Vyjádření ing. Petra Kazíka, Ph.D. k dopadům nouzového stavu na management

Vyjádření ing. Petra Kazíka, Ph.D. k dopadům nouzového stavu na management

20 dubna, 2020

Petr Kazík, člen prezídia České manažerské asociace a předseda Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU. Zakladatel vzdělávací a poradenské společnosti AHRA, konzultant, lektor a kouč ve více než dvou stech společnostech ČR. Působí na Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě Ostravské univerzity a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Co můžeme dělat už dnes lépe

Možná se budete divit, ale já vidím velkou inspiraci pro řešení manažerských výzev těchto dní v soutěži Manažer roku 2019. Když jsme pro 26 ročník soutěže měnili pravidla, aby soutěž měla výrazně edukativní charakter, netušili jsme, jak moc to bude potřebné. Nikdo dnešní situaci nečekal. Není kde se o ní něco naučit. Musíme se učit z dobrých příkladů – benchmarkingu těch nejlepších – stát se těmi nejlepšími.

Kritéria soutěže jsou dána 20 otázkami, které vycházejí z ověřených principů managementu. Již třicet let v Evropě používají ti nejlepší pro tvorbu strategií excelence Model EFQM. V hodnocení používáme otázky zaměřené 8 koncepcí modelu. Protože jsme chtěli ještě více posílit hodnocení strategických kompetencí manažerů, tak jsme přidali ještě otázky, které používá japonský systém Hoshin Kanri. Když se podíváme na zmíněném odkazu na přihlášku do soutěže, může být pro každého dobrou evaluační formou, zda ve svých úvahách o věcech příštích myslíme na skutečně důležité a nejen naléhavé…

Určitě známe pravidlo, že se TOP manažer má zabývat 80 % strategií a pouze 20 % operativou. Asi je to pro většinu naprosto nereálný poměr. I v následující době budeme asi hlavně řešit operativu, což je v době nejistoty zcela logické. Možná pro nás mohou být následující dny možností přemýšlet strategicky (než vše ovládne operativa hašení požárů). Nevymýšlejme vymyšlené. Principy platí dlouhodobě. Umění je jen si je promítnout do aktuální situace. Už dlouho slyšíme, že potřebujeme leadry – vizionáře. Teď se ukáže, kdo jím skutečně je…