Ze zákulisí: “Be With It”, aneb seznamte se kandidátem na MANAŽERA ROKU 2022 panem Jiřím Černotou, BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Ze zákulisí: “Be With It”, aneb seznamte se kandidátem na MANAŽERA ROKU 2022 panem Jiřím Černotou, BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

4 července, 2023

 

Nejen v podnikatelské komunitě zaujímá ocenění MANAŽER ROKU prestižní místo a je oslavou příkladných manažerských, vůdčích a lidských schopností, se kterými manažeři přispívají k úspěchu svých firem. Jedná se tak o příležitost zviditelnit výjimečné osobnosti z podnikatelského světa, které díky svému přístupu zlepšují pracovní prostředí a vedou společnosti k růstu.

Nejen o zlepšování pracovního prostředí, ale také o něco o sobě nám prozradil další kandidát na post MANAŽER ROKU 2022 inženýr Jiří Černota, CEO a ředitel společnosti BEWIT Natural Medicine, s.r.o., který se díky svým nejen manažerským, ale také lidským přístupům zařadil do soutěžní kategorie Vizionář.


 

  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Ač to tak někdy nevypadá, tak náhody neexistují. Za vším můžeme při hlubším pohledu vnímat moudrost Přírody

. Proto přijímám i to, že jsem manažerem v této době a na tomto místě. Neměnil bych. Narodili jsme se do této komplikované doby, abychom se zde naučili žít. Je v tom pro každého velká příležitost.

 

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

U mne to bylo podobné jako u mnoha lidí. Nejvíce mne posunuly vlastní životní nezdary a pády, které ve mne aktivovaly potřebu a povinnost se po pádu zvednout, potřebu vybojovat si vlastní sebedůvěru, chuť tvořit a dělat něco smysluplného, překonat sebe sama, přijmout postoj osobní zodpovědnosti, uvědomit si nutnost následovat svou intuici a obracet se k vyšší síle v sobě pro inspiraci, vedení i pomoc. A to vše při současném uvědomění si, že lidský život je relativně krátký, že nám na této planetě vlastně nic nepatří, že jsme zde pouze správci, kteří v okamžiku smrti vše opouští, a že na vše v našem životě můžeme pohlížet jako na dar. Vše začíná i končí v paradoxu.

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Za mne je dobré znát celý příběh. O koho se jedná, jak práci začal a jak v ní pokračuje? Jaké principy a motivace jsou za aktivitami daného člověka? Je vše etické, vycházející z pravdy? Jsou v dané činnosti prvky výjimečnosti, génia? Hlavně ale, jaký má tato činnost přínos pro společnost. Zlepšuje ji? Posouvá ji?

 

 

Uvádím můj oblíbený citát od Paula Bruntona: Setrvávej s Tím, je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit.

V angličtině je to: Be with It, is the best advise for those who can understand it.

Začátek tohoto citátu jsem použil pro vytvoření názvu firmy: Be with It – BEWIT.


Děkujeme za rozhovor a těšíme se na setkání nejen během slavnostního vyhlášení vítězů soutěže MANAŽER ROKU 2022, které se uskuteční 20. září 2023 v Empire Hall,

Česká manažerská asociace