Anketa: nejlepší čeští manažeři o vstupu do nového roku

Anketa: nejlepší čeští manažeři o vstupu do nového roku

20 ledna, 2014

Finalistům minulých ročníků prestižní soutěže MANAŽER ROKU jsme položili s příchodem nového roku tři otázky. Několik odpovědí, které vám předkládáme, sice reprezentuje pouhý zlomek z 1200 finalistů dvaceti ročníků zmíněné soutěže, přesto však poskytují poměrně celistvý obraz o názorech a očekáváních české manažerské špičky na prahu roku 2014.

 

1. Co poškozuje renomé manažerů na veřejnosti, a co toto renomé naopak zvyšuje?

2. Jaká hlavní manažerská rozhodnutí (problémy) jsou před vámi v roce 2014?

3. Co přejete do nového roku ostatním manažerům v ČR?

 

Pavel Holubář, ředitel a majitel, SHM:

1. Negativní vliv mají korupční kauzy, nesmyslné a neodůvoditelné odměny manažerům v případech špatných výkonů jimi řízených firem a následně mediálně zneužívaná témata, související s pojmy „manažer“ a „podnikatel“. Částečně zde existuje historicky vytvořený a oprávněný názor na morálku „papalášů“, který se automaticky překlápí na dnešní manažery.

2. Jak se vyrovnáme s novými pravidly nových zákonů – Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích – které ovlivní jak stávající smluvní vztahy, tak i způsob našeho chování v oblasti podnikání. A jak smysluplně rozvíjet odpovědné podnikání ve stále nestabilním ekonomickém prostředí (např. rozhodnutí ČNB, nejasná strategie nové a ještě neexistující vlády atd.) a s malým povědomím veřejnosti o tom, co odpovědné podnikání představuje.

3. Rovnou cestu a hlavu vzhůru.

 

Zbyněk Frolík, výkonný ředitel a jednatel, Linet Group:

1. Namyšlenost, neprofesionalita, povýšené chování a insignie privilegované skupiny (drahé značky oděvů a doplňků vystavované na obdiv) renomé poškozují. Pokora, smysl pro fair play a slušné vystupování jej zvyšují.

2. V profesní úrovni žádná neobvyklá nebo nečekaně obtížná rozhodnutí zatím nevidím ani neplánuji. Až přijdou, tak je budu řešit.

3. Přeji odvahu a šťastnou ruku při výběru podřízených. Nebojte se jít a prodávat své zboží do světa. ČR je malá a svět přiliš velký na to, aby se v něm veškeré české zboží prodalo. Dále přeji konzistentní chování ČNB.

 

Marcel Winter, odborný poradce, WMC (Winter Management Consulting):

1. Renomé manažerů u veřejnosti poškozují diletanti, kteří se nazývají manažery a firmy, ve kterých působí, dovedou ke krachu nebo je i se svými kamarády „vytunelují“. Prestiž zvyšují poctiví podnikatelé s nápady, inovacemi a novými vizemi, kteří se naopak manažery nenazývají, ale v praxi jimi jsou. A výsledky jejich práce dokazují, že dokonce výbornými, i když na funkci manažera nemají žádný diplom.

2. Jaký zvolit osvětový a akviziční prostředek, aby firmy v ČR zbytečně nekrachovaly a zaměřily svoji pozornost na perspektivní devadesátimilionový Vietnam s růstem HDP 5,3 %, který má o výrobky, technologie i spolupráci s ČR zájem.

3. Hodně zdraví, nápadů, vizí, úspěchů. A také, aby na ministerstvech byli lidé, kteří jim budou rozumět, protože již něco pozitivního v praxi dokázali. A kteří budou umět naslouchat skutečným manažerům, nikoliv jen funkcionářům a lobbistům.

 

Jitka Pantůčková, ředitelka, Ohridská banka Makedonie (Société Générale):

1. Být manažerem není pouze profesní pozicí, ale zároveň i společenskou rolí. Člověk není manažerem pouze ve své firmě, ale lidé jej tak vnímají i mimo ni a podle jeho chování posuzují nepřímo i danou firmu. Řada manažerů svou roli bohužel neunese a chová se někdy lehce arogantně; velmi často také neposlouchá ostatní, ale pouze sám sebe. Myslím, že podceňování této společenské části manažerské role snižuje renomé manažerů. A naopak: lidé, kteří zvládají i tuto roli, patří dlouhodobě k nejúspěšnějším a jsou veřejností velmi dobře vnímáni.

2. Posunout obchodní strategii banky správným směrem tak, abychom byli schopni pokračovat v jejím dynamickém úspěšném rozvoji i pátým rokem po sobě.

3. Pevné nervy, spoustu optimismu a vždy úsměv na tváři!

 

Josef Hynek, rektor, Univerzita Hradec Králové:

1. Renomé poškozuje nedostatečná empatie a „patent na rozum“. Zvyšuje jej naopak ochota naslouchat a odvaha dělat i těžká rozhodnutí.

2. Hlavní problémy bude možné zhodnotit až na konci roku, ale za své klíčové úkoly považuji zvyšování vědeckého výkonu a prohloubení internacionalizace Univerzity Hradec Králové.

