Přihláška a nominace

Přihlášky do 24. ročníku soutěže je možné podávat do 28. února 2017.

Podmínky účasti v soutěži

  • Soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.

  • Manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po tři roky (nemusí být občanem České republiky).

Dále musí vyhovovat těmto kritériím:

  • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy
  • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
  • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením
  • svou manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách evropského ekonomického prostoru
  • dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy
  • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera

Písemná přihláška do soutěže MANAŽER ROKU obsahuje vyjádření souhlasu s účastí v soutěži, závazek k uhrazení vložného (15 000 Kč s DPH) a prohlášení o oprávnění používat osobní údaje.

Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou zařazeny do soutěže.