Špičkoví manažeři dvou desetiletí o loňském roce v Česku

Špičkoví manažeři dvou desetiletí o loňském roce v Česku

18 února, 2015

Finalisté 21 ročníků soutěže MANAŽER ROKU
hodnotili uplynulý rok v ČR

 

Za nejzásadnější událost v roce 2014 v ČR považují dvě třetiny manažerských odpovědí práci nové české vlády, kterou nejčastěji označují za stabilní a s pozitivním vlivem na ekonomiku. Druhou hlavní událostí, zmíněnou téměř polovinou manažerů, byly říjnové senátní a komunální volby, jejich výsledky manažeři vesměs nehodnotili. Hlavním rozdílem oproti předchozímu anketnímu průzkumu je odlišné hodnocení důsledků devalvace koruny Českou národní bankou z listopadu 2013. Uvedla jej více než třetina odpovědí, oproti minulosti ale zcela převládalo pozitivní hodnocení.

Na přelomu roku uspořádali vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU pravidelnou výroční anketu mezi finalisty předchozích 21 ročníků. Došlých pět desítek odpovědí představuje průřez názory české manažerské špičky na dění v České republice v roce 2014. Anketa měla pět otázek, z nichž první dvě se týkaly stavu naší země obecně – Jakou událost v České republice považujete za nejzásadnější pro rok 2014 a Co podle vás zásadním způsobem ovlivnilo tržní prostředí v ČR v roce 2014.

Za nejzásadnější událost v roce 2014 v ČR považují zhruba dvě třetiny manažerských odpovědí práci nové koaliční vlády premiéra Bohuslava Sobotky, kterou nejčastěji označují jako stabilní a stabilizující ekonomiku. V souvislosti s vládou je zmiňována rovněž větší transparentnost státní správy a zlepšení hospodaření v rámci státního rozpočtu (Lubomír Stoklásek, generální ředitel Agrostroj Pelhřimov, a.s.), opuštění politiky úspor a její nahrazení politikou podpory spotřeby (Václav Novotný, ředitel Advanced Risk Management, s.r.o.) a další aspekty. Několikrát byla výslovně pozitivně uvedena role strany ANO a ministra financí Andreje Babiše.

Ekonomické oživení zmínily více než tři čtvrtiny dotázaných. Jako jeho hlavní důvody byly uváděny práce vlády a růst ekonomiky v okolních zemích s dalšími zahraničními faktory (například poklesem cen ropy). Zlepšení stavu české ekonomiky konkrétně dokladovala Jitka Haubová, Deputy Executive Director, Corporate Banking, Komerční banka, a. s.: „Zajímavé čtení je ve Zprávě o globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report) z letošního roku od Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) z pohledu řady kritérií. ČR se poprvé po čtyřech letech posunula vzhůru a je na 37. místě ze 144 ekonomik.“

Jen výjimečně byla vláda hodnocena negativně a jen výjimečně tak byl hodnocen stav české ekonomiky: „Nepovažuji ČR za svobodnou tržní ekonomiku, pokračuje „volný“ trh bez tržní rovnováhy, ovládaný z velké části několika oligopoly a napojenými politiky, soustavně ničenou dotacemi do přímé tržní směny,“ napsal Libor Witassek, CEO, DC VISION, s.r.o. Rozporuplně vnímám pokračující koncentraci kapitálu a posilování pozic silnějších hráčů (především v maloobchodě, farmacii, e-commerce aj.), stejně jako propojování mediálního světa s obchodními společnostmi“, uvedl Pavel Knorr, CEO (výkonný ředitel) Pears Health Cyber, s.r.o.

Druhou hlavní událostí, zmíněnou téměř polovinou manažerů, byly říjnové senátní a komunální volby, jejich výsledky manažeři vesměs nehodnotili. V pětině příspěvků se objevila kritika prezidenta ČR Miloše Zemana.

Hlavním rozdílem oproti minulému anketnímu průzkumu je odlišné hodnocení devalvace koruny ČNB z listopadu 2013. Zmínila jej více než třetina dotázaných, oproti minulosti ale tentokrát zcela převládalo pozitivní hodnocení vzhledem k pozitivnímu dopadu na českou výrobu a export, několik oslovených mluvilo o důležitosti tohoto kroku bez hodnocení a jen dva vyjádřili negativní postoj: Podstatným krokem, který velmi ovlivnil ekonomické prostředí v zemi v roce 2014, byla intervence ČNB z listopadu 2013. Od tohoto kroku sice bankéři očekávali nárůst inflace, ale místo toho reálně došlo k oloupení nemalého množství lidí o část jejich úspor a zdražení zboží z dovozu“ (RNDr. Evžen Korec, Csc., generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.).

Konflikt na Ukrajině zmínila třetina dotázaných, ekonomické sankce vůči Rusku byly hodnoceny jednoznačně negativně. Kromě negativního vlivů sankcí samotných na zákaz exportu byl několikrát zmíněn i následný negativní vliv devalvace ruské i ukrajinské měny jako ještě podstatnější faktor: „Sankce a protisankce, ale zvláště devalvace hřivny i rublu připraví český průmysl o velkou část exportu. To se projevilo již koncem roku 2014 a výrazně ovlivní rok 2015,“ shrnul Karel Žďárský, generální ředitel Farmet a.s. a Manažer roku 2013. Selektivní podporu českého vývozu do Ruska ale manažeři nepodpořili: pokud ji ojediněle zmínili, hodnotili její přípravu negativně (Jaroslav Klíma, předseda představenstva a generální ředitel TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., označil uvedenou podporu za „skrytou subvenci několika podniků“), podobně jako další dotace z českých i unijních zdrojů, které podle účastníků ankety pokřivují trh.

Negativně zmiňován byl zhruba desetinou odpovědí nárůst byrokracie jak ze strany českého státu, který podle mínění manažerů přenáší na podniky a občany část svých povinností, tak ze strany EU.

Dalším důležitým faktorem loňského dění v ČR, zmíněným více než desetinou odpovídajících manažerů, byly nové zákony: Nový občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích (ZOK), hodnocené manažery rozporuplně.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 22. ročníku soutěže, proběhne 23. dubna 2015 v pražském paláci Žofín. Další informace naleznete zde.

 

Kontakt pro zájemce o účast v soutěži MANAŽER ROKU

Dr. Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, e-mail: lukovic@cma.cz

 

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

 

PR podpora soutěže MANAŽER ROKU

Miroslav Dočkal, tel.: +420 608 573 798, e-mail: mirekdockal@volny.cz