Udržitelnost ve firmách podle veřejnosti a BCSD

Udržitelnost ve firmách podle veřejnosti a BCSD

29 listopadu, 2013

Výzkum postojů veřejnosti k udržitelnému rozvoji, který pro Českou podnikatelskou radu udržitelného rozvoje (Czech BCSD) uskutečnila 1.-7. 11. 2013 agentura Ipsos na tisícovce internetových respondentů ve věku 18-65 let, se týkala i hodnocení firemního managementu.

Celých 88 % respondentů považovalo za důležité, zda se jejich zaměstnavatel chová společensky odpovědně a udržitelně ve vztahu k životnímu prostředí. Z oslovených respondentů přitom 68 % zaměstnaných souhlasí s tím, že pracují ve společnosti, která funguje udržitelným způsobem, zároveň se ale 66 % domnívá, že by tato společnost mohla dělat pro udržitelný rozvoj více. Na odpovědné chování firem k životnímu prostředí dávají větší důraz starší lidé nad 55 let než ti mladší do 34 let. Šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelnou budoucnosti v ČR by podle respondentů podpořily nejvíce odpovědnější přístup firem ke svému okolí, vládní pobídky a regulace, a jako třetí pak iniciativy na úrovni měst a obcí. Přesto se firmy v průzkumu ocitly až na čtvrtém místě v pořadí důležitosti klíčových aktérů v podpoře zodpovědnějšího přístupu k životnímu prostředí a udržitelné budoucnosti ČR: za státem a vládou, jednotlivými občany a obcemi.

Ing. Pavel Kafka, prezident Czech BCSD a zároveň prezident České manažerské asociace (ČMA) k tomu říká: „V rámci filosofie Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) se i v aktivitách ČMA posouváme k rovnovážnému posuzování finančního, lidského i přírodního kapitálu – váha tohoto hodnocení roste i v kritériích námi organizované soutěže MANAŽER ROKU.“

Nominace dalšího, již 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU byly zahájeny letos v říjnu letošního roku a budou uzavřeny 15. února 2014. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 24. dubna 2014 v pražském paláci Žofín. Další informace naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

 

Kontakty pro média

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

Rastislav Lukovič, ředitel Projektové kanceláře, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, tel./fax: +420 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz