Za pár dnů budeme znát další vítěze

Za pár dnů budeme znát další vítěze

21 března, 2016

Necelý měsíc nás dělí od vyhlášení výsledků 23. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Není třeba připomínat, že Česká manažerská asociace má právě v těchto dnech nejvíce práce. Nejen s návštěvami jednotlivých osobností na jejich pracovištích, ale i se všemi dalšími náležitostmi, které s nominacemi souvisejí. V plném proudu je také samotná organizační příprava celé akce, která bývá vrcholem činnosti každý rok. Dubnový čtvrtek na Žofíně se stal tradicí, na jejíž pokračování se všichni ti, kteří si slávu již užili, vždy znova a znova těší. Nejen pro vzpomínky, ale i proto, že se zde potkají s kolegy a vyslechnou si množství novinek, zapojí se do diskuze, která je vždy pestrou paletou názorů na to které téma. Program je již stanoven, mediálních partnerů v porovnání s rokem minulým přibylo. Novinkou bude Mediální kavárna, tedy prostor, kde se mohou prezentovat média, a kam budou směřovat kroky novinářů, pokud bude potřeba v klidu a v důstojném prostředí s některou z osobností soutěže pohovořit, připravit interview.

.

Součástí slavnostního dne bude stejně jako v roce minulém vyhlášení soutěže O nejlepší studentskou esej. Letos nám studenti zasílali úvahy, pro které si mohli vybrat jedno ze dvou témat:

Česká republika nemá prestižnější soutěž, která by se zabývala vyhledáváním nejschopnějších a nejosobitějších reprezentantů managementu ve firmách a v organizacích, než je MANAŽER ROKU. Letos se již odehrává její 23. ročník, v němž bude 21. dubna v Praze vyhodnocena další plejáda představitelů moderních metod řízení, jejich vývoje a trendů. Oceněni budou ti nejlepší v souvislosti s tím, jak přispěli k prosperitě své firmy, ekonomiky, společnosti. Zájem o soutěž je značný, manažeři jsou optimističtější, než tomu bylo v předchozích letech.

O významu soutěže svědčí skutečnost, že i letos přijal záštitu prezident republiky Miloš Zeman.

Do poloviny března probíhaly nominace manažerů a manažerek. Připomínáme, že soutěž je veřejná, návrhy podávají právnické i fyzické osoby prostřednictvím Nominačního listu, pro ty, kteří potřebují navigaci, stačí nahlédnout na web  . Návrhy na ocenění přinášejí zejména finalisté z předchozích let, členové Klubu Manažerů roku při České manažerské asociaci, svazy, sdružení i asociace a další profesní uskupení, vysoké školy, univerzity, poradenské firmy a také státní, veřejné i soukromé instituce nebo představenstva vyhlašovatelů, jimiž jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace stejně tak jako členové Řídícího výboru a Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU.

Vyhlášením vítězů však iniciativy vztahující se k soutěži nekončí. Následovat bude řada setkání těch nejlepších například s hejtmany krajů, proběhnou návštěvy členů Klubu Manažerů roku u Manažera a Manažerky roku.

Jak dále přiblížit filozofii soutěže? Inspirace, úspěch, prestiž – i to k ní patří. A pokud jste letos nepřispěli svými návrhy, koho mezi nominované zařadit, budete mít příležitost o tom pečlivě přemýšlet. Nominační období pro následující ročník by mělo být otevřeno již na podzim.

.

pro ČMA vitaPR