Ze zákulisí: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. přijal nominaci do soutěže a utká se o post Manažera roku 2021

Ze zákulisí: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. přijal nominaci do soutěže a utká se o post Manažera roku 2021

20 srpna, 2022

Přesně za měsíc se otevřou „brány“ Paláce Žofín a po červeném koberci budou přicházet manažerské osobnosti, které přijaly výzvu v podobě nominace do prestižní soutěže Manažer roku 2021. Každý, s kým se během slavnostního udílení cen setkáme, prošel jak osobními, tak profesními mezníky, díky kterým se probojoval nejen ke zmíněné nominaci. Vystoupit z komfortní zóny a nebát se ukázat, podělit o dobrou praxi, právě to jsou jedny z klíčových vlastností dobrého manažera, leadera. Mezi nimi jsme letos mohli přivítat prof. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D. ze společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., který se utká o post Manažer roku v kategorii „Služby“.  

  

  • Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Dokázal jsem zrealizovat mnoho úspěšných projektů, nastavit efektivní systém řízení organizace a vedení lidí. Podařil se mi nastavit funkční systém odměňování zaměstnanců a podařilo se mi zrealizovat mnoho úspěšných investičních akcí. V roce 2020 a 2021 se mi, v době koronavirové krize, podařilo vést společnost tak, že jsme, v důsledku této krize, nemuseli propustit ani jednoho zaměstnance a hospodaření společnosti dosáhlo, v těchto letech, kladného výsledku hospodaření.

Titul Manažer roku je prestižní ocenění, které si zaslouží jen málokdo. Pokud bych tento titul získal, znamenal by pro mne uznání mé píle a odvedené práce, kterou jsem za svoji celoživotní kariéru vynaložil. Byla by to pro mne pocta a ocenění let strávených v manažerských pozicích. Zároveň by to bylo i významné ocenění pro mé kolegy, se kterými jsem všech pracovních úspěchů dosáhl i díky jejich nasazení a v neposlední řadě i významné ocenění mé rodiny, bez jejíž podpory a pochopení bych mnohé nemohl zrealizovat.

 

  • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Lázně musely dle platných vládních opatření omezovat svůj provoz a dokonce z ekonomických důvodů zcela uzavřít jeden lázeňský dům. Bylo nutné zajistit optimální využití zaměstnanců uzavřeného lázeňského domu v provozech toho druhého. Strategie společnosti, co se personální oblasti týče, byla nastavena tak, aby nedošlo k propouštění zaměstnanců nebo ke snižování mezd. To se, i díky nové organizační struktuře a výše zmíněné integraci zaměstnanců, podařilo, což považujeme za velký úspěch. Společnost tímto přístupem vybočuje z řad poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a poskytovatelů služeb v odvětví lázeňství, hotelnictví a gastronomie obecně. Potvrdila tak svou značku dobrého a atraktivního zaměstnavatele v regionu.

Restrikce spojené s mimořádnými opatřeními vlády a negativní synergické efekty pandemie ovlivňovaly fungování společnosti. K doprovodným skutečnostem patřily především strach a obavy klientů absolvovat léčbu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění i samoplátecké pobyty a nízký počet návrhů na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči spojený odkládáním plánovaných ortopedických operací. Proto Slatinné lázně Třeboň do své nabídky zařadily nové produkty, a to konkrétně léčebně rehabilitační pobyty po prodělání onemocnění Covid-19. Z pandemických rizik vznikly i krátkodobé výrazné příležitosti, na které jsme byli připraveni. Jednalo se například o testování zaměstnanců soukromých firem, veřejnosti aj. Vedle zajištění zdrojů příjmů, které tyto aktivity přinesly, byl další pozitivní efekt i v oblasti upevnění vysokého kreditu našich zařízení v rámci všech struktur odborných, zdravotních ale i společenských.

 

  • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Ještě před dvěma lety bych se odvažoval vydávat přesné předpovědi toho, kam směřuje vývoj společenský a ekonomický nejen u nás doma, ale i v kontextu celosvětovém, planetárním. Vždyť po mnoha zažitých zkušenostech, jsem si jako každý jiný říkal, že mne už nemůže nic překvapit, všechno už tu bylo. Náhle však člověk zjistí, že opak je pravdou, nejdříve udeřila pandemie onemocnění Covid-19 a nyní těžko, z hlediska dalšího vývoje, předpověditelná válka na Ukrajině. To všechno jsou věci, které ztěžují pohled na věci příští. Proto raději řeknu, kde bych chtěl Česko vidět, optimistickým pohledem na věc.

To, že se nám všem ve všech oborech lidského konání přitíží, že budeme muset řešit stále více existenčních problémů, to je už více méně jisté. Já ale pevně věřím, že tato situace nám všem přinese i nový náhled na životní priority a hodnoty. Věřím, že naše ekonomika stojí na vysoce kvalifikovaných a chytrých lidech, a tak produktivita mnohých firem, postavená do dnešní doby na levných výrobních zdrojích, se v důsledku okolních tlaků přetaví a Česko bude určitě na předních pozicích mezi státy, které stojí na inovativním a pružném myšlení. Bude to ale asi chvíli bolet.

„Nikdy se nevzdávej“ nebo také „Sebrat se a zůstat“. Vždy, když mne zahltí řada pracovních, ale i třeba osobních problémů a starostí, tak si vzpomenu na svého přítele a kamaráda, který už bohužel není mezi námi, od nějž jsem toto životní krédo převzal a znovu se pustím do boje s nepřízní osudu,“ dodává Kahoun.

 

Děkujeme za poutavý rozhovor a těšíme se na viděnou v Paláci Žofín,

Česká manažerská asociace