3. Nadhled a optimismus – přes všechny potíže a stesky se Česku daří docela dobře a měli bychom si to více a mnohem častěji připomínat.

 

Jan Heřmanský, generální ředitel a majitel, Svitap J.H.J.:

1. Myslím, že renomé manažerů není špatné. Jen pokud se zveřejňují statisícové platy manažerů státních podniků, když stát je tzv. na huntě a na nic nemá, je to zbytečné dráždění národa. Renomé zvyšují například publikace o úspěšných manažerech. Mnohdy však veřejnost zaměňuje manažery a podnikatele. Renomé profese snižuje i přístup médií: pokud je podnikatel dobrý, tisk se o něj nezajímá. A pokud je to zloděj, tak se má o něm psát jako o zloději a ne jako o podnikateli, který rozkradl firmu.

2. Hlavní rozhodnutí před námi jsou rázu více inovačně-technického, než jiného. Ostatní problémy jsme byli zvyklí vždy si řešit sami a nikdo nám s nimi stejně nepomohl.

3. Dostatek zakázek. Pak už se ukáže, zda jsou to schopní nebo neschopní manažeři.

 

Evžen Korec, generální ředitel a majitel, Ekospol:

1. Domnívám se, že renomé manažerů na veřejnosti poškozují i zvyšují především hmatatelné a měřitelné výsledky jejich práce. Pokud daná firma nebo organizace bez problémů funguje, plní svůj účel a generuje pozitivní hospodářské výsledky, renomé jejích manažerů automaticky stoupá. Ne nadarmo se plemenní hřebci posuzují podle kvality potomstva, kdežto špičkoví manažeři podle schopností týmů, které vybudují a řídí. Co naopak spolehlivě renomé manažerů sráží, jsou často absurdně vysoké odměny a zlaté padáky u firem a organizací, které přitom vůbec nefungují a jsou dokonce ve ztrátě. Manažer, který přivede firmu do ztráty, by přece neměl mít nárok na žádnou odměnu.

2. Jedním z klíčových rozhodnutí, která mne v příštím roce čekají, je výběr nových spolupracovníků tak, aby vhodně zapadli do koncepce společnosti a byli platnou a schopnou posilou. Obecně se domnívám, že právě výběr, motivace a rozvoj těch nejlepších spolupracovníků je nejtěžším a nikdy nekončícím úkolem každého manažera.

3. Přeji jim především šťastnou ruku při výběru podřízených, chladnou hlavu a jasnou mysl při rozhodování založeném na objektivních a ověřitelných datech.

 

Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft:

1. Podle mne mají čeští manažeři celkem dobrou reputaci. Prospělo by jim určitě se ještě více vzdělávat.

2. Je to tvorba edukační strategie pro celou EU, na níž se osobně jako poradce Evropské komise podílím.

3. Přeji všem manažerům a nejen jim zdar a sílu v roce 2014. Domnívám se, že právě to budeme všichni potřebovat.

 

Jan Lustyk, ředitel, Rieter CZ:

1. Z mého pohledu existují dvě manažerské oblasti: manažerů státních firem a manažerů privátních firem. U manažerů státních firem, kteří mnohdy bojují o státní zakázky nebo naopak rozhodují o nákupu služeb a materiálu, se jejich renomé ať zaslouženě či nezaslouženě blíží pohledu na naše politiky. Privátní firmy – dobré privátní firmy – mají zapracovány kodexy chování, které povětšinou nezůstávají jen na papíře, ale jsou prosazovány v reálném životě. To pak ovlivňuje i pohled veřejnosti. Zvýšit renomé je jednoduché: jasně a otevřeně komunikovat a dodržovat standardy slušného chování.

2. V roce 2014 chceme uzavřít cca 14 projektů, které vznikly v roce 2013 a které přinesou jak vyšší obrat, tak i zaměstnanost. Takže musíme udělat všechno tak, aby cíloví zákazníci těchto projektů byli plně spokojeni.

3. Přeji odvahu rozhodovat, otevřeně komunikovat a s upřímným pohledem do zrcadla na konci roku 2014 konstatovat, že úkoly, cíle a i nejsmělejší sny byly naplněny.

 

Josef Novák, generální ředitel, VEBA textilní závody:

1. Mediální pozornost je zásadně disproporčně zaměřena především na případy manažerských selhání, neetického nebo nezákonného jednání manažerů, a preferuje „čtivý“ výběr příběhů s potenciálem skandálů, třeba i osobních. Příběhy úspěchů, uznání zodpovědnosti, pracovního vypětí a cílevědomosti manažerů jsou publikovány mnohem vzácněji, i když proporce v reálném životě jsou právě opačné. A protože média tvoří názory a postoje veřejnosti, neodpovídá renomé manažerů jejich společenskému významu. Dobrému obrazu českého manažera pomáhá, když se prosadí v zahraničí či mezinárodní firmě.

2. Mezi nejdůležitější rozhodnutí patří stanovení tempa růstu firmy, výše investic, ladění obchodní politiky a rozhodnutí týkající se personálních otázek.

