Svaz průmyslu a dopravy ČR dohodl spolupráci se Studenta Media

Svaz průmyslu a dopravy ČR dohodl spolupráci se Studenta Media

12 prosince, 2013

Výraznějšímu informování studentů zejména technických a ekonomických oborů by mělo napomoci Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Studenta Media – mediální skupiny a komunikační agentury zaměřené na vysokoškolské studenty. Memorandum podepsali tento měsíc Jaroslav Hanák, prezident SP ČR a Tomáš Rašner, ředitel Studenta Media, která je jedničkou na českém trhu a nabízí širokou škálu produktů a služeb k oslovení studentů po celé České republice, vydávající nejsilnější tištěný magazín pro vysokoškoláky Studenta s nákladem 45 tisíc výtisků a provozující kariérní portál UNIjobs.cz.

Podporujeme technické vzdělávání, spolupráci škol a firem, podporujeme excelentní školy, podporujeme veškeré kroky, včetně akcentu na výuku jazyků, které vedou k uplatnění absolventů na pracovním trhu. Považuji proto za velmi přínosné, aby o našich snahách studenti byli informováni a aby zase naši členové měli informace ze studentského prostředí“, uvedl Jaroslav Hanák.

Ředitel Studenta Media Tomáš Rašner ke spolupráci uvedl: „Dohoda nám přináší možnost prezentovat naši mediální skupinu mezi členy Svazu jako partnera, který dokáže úspěšně zprostředkovávat studentům středních a vysokých škol informace z firemní sféry, nabízí praktické služby, propaguje průmyslová témata a technické vzdělávání. Ve spojení se SP ČR jsme schopni studentům přinášet zajímavosti z průmyslu a informace o jejich budoucích kariérních možnostech“.

Vedle poskytování informací vůči relevantním cílovým skupinám je Studenta Media partnerem soutěže MANAŽER ROKU, spoluvyhlašovatelem je Svaz průmyslu a dopravy ČR, jejíž součástí je vyhlášení studentské soutěže ohledně role manažera či kritérií hodnocení úspěšnosti manažera. Autoři nejkvalitnějších esejí budou zviditelněni na slavnostním galavečeru ocenění vítězů soutěže MANAŽER ROKU 24. dubna 2014 za účasti čtyř set manažerů, vrcholných politiků a médií.

Mezi aktivity Studenta Media patří i šetření mezi studenty na vybraná témata. Poslední zjištění bylo zaměřeno na finanční situaci studentů. Podle něho průměrný vysokoškolák utratí necelých sedm tisíc měsíčně. Většina studentů musí žít velmi úsporně. Dvě třetiny z nich mají totiž jako svůj největší zdroj financí kapesné od rodičů, jen třicet procent odpovědělo, že je jím vlastní výdělek.

Další informace o Studenta Media najdete na webové stránce www.studentamedia.cz

Další informace najdete na webové stránce soutěže MANAŽER ROKU www.manazerroku.cz

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v zemi. Posláním této dobrovolné, nestátní organizace, nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády a působit na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a mezinárodních organizacích, zejména jako člen vlivného evropského svazu zaměstnavatelů BusinessEurope.