Manažer roku ve veřejné správě

Manažer roku ve veřejné správě

3 února, 2021

František Lukl, starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí ČR získal nejvyšší ocenění

Krédem starosty města Kyjov a předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla je: S pozitivní energií a zdravým rozumem. Obojí kolem sebe šíří od roku 2005 jako starosta města Kyjov a od roku 2015 z pozice předsedy Svazu měst a obcí ČR, kde před tím od roku 2011 působil jako místopředseda. Od července 2013 do ledna 2014 byl ministrem pro místní rozvoj ve vládě Jiřího Rusnoka. V roce 2020 se stal zastupitelem a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje.

Veřejná správa je pro něho srdeční záležitostí a svou podporu zájmů měst a obcí veřejně hlásá. Naposledy to bylo počátkem prosince, kdy z rukou prezidenta České manažerské asociace (ČMA) po dvakrát odsunutém termín slavnostního vyhlášení v pražském paláci Žofín obdržel nejvyšší ocenění v soutěži Manažer roku 2019 v kategorii Veřejná správa. Právě se vrátil z poslanecké sněmovny, kde apeloval na zdravý rozum jejích členů, aby zvážili, kde chtějí škrtat finanční prostředky. „Je složitá doba, všichni musíme šetřit. Ale nemůžeme přece odřezat finance na investice a na rozvoj naší budoucnosti jen proto, že v tuto chvíli přišla těžká doba,“ prohlásil Lukl. Zastává názor, že z krize se musíme proinvestovat. „Pokud někdo říká, proinvestujme se z krize, tak právě samosprávy jsou tím nejvhodnějšími pro to, aby tento úkol dokázaly naplnit,“ říká.

Titul Manažer roku ve veřejné správy vnímá jako ocenění i dalších lidí, kteří jej obklopují. „Je to ocenění nejen pro mě, ale i pro celý tým, který je v Kyjově nebo na svazu. Žádný kapitán nedokáže dobře kormidlovat loď, pokud jeho posádka není zodpovědná, erudovaná, pokud nemá vědomosti a dovednosti. Ocenění získal celý tým, který mám tu čest zaštitovat,“ uvedl František Lukl. Právě tento manažerský počin – stát v čele stabilního a profesionálního týmu, s ním rozvíjet město Kyjov smysluplnými investicemi, zapojovat spoluobčany do rozhodování – ocenila vedle dalších kritérií Hodnotitelská a poté i Národní komise ČMA.

Více informací na www.manazerroku.cz.

 

3 otázky PRO

František Lukl v souvislosti s manažerským oceněním odpověděl na následující 3 otázky:

 

Proč jste se rozhodl do soutěže přihlásit?

Soutěž vás donutí přemýšlet o sobě samotném. O tom, v čem byste se mohl ještě zdokonalit, porovnat se s těmi nejlepšími a vzít si od nich inspiraci do dalšího profesního života. Jsem starosta a pro nás starosty jsou příklady dobré praxe ve veřejné správě tím nejlepším, je to inspirace pro ostatní. K tomu, aby obce, města, kraje dobře fungovaly, musíme je kvalitně řídit. Předpokládá to mít manažerské dovednosti a komunikační schopnosti, čímž nemyslím nějaké „pozlátko“. Do veřejné správy je dobré vkládat nejen finance, ale hlavně aktivitu a čas, mnohonásobně se nám to vrátí.

 

Žijeme ve složité době, co děláte ve vaší práci jinak?

Je to o větší komunikaci a větším uklidňování. To, co chybí naší společnosti ze strany těch odpovědných, je jakási předvídatelnost, aby říkali svá rozhodnutí, na která se dokážeme připravovat. Daleko větším strašákem než koronavirus, je nedostatek informací a z toho mnohdy vyplývající obavy. Mnozí lidé jsou také na home office a po tom více než půl roce sleduji, jak klesá disciplína, pozornost, tah na bránu. Žádný home office nemůže nahradit osobní setkávání, emoci, která vzniká v interakci. Pevně věřím, že tuto těžkou dobu překonáme a budeme se společně setkávat.

 

K současné době patří intenzivní nástup digitalizace, jak se díváte na udržitelný rozvoj a smart?

Dříve si samosprávy žily svým životem, tu si opravily vodovod či další sítě, chytrá řešení příliš nevnímaly. Tím, že dochází ke změně, ať už generační nebo myšlenkové, mění se i řízení měst a obcí. Také na svazu se těmito tématy zaobíráme. Naši členové po nás chtějí dobré příklady, i ze světa, které jsou udržitelné a ekonomicky smysluplné. Na druhé straně vnímám jako náš úkol přesvědčit starosty, že má smysl uvažovat o smart jako o mozaice, do které skládáte například chytré parkování, osvětlení, dopravu atd. a tím postupně budujeme místo, které by mělo být dobré k životu.

 

Informace byla publikována v časopise PRO města a obce, který provozuje také Portalpromestaaobce.cz