UMÍŠ PŘEMÝŠLET JAKO MANAŽER?

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:

  1. studenti
  2. vysokoškolští pedagogové (vč. doktorandů)

Kategorie budou hodnoceny samostatně.

Studentská soutěž 28. ročníku soutěže MANAŽER ROKU (1. kategorie – viz. leták vpravo) nabízí studentům ke zpracování eseje následující témata:

  • Nové profese budoucnosti
  • Krizový management

.
Témata mohou být pojata ze dvou pohledů: vliv umělé inteligence / dopady pandemické krize.

Soutěž pro vysokoškolské pedagogy a doktorandy (2. kategorie) nabízí ke zpracování eseje, týkající se kritérií soutěže Manažer roku. Zadáním je vybrat jednu z 20 otázek, uvedených v Přihlášce do soutěže (vycházející z modelu EFQM a Hoshin Kanri) a vytvořit práci, ve které bude vybrané kritérium (otázka) popsána z pohledu autora – např. jak hodnotit konkrétní kritérium z hlediska různých firem, soutěžních kategorií a celkového porovnání finalistů (benchmarkingu) nebo jak jsou kritéria relevantní pro hodnocení finalistů soutěže a také jak dané kritérium naplňuje trendy v teorii managementu a jak je dané kritérium zahrnuto v učebních osnovách škol.

Vzhledem k tomu, že model EFQM má od roku 2020 novou verzi a při definování otázek jsme vycházeli z roku 2013 – může být pro soutěž zajímavé odborný pohled a návrh aktualizace kritérií dle verze 2020 viz schema na www.efqm.org:

Motivem je, že jsme byli osloveni CEC – European Managers, abychom připravili kritéria pro Evropskou soutěž nejlepších manažerů a tudíž bychom měli připravit kritéria hodnocení, platná pro Evropu.

 

Obecné podmínky zpracování (pro kategorii 1. i 2.):

  • Práce musí mít rozsah 2 normostrany strany A4 bez příloh (3600 znaků). Doporučené řádkování je 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma Times New Roman velikosti 12b.
  • Soutěž bude vyhodnocena týmem odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze. Hodnocení bude dvoustupňové. První kolo bude zahrnovat hodnocení všech prací dle stanovených kritérií (např. komplexnost, reálnost, přínos apod.). Druhé kolo bude spočívat v hodnocení a prezentaci deseti nejlépe ohodnocených prací z každé kategorie nominovanou komisí. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při slavnostním vyhlašování soutěže MANAŽER ROKU 2020, tj. 19. října 2021.
  • Autoři prvních tří nejlepších prací jednotlivých kategorií budou mít příležitost zúčastnit se VIP setkání s finalisty a vítězi soutěže Manažer roku 2019 a převzít ocenění z rukou úřadujícího Manažera a Manažerky roku. Prvních deset rovněž obdrží diplom, který jim po předchozí dohodě předá zástupce příslušné univerzity. Ostatním finalistům budou vytvořeny elektronické grafické listy s poděkováním za aktivní účast a jejich příspěvky. Nejlepší práce budou umístěny na webu soutěže MANAŽER ROKU, na webových stránkách vyhlašovatele soutěže a dále medializovány ve spolupráci s mediálními partnery soutěže a České manažerské asociace.
  • Termín realizace soutěže: od ledna 2021 do října 2021. Vypracované eseje je možné dodat nejpozději 13. října 2021.
  • Své práce mohou studenti zasílat: Bc. Kateřině Nováková, mail: novakova@cma.cz, která bude figurovat rovněž jako kontakt pro případné zodpovídání dotazů.