Vítězové kategorií 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

Vítězové kategorií 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

25 dubna, 2014

Mladý manažerský talent do 35 let

ales_gothard
Titul, jméno, příjmení, titul:      
Ing. Aleš Gothard, narozen 8. 10. 1982

Současná manažerská pozice: ředitel výstavby projektů

Název firmy:                            Metrostav, a.s.

 

Vystudoval v roce 2007 ČVUT v Praze – Stavební fakultu, obor management a ekonomika. Dále absolvoval zahraniční stáže ve Francii a Finsku. V současnosti absolvuje postgraduální doktorandské studium na ČVUT na téma „Optimalizace a řízení zahraničních zakázek“. Do Metrostavu nastoupil v roce 2007. Pracoval jako ekonom stavebních projektů. Při práci si doplnil Hornickou průmyslovku v Duchcově. V roce 2013 se stal ředitelem výstavby – project managerem. Řídí organizační složku na Islandu. Podílel se na zavedení ražební metody Drill and Blast (ražba ve skalních horninách), která patří ke světové špičce v oboru.

 

Osobní vyznání

Krédo: Když se sejde vytrvalost se snahou, pílí a porozuměním ve chvíli, kdy jim jde naproti i trocha štěstí, stává se nejobtížnějším úkolem vymýšlet stále nové a vyšší cíle.


Otázky

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních třech letech?

  2. Které změny v politickém a ekonomickém prostředí ČR byste nejvíce uvítali?

  3. Existuje podle Vás nějaký recept na zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem, jaký recept používáte ve Vaší společnosti?

  4. Jsou pro vás čeství absolventi různých typů použitelní v praxi? Máte nějaký systém firemního vzdělávání?

  5. Čím motivujete svůj tým a jak pracujete s bonusy pro zaměstnance?

  6. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU? Považujete soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

  7. Kdo byl a je Vaším profesním vzorem a koho vnímáte jako nejvýznamnější osobnost českého byznysu?

Odpovědi

 1. Podání vítězné nabídky a úspěšné zahájení realizace významného tunelového projektu Nordfjardargöng na Islandu a tím také zajištění práce svého týmu na několik příštích let v době nedostatku podobných zakázek na českém stavebním trhu.

 2. Cesta z krize nevede přes odsunování a rušení důležitých veřejných zakázek, ale přes jejich důslednou kontrolu. Rozvoj infrastruktury je velmi důležitý a neměl by být brzděn prostou snahou “šetřit”. Na druhou stranu není cestou se krizí “proutrácet”.

 3. Vysoká kvalita práce, propracované systémy řízení a kontrolních mechanizmů a podnikatelská etika.

 4. Ano jsou, často použitelnější než kolega s mnohaletou praxí, ale profesní slepotou. Metrostav a.s. má dle mého názoru velmi propracovaný systém firemního vzdělávání.

 5. Motivace funguje cestou finančních bonusů, které se vypisují pravidelně každý měsíc a to na základě několika sledovaných parametrů (např. dodržování BOZP, splnění měsíčního plánu postupů, provedená údržba mechanizace a dalších závěsových prací).

 6. Byla to nabídka, která se neodmítá. Už samotnou nominaci považuji za důkaz ocenění své práce a důvěry od společnosti, ve které pracuji. Manažera roku považuji za velmi přínosnou soutěž, která za dobu své existence získala vysokou prestiž.

 7. Mým profesním vzorem je Ing. Zdeněk Burda, bývalý generální ředitel společnosti Skanska a.s., kterého znám díky studiím s jeho syny na Stavební fakultě ČVUT. Za nejvýznamnější osobnost českého byznysu považuji Petra Kellnera, majoritního vlastního PPF Group.


Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců

 rene_kocourek

Titul, jméno, příjmení, titul:        Ing. René Kocourek, narozen 26. 10. 1953

Současná manažerská pozice: jednatel a ředitel


Název firmy: WOLF SYSTEM, s.r.o.

