními úvěry/.

Najednou mnoho lidí začalo přemýšlet úplně odlišně o své bytové situaci. Mnoho mladých rodin si v této době pořizovalo vlastní nemovitosti. Další lidé z důvodu nemožnosti cestování realizovali nákup rekreačních objektů. Také se mezi lidmi našlo určité procento těch, kteří už jen chtěli odejít z velkých měst a obklopit se přírodou. Tak se prodávaly i nemovitosti určené k velkým a zásadním rekonstrukcím. Zkrátka covid od základu změnil přístup, myšlení i nákupní chování některých klientů.

Takto nás covidové období ovlivnilo z vnějšího prostředí.

V rámci interní komunikace jsme ve velké míře využívali on-line prostředí. Pro některé mé kolegy to byla velká zkouška, ale zvládli jsme ji na výbornou.

 

  • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Toto je velmi složitá otázka a další ekonomický vývoj je z mého úhlu pohledu velmi těžké predikovat.

Pevně věřím, že náš národ, ve kterém je mnoho chytrých a schopných lidí, poskládá své síly dohromady a najdeme společně vítěznou cestu z této složité situace.

Já sám za sebe podporuji udržitelný rozvoj a environmentální vlivy mi nejsou lhostejné. V našem oboru se intenzivně věnujeme spolupráci s odborníky v rámci ekologického hospodaření včetně alternativních zdrojů energií nabízíme našim klientům úsporná řešení.

Připravujeme developerské projekty, kde budou použity a využity nízkoenergetické materiály, zaměřujeme se na ekologické prvky. Zabudována budou tepelná čerpadla, využijeme solární energii. Intenzivně řešíme šedou vodu. Jedná se o apartmánové domy v horských a rekreačních oblastech. Chceme umožnit našim klientům využívat tyto nemovitosti v rámci odpočinku, práce v režimu homeoffice, pronájmu. Vzhledem k inflaci umožňujeme našim klientům i díky těmto projektům vhodně investovat finance a zamezit tak vysokému procentu inflace.

 

Děkujeme za milý rozhovor a těšíme se nejen na setkání během slavnostního vyhlašovaní vítězů 20. září 2022,

Česká manažerská asociace