3. Pevné zdraví, dostatek sebedůvěry a tvrdohlavosti i potřebnou dávku štěstí. Manažerům, podnikatelům, ale i jejich zaměstnancům pak přeji, aby se dočkali toužebně očekávaného zlepšení konkurenceschopnosti ČR v kvalitě státní správy a výkonů státních institucí, v kvalitě vzdělávacího systému a v celkové stabilitě podnikatelských podmínek.

 

Karel Vytřísal, jednatel, Domat Control System:

1. Poškozuje jej nevhodné chování lidí, kteří se jako manažeři chtějí chovat, ale nemají na to. Zvýšil jej podle mě výsledek parlamentních voleb z roku 2013 s hnutím ANO na druhém místě.

2. Přizpůsobit náklady společnosti předpokládaným maximálním příjmům společnosti.

3. Zdraví, štěstí, pevné nervy a soudnost.

 

Bořivoj Kačena, předseda představenstva, Společnost pro rozvoj silniční dopravy:

1. Snižuje jej stále jen a jen negativní hodnocení práce manažerů v médiích, se zaměřením pouze na neúspěchy. Zvyšuje jej veřejné a z hlediska PR dobře zvládnuté oceňování těch nejlepších a nejúspěšnějších.

2. Přesvědčit nové poslance a vrcholové politiky o tom, že dobudování páteřní sítě silnic a dálnic v ČR je nevyhnutelným předpokladem pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

3. Přeji jim, aby se jim dařilo přijímat jen samá správná rozhodnutí.

 

Stanislav Husník, předseda družstva, Styl:

1. Pověst manažerů nejvíce poškozují příklady těch nepoctivých.

2. Mým hlavním úkolem bude zvolit správný poměr mezi investováním do dalšího rozvoje firmy a opatrností, jako důsledkem obav z nestabilního prostředí a dalšího chudnutí naší společnosti.

3. Všem manažerům přeji vládu a parlament, které si uvědomí za a), že většina někdy i drobných změn v zákonech upravujících podnikání znamená v podnicích změnit stovky i tisíce dokumentů, ale i například etiket k výrobkům, a to je spojeno s vysokými a hlavně zcela zbytečnými a neproduktivními náklady. Za b), že složité zákony vyžadují stále vyšší (a opět zcela neproduktivní) náklady na právní a poradenské služby.

 

Pavel Knorr, výkonný ředitel a prokurista, Pears Health Cyber:

1. Česká společnost zůstává stále hodně rovnostářská a na manažery i podnikatele se tak mnozí dívají stále jako na někoho, kdo požívá neoprávněných výhod, vysokých platů a odměn apod. – na úkor „obyčejných“ pracovníků, občanů. Případně jako na ty, kdo se účastní korupčního a jiného nekalého jednání. K tomuto pohledu bohužel velmi často přispívají také bulvární a jednodušší média. Schopní a kvalitní manažeři sami dosud nepřevzali větší odpovědnost za rozvoj české společnosti jako takové, respektive neradi se zviditelňují. Nejspíš právě v obavách z výše uvedeného.

2. Optimalizace společností, které řídím – jak z hlediska obchodních aktivit a oblastí zaměření, tak nákladů, včetně rozhodování o zeštíhlování, případně odbourávání přílišné byrokracie, pohodlnosti, nedostatečné osobní odpovědnosti zaměstnanců.

3. Abychom více přispívali k rozvoji české společnosti z hlediska vylepšování právního prostředí i morálních hodnot a občanské odpovědnosti. Abychom dotlačili státní správu k výrazně vyšší profesionalizaci…

 

Pavel Loutocký, tajemník, Magistrát města Brna:

1. Renomé manažerů poškozují stále složitější legislativa, nesystémové kroky a zejména špatná strategická rozhodnutí. Renomé naopak zvyšuje kvalitní a důsledná práce, která nepřináší jen finanční zisk, ale i spokojenost zákazníků či – mluvíme-li o manažerech ve státní správě – občanů. Renomé manažerů ve státní správě by se zvýšilo se zvýšením akceschopnosti úřadů a důsledným dodržováním zásady, že úřad je tady pro občana a jeho potřeby a ne naopak.

2. V platnost vstupuje nový Občanský zákoník a z toho budou jistě vyplývat potřebná a nutná rozhodnutí pro kvalitní výkon státní správy a samosprávy, nabývá učinnost i Zákon o obchodních korporacích a přestává platit Obchodní zákoník.

3. Všem manažerům v ČR bych chtěl popřát, aby ve své činnosti stáli vždy pevně nohama na zemi, nevytvářeli si vzdušné zámky, ale aby pracovali v reálném čase s reálnými podmínkami a tak vytěžili maximum možných úspěchů. Rovněž jim přeji, aby odvedená práce přinášela radost nejenom jim samotným, ale i jejich kolegům a všem, kdo se na úkolech podíleli. A za třetí bych rád doporučil používat v problematických situacích selský rozum, ten nikdy nezklame. Hlavně přeji hodně sil, zdraví a štěstí v tomto roce.