Po útlumu výstavby bioplynových stanic úspěšně zařadil do firmy další výrobní program a to výstavbu halových objektů a rodinných domů a objektů většího rozsahu jako jsou administrativní budovy, školky, penziony. V poslední době jde i o výstavbu železobetonových nádrží a jímek pro bioplynové stanice. Růst počtu zaměstnanců firmy mimo jiné vedl i k vybudování nového sídla v Horoměřicích a provozního areálu na Vysočině.


Je externím poradcem předsedy ZS ČR ve věcech ekologie, těsnosti a nepropustnosti staveb typu jímky, kaliště, nádrže, je členem sdružení pro biomasu CZ Biom. V místě bydliště se angažuje v Hasičském dobrovolném sboru a TJ Sokol.

 

Osobní vyznání

Krédo: Vůle a vytrvalost je základem úspěchu.


Otázky

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních třech letech?

  2. Které změny v politickém a ekonomickém prostředí ČR byste nejvíce uvítali?

  3. Existuje podle Vás nějaký recept na zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem, jaký recept používáte ve Vaší společnosti?

  4. Jsou pro vás čeství absolventi různých typů použitelní v praxi? Máte nějaký systém firemního vzdělávání?

  5. Čím motivujete svůj tým a jak pracujete s bonusy pro zaměstnance?

  6. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU? Považujete soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

  7. Kdo byl a je Vaším profesním vzorem a koho vnímáte jako nejvýznamnější osobnost českého byznysu?

Odpovědi

 1. Za úspěch považuji, vedle vysoké kvality produktů naší společnosti, dobudování stabilního týmu pracovníků, posílení dobrého jména firmy a dosažení, i po určité stagnaci, stále pozitivních výsledků.

 2. Zasáhnout razantněji vůči jedincům a skupinám, realizujícím svůj prospěch na úkor celé společnosti, kteří a které výrazně deformují tržní prostředí. Dosáhnout stabilitu legislativního základu, větší rozsah státních investic do stavebnictví, upravit či případně změnit zákon, aby při výběrových řízeních nebyla jediným kritériem nejnižší cena, ale i dosažení potřebné kvality.

 3. Ke konkurenceschopnosti firem může přispět i stabilní a konkurenceschopná vláda a její účast při setkání a vyhodnocování manažerů, tedy těch, co vytvářejí hodnoty. Recept na úrovni firmy vidím v realizaci produktů s vysokou kvalitou a potažmo spokojenosti zákazníků. Je třeba neustále hledat úspory nákladů, což umožňuje zachovat cenovou hladinu.

 4. Jsou, nicméně je řada indikátorů, že úroveň vzdělání klesá. Po ukončení vzdělání si vybíráme ty absolventy, kteří s elánem uplatňují teorii v praktickém životě. To, jak se pracovník postaví k praktickým úkolům, zjistíme velmi záhy. Nadšení a zájem pro věc vítáme a podle potřeb také využíváme. Realizujeme průběžné načerpání nových poznatků a doplňujícího vzdělání, tj. účelově orientovaná školení, semináře, konference a doplňkové kurzy, případně další formy.

 5. Motivace je poměrně jednoduchá. Chceme-li mít bonusy, musíme mít výsledky. Pozitivních výsledků je možné dosahovat jen týmovou prací schopných individualit podle svého zařazení. Následné bonusy jsou věcné, nemateriální (kultura, sport atd.) a též finanční.

 6. Spíš než osobní důvody bylo důvodem poukázat i touto cestou na činnost naší společnosti a její ohodnocení. Pozitivní ohodnocení je vždy nejlepší vizitkou, motivací pro všechny pracovníky a tedy významnou prezentací a přínosem pro firmu.

 7. Pokud se ve svém věku ohlédnu na čtyřicet let své aktivní pracovní činnosti, tak tím vzorem jsou tu všichni, kteří stáli více či méně blízko a svými názory, radami a výchovou, aniž to mnozí i já tušili, ovlivnili mou profesní cestu životem. V určitém momentu může být vzorem vrcholový odborník, ale i obyčejný člověk se svým prostým, ale zkušeným pohledem na život. To vše se pak svým způsobem promítá do profesního i soukromého života.


Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců

 karel_zdarsky_01

Ing. Karel Žďárský / viz. MANAŽER ROKU a viz TOP 10 /


MANAŽER ROKU: Ing. Karel Žďárský

narozen 5. 11. 1964, generální ředitel Farmet a.s.


Ing. Karel Žďárský
je synem známého stejnojmenného konstruktéra zemědělských strojů. Vystudoval kybernetiku a poté se zabýval automatizací průmyslu. V roce 1992 založil se svým otcem a dalšími dvěma společníky FARMET spol. s r.o., Česká Skalice, podnikající mj. v oboru výroby a oprav zemědělských strojů nebo stavby strojů s mechanickým pohonem. Dnes je jejím jediným akcionářem a generálním ředitelem. Firma má přibližně 200 zaměstnanců a specializuje se na zemědělskou techniku: dlátové kypřiče, diskové i radličkové podmítače, secí stroje, lisy pro zpracování olejnatých semen atd.


Je poradcem prezidentů stavovských organizací zemědělců. Sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky (později AZeT) – člen představenstva od roku 1999, viceprezident AZeT Brno 2004 – 2006, prezident AzeT od roku 2006 do současnosti.


Ing. Karel Žďárský je od roku 2012 členem Rady pro spolupráci s praxí Technické fakulty České zemědělské university v Praze.


Podle Hodnotící komise soutěže MANAŽER ROKU a podnikatelů, kteří jej znají, je Karel Žďárský vizionář, vynikající organizátor a stratég
, který dovede „zapálit“ svůj tým. Charakterizují jej výborné prezentační schopnosti, pracovitost, vedení osobním příkladem, budí důvěryhodnost. Má schopnost analytického myšlení a propojení znalostí z mnohadisciplin – strojní, elektra, zemědělství, kybernetiky, managementu, ekonomie, psychologie.


Má vysoce nadprůměrné znalosti a dovednosti,
žije touhou po dosažení cíle, přičemž tato touha je živena vysokou emoční vazbou k dané činnosti. Vyvážená jednota čili soulad mezi racionální a emoční investicí do činnosti je cítit z každého jeho gesta, výroku, pohybu, mimiky. Má široký nadhled v evropském kontextu. Je charakteristický vysokou EQ, tedy i velkou empatií vůči spolupracovníkům, úctou a pokorou, poctivostí a upřímností. Má vynikající vyjednávací schopnosti, ví, že dohoda, jež není postavena na principu vzájemné výhodnosti, nemívá dlouhého trvání.

Jeho zřejmě hlavním přínosem ve firmě je nadhled, jak technický, tak obchodně marketingový, který posouvá společnost do plné konkurenceschopnosti s lídry evropského trhu.


Důležitý je důraz na
exportní aktivity a osobní podíl na rozvoji exportu, vytvoření základních osobních, obchodních kontaktů, jak na rusky mluvících trzích, tak v EU, a rovněž budování evropské prodejní a servisní sítě, vytvoření produktové strategie a osobní podíl na vývoji produktů.


Nejpodstatnější je ale tvorba a zavádění systémů řízení činností a výroby ve firmě: z
avedení systémů 3D CAD, ERP, systému Bussines Inteligence a jejich vzájemné propojení od úvodního návrhu produktů, až po řízení výrobních strojů a skladů. Vybudování firemních kompetencí pro schopnost dodávat technologické investiční celky pro export komplexně: výzkum a vývoj, projekce, automatizace, výroba, dodání, montáž, uvedení do provozu, zaškolení, servis. Vytvoření podmínek pro výzkum a vývoj v oborech činnosti firmy, získání mnoha výzkumných, vývojových a inovačních projektů z evropských fondů. Osobní podíl na řešení výzkumnýchprojektů. Vybudování silného manažerského týmu firmy s rozsáhlým delegováním a motivací. Vytvoření firemní kultury, která přináší vysokou loajalitu pracovníků, firma se stala v regionu vyhledávaným zaměstnavatelem.


Hospodářský výsledek firmy se v posledních třech letech více než zdvojnásobil, EBITDA stoupla o 68 %. Rok 2012 byl ještě úspěšnější, co se týče zisku a EBITDA. Zisk roku 2013 je nižší než v roce 2012, což bylo způsobeno zvýšenými výdaji na výzkum a vývoj a marketing v loňském roce, šlo tedy vědomě o vynaložený
vklad do budoucího růstu.


