TOP desítka studentských prací jde do finále soutěže O NEJLEPŠÍ ESEJ

TOP desítka studentských prací jde do finále soutěže O NEJLEPŠÍ ESEJ

9 dubna, 2014

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace ČR jako vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU se rozhodli při příležitosti jejího 21. ročníku vypsat soutěž o nejlepší studentskou esej. Cílem soutěže bylo získat názory mladé generace na roli manažera ve společnosti. Náplní eseje mělo být zamyšlení nad morálními závazky a povinnostmi manažera v dnešní době a nad jejich dodržováním v České republice ve srovnání se zahraniční praxí nebo s „ideálním představou“.

Partnerem soutěže o nejlepší esej se stala společnost Studenta Media /www.studentamedia.cz/, mediální skupina a komunikační agentura, zaměřená na cílovou skupinu vysokoškolských studentů.

Soutěže se zúčastnilo 68 studentů. Z nich bylo v prvním kole hodnocení expertní skupinou pod vedením prof. Evy Kislingerová, která je současně předsedkyní Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU, vybráno deset nejlepších prací: TOP 10. Soutěžní příspěvky prošly také speciálním softwarem zjišťujícím, zda nejde o plagiáty.

Vybrané práce – TOP 10 – následně hodnotí nominovaná komise, složená ze zástupců vyhlašovatelů, manažerských a akademických osobností a partnerů soutěže. První tři nejlepší práce budou oceněny 24. dubna 2014 při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže MANAŽER ROKU 2013 v pražském Paláci Žofín.

Vyhlášena byla tato témata:

1. Jaká by měla být role úspěšného manažera v české společnosti (ve smyslu „society“)?

Esej se měla zabývat dopady konání úspěšného manažera na jeho „stakeholdery“ (zákazníky, zaměstnance, majitele, stát, veřejnost atd.). Náplní eseje mělo být i zamyšlení nad morálními závazky a povinnostmi manažera v dnešní době a nad jejich dodržováním v České republice ve srovnání se zahraniční praxí nebo s „ideálním stavem“.

2. Jak srovnávat úspěšné manažery?

Cílem práce mělo být navržení komplexního multikriteriálního modelu hodnocení úspěšného manažera. Model měl poskytnout kvantitativní výsledky hodnocení, které bude možné snadno porovnat. Model by měl brát zřetel na konkrétní postavení manažera a specifika jeho oboru.

Vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU si od studentské soutěže slibují užší komunikaci s mladou generací. Uvědomují si, jak důležité je udržovat kontinuitu a včas se podílet na vzdělávání budoucí generace manažerů. Též je jistě zajímavé zjistit, jakým způsobem dnešní studenti vnímají manažerskou profesi.

Do druhého kola se dostali studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Právě mezi nimi se rozhodne o vítězích.

TOP 10 nejvýše hodnocených studentských prací po 1. kole

Autor Vysoká škola
Kateřina Bláhová Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Petra Paulová Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Jana Pastorčáková Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Eva Lisoňová Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Daniela Buzková Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Jiří Saidl Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Bohuslav Šmidla Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Lada Kavanová Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Markéta Řepová Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Martina Cíchová Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Další informace o soutěži MANAŽER ROKU naleznete zde.

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

Kontakty pro média

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace SP ČR a tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

Ing. Tomáš Studnička, projektový manažer, Česká manažerská asociace, Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1, www.cma.cz, e-mail: studnicka@cma.cz