Nominace do soutěže MANAŽER ROKU v plném proudu

Nominace do soutěže MANAŽER ROKU v plném proudu

18 ledna, 2020

Manažeři, podnikatelé, lídři mají možnost se přihlásit do 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, a to do konce února. Soutěž nabízí široký výběr kategorií odpovídající ekonomickým a technologickým změnám.

Rok 2020 ovlivní naše životy na delší dobu, neboť se ocitáme ve znamení Kovové Krysy. Tvrdí to čínská astrologie, podle níž nadcházející období určí hlavní energie následujícího dvanáctiletí a je spojeno s potřebou životní inventury. Někteří manažeři a podnikatelé se již rozhodli k této inventuře, do níž promítli své úspěchy, a hlásí se do soutěže MANAŽER ROKU. Její probíhající 27. ročník, vyvrcholí udělením cen v pražském Paláci Žofín 29. dubna 2020, a to za účasti 300 generálních ředitelů a dalších vrcholových manažerů, politiků a VIP hostů.

Základních kategorií, do nichž se zájemci mohou přihlásit do konce února, je deset, zvláštní cenou je Inovace pro udržitelný rozvoj. Nynější soutěžní kolo je pojato inovativně a nabízí vedle zavedených oborových kategorií i kategorie jako je Manažer digitálního věku, Mladý manažerský talent do 35 let či Manažer malého a středního podniku. Organizátoři z České manažerské asociace (ČMA), která si letos připomíná 30 let od svého založení, se již při loňském ročníku rozhodli zavést kategorii Vizionář a Zahraniční manažer.

Účastníci soutěže posun v kategoriích hodnotí pozitivně. Za cenný přínos označují možnost porovnat se s nejlepšími manažery v ČR, networking a propagaci. Příznivě nahlíží na poskytovaný benchmarking, který pro ty nejlépe umístěné zpracovává tým odborníků Hodnotitelské komise v čele se zkušeným koučem a konzultatem Ing. Petrem Kazíkem, Ph.D.

Soutěž vyhlašuje ČMA, ale při nominacích osobností se opírá o rozvětvenou síť soukromých, státních a veřejných institucí a hlavně partnerských odvětvových svazů a asociací a profesní sdružení jako je sesterská Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj CBCSD, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu ČR, Zemědělský svaz ČR a řada dalších. Soutěž má silnou podporu mediálních partnerů.

MR - prezentace pro ucastniky

Další informace najdete na www.manazerroku.cz

 

O soutěži

Soutěž České manažerské asociace a jejích partnerů vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje úspěšné manažerské osobnosti působící v České republice. Letošní 27. ročník, podobně jako i loňský, je na rozdíl od předchozích 25 let pojatý inovativně, soutěž reaguje na nástup digitalizace a moderní trendy v managementu.

Nabízí nové kategorie – Vizionář, Manažer digitálního věku, Mladý manažerský talent do 35 let, Manažer malého a středního podniku, Zahraniční manažer. Jádrem zůstávají oborové kategorie – Průmysl a návazná odvětví (doprava, stavebnictví atd.), Zemědělství, Služby, Nezisková sféra (zdravotnictví, kultura, sport), Veřejná správa;

Vstupem České manažerské asociace do evropské asociace manažerů CEC European Managers v květnu 2019 se pro soutěž otevírají nové příležitosti jejího rozšíření do zemí EU.

 

MANAŽER ROKU je atraktivní protože nabízí…

  • Prestiž: Jedna z nejvýznamnějších soutěží v ČR, řadí se mezi TOP 5.
  • Jedinečnost: Vyzdvihuje osobnosti napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů.
  • Kontinuitu: Již 27 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry managementu v ČR.
  • Zájem manažerů: 61 osobností nese titul Manažer roku a Manažerka roku, téměř 1600 manažerů získalo ocenění v jednotlivých kategoriích, každoročně do finále postoupí desítky manažerů;
  • Partnerskou spolupráci: Soutěž podporují Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu ČR, Zemědělský svaz ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví aj.
  • Záštity: Úřad vlády ČR, MPO ČR, MZ ČR, MV ČR, MK ČR, MŽP ČR;
  • Slavnostní ceremoniál v Paláci Žofín: dubna 2020
  • Významné účastníky galavečera – 300 osobností: kromě finalistů soutěže jsou to vrcholoví manažeři, představitelé firemní a nefinanční sféry, zástupci partnerských svazů a asociací, vlády, státních institucí, poslanci, senátoři, hejtmané;
  • Spolupráci s médii: Soutěž podporuje řada mediálních partnerů.