Za poslední tři roky stoupl vlastní kapitál o 41 %. Naprostá většina zisku byla využita pro další rozvoj. Investice v letech 2011-13 dosáhly 132 mil. Kč, vesměs směřovaly do
posílení výrobní základny nejmodernějšími technologiemi. Produktivita práce stoupla o 50 %. Výborné ekonomické výsledky firmy byly oceněny získáním ratingu AAA Čekia Stability Award za rok 2013.

 


Osobní vyznání
Ing. Karla Žďárského

Krédo: Jít do podstaty problému: když systém pochopíme,
můžeme ho pak efektivně řídit.

 

 1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních třech letech?

Překonání krize a posílení firmy cestou formulace velmi ambiciozní vize. Vizi jsme zformulovali v týmu vrcholového vedení a podařilo se dosáhnout širokého ztotožnění pracovníků s vizí a specifikovat tak strategii pro její dosažení. Vize je v principu jednoduchá – do pěti let budeme mezi pěti nejlepšími firmami v oboru v Evropě. To je jednoduché říci, ale nám se podařilo se s touto vizí opravdu ztotožnit, uvěřit jí a hlavně realizovat konkrétní sebevědomé kroky vedoucí k tomuto cíli.

 

 1. Které změny v politickém a ekonomickém prostředí ČR byste nejvíce uvítali?

Nejvíce bych uvítal zvýšení důvěryhodnosti politiků a politiky v očích občanů.

 

 1. Existuje podle Vás nějaký recept na zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem, jaký recept používáte ve Vaší společnosti?

Jednoznačně výzkum a vývoj, vzdělání a kvalita.

 

 1. Jsou pro vás čeství absolventi různých typů použitelní v praxi? Máte nějaký systém firemního vzdělávání?

Technické vysoké školy si ve většině udržely slušnou úroveň přípravy studentů, nicméně je jich velký nedostatek. Studentům nabízíme praxe, platíme studentům nebo fakultám za diplomové práce, které jsou zpracovávány na našich konkrétních vývojových úkolech. Spolupracujeme s řadou technických nebo zemědělských vysokých škol na výzkumných a vývojových projektech.

 

 1. Čím motivujete svůj tým a jak pracujete s bonusy pro zaměstnance?

Jsem vizionář a dokážu se zapálit pro věc a žhnu natolik, že zapálím i ostatní. Takže určitě motivuji osobním příkladem. Nejdůležitější je ale dosáhnout u pracovníků ztotožnění s firmou, značkou, s  produktem a využít přirozené soutěživosti, kterou je nutno nasměrovat do soutěže s konkurencí. V tom je obrovská energie! Pokud se tato energie vybije v meziútvarových šarvátkách, je vše ztraceno. Samozřejmě je nutné pracovníky motivovat i finančně, ale také jim poskytnout prostor pro seberealizaci a uznání.

 

 1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU? Považujete soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

Soutěž MANAŽER ROKU považuji za velice prestižní a dobře organizovanou se silnou mediální podporou. Takže je to příležitost pro zviditelnění firmy. Je to ale hlavně možnost konfrontovat svoji práci a její výsledky s ostatními a získat tak zpětnou vazbu. Jsem manažerem, ale zároveň i vlastníkem firmy a tak nemám nad sebou žádného vedoucího, správní radu ani akcionáře. Takže toto je jedna z mála možností, jak získat nějaké hodnocení. Samozřejmě ale nejdůležitějším hodnocením je spokojenost našich zákazníků

 

 1. Kdo byl a je Vaším profesním vzorem a koho vnímáte jako nejvýznamnější osobnost českého byznysu?

Henry Ford, Tomáš Baťa, Kiichiro Tojoda. To byli manažeři, kteří vybudovali obrovské firmy a přišli s naprosto revolučními způsoby organizace produkčních systémů. I přesto, že dokázali skokově zvyšovat produktivitu, nevnímali pracovníky jako stroje. Naopak budovali zároveň vzdělávací, motivační a sociální programy pro své pracovníky.

 

Fotogalerie z celé akce >zde<
foto