Soutěž MANAŽER ROKU ocení i mladé manažery

Soutěž MANAŽER ROKU ocení i mladé manažery

20 února, 2019

Vyzvednout a zviditelnit schopné mladé podnikatele a manažery je záměrem soutěže MANAŽER ROKU, která nabízí i kategorii Mladý manažerský talent do 35 let. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit do půlky března.

 

Praha, 20. 2. 2019  Česká manažerská asociace (ČMA) je dlouholetým vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU, která se konala již 25krát. V letošním 26. ročníku cíli i na juniorní manažery v kategorii Mladý manažerský talent do 35 let. „Velmi fandíme mladým podnikavým lidem, kteří chtějí měnit svět. Věříme, že i díky ocenění získají nejen sebevědomí a uznání, ale také cenné kontakty,“ popisuje Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA.

Nominovaný se může přihlásit sám, nebo být nominován třetí stranou. Hlavním hodnotícím prvkem je prostý příběh. Co hrdina tohoto ročníku zažil, jakým překážkám čelil, jak se s nimi popasoval a jaké jsou jeho vize. Informace najde na www.manazerroku.cz.

Partnerem soutěže v kategorii pro mladé je Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici. „Právě mladé podnikající osobnosti musíme upřímně oslavovat a snažit se jim připravit čisté podnikatelské prostředí, díky kterému se budou moci focusovat na svůj core business,“ vysvětluje základní myšlenku David Zábrž, předseda asociace startupů.

 

Co od účasti v soutěži MANAŽER ROKU očekávala jeho mladá vítězka v roce 2014 – Monika Šimánková, ředitelka společnosti Hestego? „Chtěla jsem se inspirovat a setkat se zkušenějšími kolegy a získat možnosti další spolupráce s nimi. Soutěž umožňuje, že odborníci posoudí učiněné pokroky v porovnání s ostatními manažery“.

 

O soutěži MANAŽER ROKU

Již čtvrtstoletí soutěž vyhledává, hodnotí a oceňuje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo téměř 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace, včetně nominačních listů či přihlášek, najdete na www.manazerroku.cz.

 

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 16 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Kontakt pro média

Milan Mostýn
Ředitel komunikace a tiskový mluvčí
Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1
www.cma.cz
e-mail: mostyn@cma.cz
mobil: +420 739 452 816