MSV Brno: Konference o digitalizaci s TOP manažery

MSV Brno: Konference o digitalizaci s TOP manažery

26 září, 2019

Praha, 27. 9. 2019

Digitalizace a příklady jejího zavádění ve firmách jsou obsahem konference a diskuse, kterou 7. října v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádaná Česká manažerská asociace.

Nejlepší manažeři v České republice, vítězové soutěže MANAŽER ROKU, se v den zahájení 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sejdou 7. října na konferenci s názvem Digitální budoucnost firem – recept úspěchu. Jako hlavní řečníci na ní vystoupí absolutní loňská vítězka Tanja Vainio, CEO společnosti ABB pro ČR a SR, a další úspěšní účastníci soutěže – Niclas Pfüller, CEO a jednatel Brose CZ, Adam Liška, výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice či Jan Korol, konzultant v oblasti digitalizace procesů a vytěžování velkých dat. Na úvod promluví místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Digitální konference České manažerské asociace je součástí oficiálního doprovodného programu letošního MSV a svým zaměřením koresponduje s hlavním tématem Digital Factory. Právě digitalizace je pro mnohé firmy cestou zvýšení konkurenceschopnosti a řešení nedostatku pracovníků.

„V budoucnu se díky novým technologiím změní průmysl, začleněny budou do všeho, co děláme. Továrny budoucnosti jsou flexibilní, automatizované a propojené. Digitální transformace je ale stejně tak o myšlení a vedení,“ říká Tanja Vainio.

S procesem digitalizace ve své firmě z oblasti autoprůmyslu má bohaté zkušenosti Niclas Pfüller, generální ředitel Brose CZ. Digitalizace a automatizace přináší větší konkurenceschopnost, zaměstnancům zase zajímavé příležitosti a kariérní růst. V Brose CZ se nám podařilo transformovat se z největšího výrobního závodu skupiny na servisní středisko poskytující podporu celému světu Brose,“ říká. Jeho výrobní závod v rámci skupiny získal dokonce statut Lead Plant, takže Brose CZ realizuje pilotní projekty v oblasti automatizace a digitalizace a zároveň podporuje další závody Brose ve světě vysíláním českých specialistů.

S digitalizací a je úzce spjata společnost Bekaert Petrovice, přední výrobce ocelových vláken.

„Digitalizací jsme byli schopni udržet naši konkurenční výhodu a posunout efektivitu na další úroveň.

Smysl a přidaná hodnota digitalizace ve výrobě je pro nás skryta uvnitř celého životního cyklu a bohatství  dostupných dat pomocí, kterých jsme schopni efektivně reagovat, řešit prioritní body v reálném čase, vyhodnotit úspěchy či neúspěchy. Jsme také schopni odbourat přemíru administrativy a docílit přesnosti dat,“ říká Adam Liška. Jak dále uvádí, jeho společnost pracuje i na projektech, které byly před lety vizí každého z nás – 3D brýle pro účely školení, výrobní aplikace v telefonech, tabletech nebo digitální preventivní údržba.

Na konferenci vystoupí odborník na digitalizaci procesů a velká data Jan Korol. „Jsou velká data budoucnost pro všechny firmy? Ano i ne, zaleží totiž na jejich kvalitě, to znamená zejména na odladěných firemních procesech – jakým způsobem data vznikají, v jakém množství, jak se uchovávají a jak se následně zpracovávají. Teprve po dodržení několika základních pravidel dokáží algoritmy strojového učení získat z firemních dat relevantní informace a těžit z nich zlato pro business,“ upozorňuje Jan Korol.

Konference a následné diskuse pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kterou zastřešuje Klub manažerů roku ČMA, se zúčastí desítky manažerů, podnikatelů, vystavovatelů. Akci moderuje prezident ČMA Petr Choulík. Uskuteční se v pondělí 7. října od 9:30 hodin v konferenčním sále E4 na výstavišti Veletrhy Brno.

Pozvánka a další informace jsou k dispozici ZDE

 

Komentáře hlavních řečníků konference:

Tanja Vainio, CEO společnosti ABB pro ČR a SR

In the future technology will be embedded in everything we do and also industry will change with the new technologies. Factories of the future are flexible, automated and connected. However, digital transformation is as much about mindset and leadership as it is about technology. Leadership is affected by digitalization in many ways as technology creates new opportunities, challenges, and rules of the game. It is about leading the company into a new position in the marketplace.

 

Niclas Pfüller, generální ředitel Brose CZ

Digitalizace a automatizace přináší možnosti jak pro firmy, tak jejich zaměstnance. Firmě přináší větší konkurenceschopnost, zaměstnancům zase zajímavé příležitosti a kariérní růst. Konkrétně v Brose CZ se nám podařilo transformovat se z největšího výrobního závodu skupiny na servisní středisko poskytující podporu celému světu Brose. Získali jsme statut „Lead Plant“: to znamená, že v Brose CZ realizujeme pilotní projekty v oblasti automatizace a digitalizace a zároveň podporujeme další závody Brose ve světě vysíláním českých specialistů.

Silnou základnou pro náš úspěch bude trvalý nárůst nabídky sdílených služeb a vývoje nových produktů zde v České republice. Připravujeme inovativní, vysoce automatizované, digitalizované a vzájemně propojené výrobní procesy, které nám také pomohou zajistit konkurenceschopnost pro naše české závody. V kombinaci se vzdělávacími a rozvojovými programy pro naše zaměstnance připravíme naše pracovníky na toto nové moderní výrobní prostředí.

 

Adam Liška, výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice

Využitelnost digitalizace patří v našem výrobním závodě k jednomu z klíčových pilířů provozní excelence, ať už v oblasti denní operativy, sledování výkonnosti pracovišť, strojů a zařízení, monitoringu efektivity a stavu infrastruktury, ale také pro výkonnostní dialogy všech oddělení, denní práci směnových mistrů, operátorů, manažerů či v oblasti zajištění správného warehouse managementu nebo řízení automatizace materiálového flow.

Naše společnost začala s digitalizací již před několika lety, neboť pouze digitalizací jsme byli schopni udržet naší konkurenční výhodu, posunout naše cíle a efektivitu na další úroveň.

Smysl a přidaná hodnota digitalizace ve výrobě je pro nás skryta uvnitř celého životního cyklu a bohatství  dostupných dat pomocí, kterých jsme schopni efektivně reagovat, řešit prioritní body v reálném čase, vyhodnotit úspěchy či neúspěchy, ale jsme také schopni odbourat přemíru administrativy a docílit tak přesnosti dat.

Jako společnost pracujeme na dalších projektech, které byly před mnoha lety vizí každého z nás – 3D brýle pro účely školení, výrobní aplikace v telefonech, tabletech nebo digitální preventivní údržba. Pevně věřím, že následující dekáda celosvětového průmyslu a digitalizace nás posune do oblastí, o kterých často sníme. Těšíme se na budoucnost.

Jan Korol, konzultant v oblasti digitalizace procesů a vytěžování velkých dat

Jsou velká data budoucnost pro všechny firmy? Ano i ne, zaleží totiž na jejich kvalitě, to znamená zejména na odladěných firemních procesech – jakým způsobem data vznikají, v jakém množství, jak se uchovávají a jak se následně zpracovávají. Teprve po dodržení několika základních pravidel dokáží algoritmy strojového  učení získat z firemních dat relevantní informace a těžit z nich “zlato” pro business.

 

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Kontakt pro média
Milan Mostýn
Ředitel komunikace a tiskový mluvčí
e-mail: mostyn@cma.cz
mobil: +420 739 452 816