Manažeři se opět hlásí do své soutěže

Manažeři se opět hlásí do své soutěže

26 září, 2019

Praha, 26. 9. 2019

Soutěž MANAŽER ROKU odstartovala 27. ročník – zájemci mohou zasílat přihlášky a nominace. Dosavadní vítězové na soutěži oceňují možnost porovnat se s nejlepšími manažery, networking, propagaci a odborníky poskytnutý benchmarking.

Manažeři, podnikatelé, lídři z celé České republiky se od září začínají přihlašovat do soutěže MANAŽER ROKU, kterou vyhlašuje Česká manažerská asociace a její partneři. Za sebou má soutěž 26 let existence a ocenění 61 nejlepších manažerů a manažerek roku a 1500 finalistů ohodnocených v deseti hlavních kategoriích. I letos MANAŽER ROKU nabízí deset hlavních kategorií a také cenu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD.

Nynější 27. ročník reflektuje ale výrazněji nástup digitalizace a moderní trendy v managementu. Přináší vedle oborových kategorií nové kategorie jako je Manažer digitálního věku či Manažer malých a středních podniků. Poprvé bude udělena Cena mediálních partnerů.

Soutěž a její kategorie se začaly měnit již minulý ročník, kdy se vyhlašovatelé z ČMA rozhodli zavést kategorii Vizionář a Zahraniční manažer.

Finalisté, kteří se dostali do užšího výběru, tento posun hodnotí pozitivně. Za přínosy soutěže účastníci označují možnost porovnat se s nejlepšími manažery, networking a propagaci. Kladně zejména hodnotí poskytovaný benchmarking, který zpracovává tým odborníků Hodnotitelské komise. „Systém hodnocení je zaměřen na principy řízení, podporující konkurenceschopnost a excelenci organizací, které naši manažeři vedou,” říká Petr Kazík, předseda Hodnotitelské komise a člen prezídia ČMA. A dodává: „Chceme informace sdílet a předávát prostřednictvím Manažerské akademie excelence, kde klíčovou roli budou hrát finalisté soutěže.“

Soutěž vyhlašuje ČMA, při nominacích osobností se ale opírá o rozvětvenou síť soukromých, státních a veřejných institucí a hlavně partnerských odvětvových svazů a asociací a profesní sdružení jako je sesterská CBCSD, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu ČR, Zemědělský svaz ČR atd.

 

Informace o soutěži a jejím 27. ročníku jsou k dispozici na www.manazerroku.cz

Konkrétní údaje o soutěži naleznete ZDE

Fotogalerie vítězných manažerů ZDE

 

O soutěži MANAŽER ROKU

Již 26 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery, podnikatele, lídry napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer či Manažerka roku bylo oceněno 61 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete na www.manazerroku.cz

 

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Kontakt pro média
Milan Mostýn
Ředitel komunikace a tiskový mluvčí
Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1
e-mail: mostyn@cma.cz
mobil: +420 739 452 816