Manažeři: Principy firemní sféry by měl stát více využívat

Manažeři: Principy firemní sféry by měl stát více využívat

30 listopadu, 2013

Nejlepší manažeři v České republice požadují od nových politických reprezentací, aby jako prioritní úkol bylo jednoznačně definováno zastavení propadu země v mezinárodním srovnání. Vyplývá to ze zjištění mezi finalisty soutěže MANAŽER ROKU, jichž prošlo touto soutěží za jednadvacet let téměř 1200. Poukazují na to, že některé principy firemní sféry by se měly výrazněji využívat při řízení státu.

Tuzemští manažeři poukazují v této souvislosti na to, že stejně jako je předpokladem úspěchu firmy je strategie na několik let dopředu, podobně to platí o státu a jeho hospodářské politice v delším časovém období. Druhým klíčovým předpokladem jsou podle tuzemských manažerů inovace, neustálé zvyšování efektivity a zjednodušování interních procesů. Recept na konkurenceschopnost zahrnuje rozvíjení týmu a chování podle principů fair play. I tyto principy uplatňované ve firemní sféře se dají v té či oné míře aplikovat na státní a veřejné instituce.

 

„Jasná, reálná vize. Investice do špičkových technologií, vývoj a inovace. Vyhledávat nové příležitosti. Držet se zásady pracovat a nekrást,“ shrnuje principy úspěchu loňský MANAŽER ROKU Jan Světlík, generální ředitel společnosti Vítkovice Holding. Další manažeři z „horní desítky“ soutěžního hodnocení (TOP 10) poukazují na nutnost propojení cíle s praxí. „Skloubit operativu s vizí a naopak. Mít nižší náklady, větší produktivitu práce a v konečném důsledku schopnější a loajální spolupracovníky a být tak před konkurencí jeden, dva kroky vepředu,“ říká Jiří Rosenfeld, generální ředitel Slováckých strojíren. V této souvislosti poukazuje řada manažerů na nezbytnost spolupráce průmyslu s výzkumnými institucemi a investice do výzkumu a vývoje.

Názory a komentáře nejlepších českých manažerů se shodují v tom, že dobrá firma, stejně jako stát, se neobejde bez hledání a podpory pracovitých lidí, kteří jsou otevřeni novým výzvám, nebojí se riskovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí: jednoduše řečeno, prosperitu firmy zajistí kvalitní a motivovaní lidé. S tím souvisí i kvalita vzdělávacího systému.

„Celý svůj profesní život vyhledávám příležitosti k učení, jak dělat věci lépe,“ říká Jan Rýdl, předseda představenstva TOS Varnsdorf. Jedním dechem poukazuje na stav technického školství v zemi: „Největším ohrožením naší konkurenceschopnosti je úroveň technického školství. Tvrzení, že o technické obory není zájem, zastírá skutečný důvod tohoto úpadku, který je ve zjednodušeném přístupu vycházejícím z teze, že trh to vyřeší.“

A ještě na jeden aspekt manažeři poukazují. Je tím potřeba dostatečného sebevědomí. Libor Witassek, jednatel společnosti DC Vision, k tomu dodává: „Investujeme do vývoje vlastních manažerských modelů a prosazujeme se v celém světě. Již nyní máme lepší metodiky v oblasti provozní excelence než prestižní americké nebo britské firmy. Není důvod se bát renomovaných konkurenčních subjektů, naši zákazníci naše sebevědomí a nadhled již znají a jistě to ocení. Pokud nám chybí sebevědomí, svět to vycítí.“

Tyto a další názory lze prezentovat v rámci platformy soutěže MANAŽER ROKU, jejíž nominace do 21. ročníku se právě rozběhly. Nominovat lze do 15. února 2014, od listopadu do února běží čas pro podávání přihlášek. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 24. dubna 2014 v pražském paláci Žofín. Další informace naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

 

Kontakty pro média

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

Rastislav Lukovič, ředitel Projektové kanceláře, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, tel./fax: +420 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz