Soutěž o nejlepší esej vyhráli studenti z VŠB a VŠE

Soutěž o nejlepší esej vyhráli studenti z VŠB a VŠE

24 dubna, 2015

V soutěži o nejlepší studentskou esej, která je součástí 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, obdrželi dnes v pražském Paláci Žofín cenu vítězů Lucie Vozáková a Anežka Kolúchová z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU) a Patrik Borýsek z Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Ceny vítězům předali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, prof. Eva Kislingerová z VŠE, která je předsedkyní Hodnotící komise soutěže MANAŽER ROKU, dále prezidentka organizace AIESEC Kristýna Langerová a zástupce společnosti StudentaMedia Jan Klusoň.

mr_2014_studentska_esejCelou fotogalerii naleznete zde

Letošní již druhý ročník soutěže o studentskou esej proběhl ve znamení letos vyhlášeného Roku průmyslu a technického vzdělávání. Vítězné práce byly proto zaměřeny na „Příběh úspěšné spolupráce firmy se školou“ a „Příběh talentovaného studenta, který své dovednosti úspěšně uplatnil ve firmě“.

Výhodou pro firmu, ve které jsem nabírala cenné zkušenosti, je to, že si za nízké náklady mohly vychovat svého zaměstnance a nasměrovat ho tou cestou, která byla neprozkoumaná a bez vize,“ napsala ve své práci Anežka Kolúchová, kde zobecňuje své zkušenosti nabyté při stáži v plynárenské firmě. Podobný názor vyslovila Lucie Vozáková. „Podniky se nebudou bát nám nabídnout práci, pokud prokážeme, že jsme schopni jim být nápomocni… Pokud se student ve firmě osvědčí, je pro zaměstnatele přednostní volbou,“ uvedla Lucie Vozáková.

Patrik Borýsek se ve své eseji zaměřil na spolupráci společnosti ŠKODA AUTO se střední a vysokou školou. Vedle potřebnosti komunikace zástupců školského systému, státu a zaměstnavatelů poukázal i na nutnost zviditelnění vůči veřejnosti polytechnického vzdělávání. „Oceňuji podporu přírodovědného vzdělávání a snahu o zatraktivnění fyziky a matematiky. Sám mám matematiku velmi rád, maturoval jsem z ní jako z oblíbeného předmětu,“ uvedl Patrik Borýsek.

V prvním kole studentské práce hodnotil tým prof. Ing. Evy Kislingerové z Vysoké školy ekonomické v Praze z katedry Podnikohospodářské. Vybráno bylo deset nejzajímavějších esejí.

V druhém kole o pořadí umístění esejí rozhodoval tým zástupců vyhlašovatelů – Svazu průmyslu a dopravy ČR /www.spcr.cz/, České manažerské asociace /www.cma.cz/, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR /www.kzps.cz/. V hodnotící komisi byl i zástupce společnosti StudentaMedia /www.studentamedia.cz/, v ČR klíčové mediální skupiny a komunikační agentury zaměřené na vysokoškolské studenty, a organizace AIESEC /www.aiesec.cz/. Komise vybrala na základě bodového systému tři nejlepší práce. Vítězové obdrželi v pražském paláci Žofín za účasti 400 manažerů a politiků tablet Samsung.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 22. ročníku soutěže, proběhla 23. dubna 2015 v pražském paláci Žofín. Soutěž letos proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.


Kontakt pro zájemce o účast v soutěži MANAŽER ROKU
Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, e-mail: lukovic@cma.cz

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU
Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 739 452 816, e-mail: mmostyn@spcr.cz